เนื้อเพลง R.a.G.U. คำอ่านไทย Ghostface Killah feat Raekwon

[Intro]
([ อินโทร ])
Holllllllld it!
(Holllllllld ดิท !)
Now you get out of here, I’m warning you
(นาว ยู เก็ท เอ๊าท อ็อฝ เฮียร , แอม วอนิง ยู)
[You bastards can’t push us around – wanna fight?]
([ ยู แบซเทิด แค็นท พุช อัซ อะราวนฺดฺ วอนนา ไฟ้ท ])
I’ll take you on
(อิลล เท้ค ยู ออน)

[Raekwon]
([ Raekwon ])
That n*gga’s twisted
(แดท เอ็น *ggas ทวิสท)
Stop playin with that clip man
(สท๊อพ เพลย์ยิน วิธ แดท คลิพ แมน)
Close them f*ckin blinds too man, y’knahmsayin?
(โคลส เด็ม เอฟ *ckin ไบลนฺดฺ ทู แมน , yknahmsayin)
Yo Don my man, get out of the stove man
(โย ด็อน มาย แมน , เก็ท เอ๊าท อ็อฝ เดอะ สโท๊ฝ แมน)
Get away from the stove n*gga
(เก็ท อะเวย์ ฟรอม เดอะ สโท๊ฝ เอ็น *gga)
Stop playin man, the f*ck is you talkin ’bout?
(สท๊อพ เพลย์ยิน แมน , เดอะ เอฟ *ck อีส ยู ทอคกิ่น เบาท)

I’m in the crib watchin Larry King Live, the new Guccis on
(แอม อิน เดอะ คริบ วันชิน ลาร์ลี่ คิง ไล้ฝ , เดอะ นิว กู๊ซชี่ ออน)
Refridgerator, smokin some kush, this n*gga’s a lighter
(Refridgerator , สโมกิน ซัม ครูช , ดิส เอ็น *ggas ซา ไลทเออะ)
Swisher, becomin a roach, go get the glass ashtray
(สวิซเชอ , becomin อะ โรช , โก เก็ท เดอะ กล๊าสส แอซเทรย์)
Pour the glass of Crut, tap the bottle then toast
(พาว เดอะ กล๊าสส อ็อฝ Crut , แท็พ เดอะ บ๊อทเทิ่ล เด็น โท๊สท)
Barrie took a sip for the cause, yeah my son
(Barrie ทุค กา ซิพ ฟอร์ เดอะ ค๊อส , เย่ มาย ซัน)
Soon to be 3, tried to fill his bottle then run
(ซูน ทู บี 3 , ทไร ทู ฟิลล ฮิส บ๊อทเทิ่ล เด็น รัน)
Then I got a collect call, heard n*ggaz down the block is fightin
(เด็น นาย ก็อท ดา คอลเล๊คท คอลลํ , เฮิด เอ็น *ggaz เดาน เดอะ บล๊อค อีส ไฟท์ดิน)
Some n*gga got, knifed up brawlin
(ซัม เอ็น *gga ก็อท , ไน๊ฟ อั๊พ บอวลิน)
Heard the kid was 19, Lil’ Infinity too
(เฮิด เดอะ คิด วอส 19 , ลิล อินฟีนอิทิ ทู)
His father worked up at the dealer he loved boo
(ฮิส ฟ๊าเท่อร เวิ๊ร์ค อั๊พ แอ็ท เดอะ ดีลเออะ ฮี ลัฝ บู)
They tried him for his Louis’, son wasn’t havin it though
(เด ทไร ฮิม ฟอร์ ฮิส ลุอี , ซัน วอสซึ้น เฮฝวิน หนิด โธ)
Yeah, yeah my n*gga, the color of glue
(เย่ , เย่ มาย เอ็น *gga , เดอะ คัลเออะ อ็อฝ กลู)
Decided on a intervene, guess who tried to wild on me my n*gga
(ดีไซด์ ออน อะ อินเทอร์ฝีน , เกสส ฮู ทไร ทู ไวลด์ ออน มี มาย เอ็น *gga)
This is like out of the blue
(ดิส ซิส ไล๊ค เอ๊าท อ็อฝ เดอะ บลู)
I’m in the Range stretch, jumped out, tucked the chain
(แอม อิน เดอะ เร๊นจ สเทร๊ทช , จั๊มพ เอ๊าท , ทัค เดอะ เชน)
Proceded to talk to him, then you heard the heavy face slap
(Proceded ทู ท๊อล์ค ทู ฮิม , เด็น ยู เฮิด เดอะ เฮ๊ฝฝี่ เฟซ ซแล็พ)
Think I broke my wrist, now I’m at the hospital vexed
(ทริ๊งค ไอ บโรค มาย ริ๊ซท , นาว แอม แอ็ท เดอะ ฮ๊อสพิท่อล เฝ็คซ)
F*cked up my writing hand, that’s my check
(เอฟ *cked อั๊พ มาย ไรทอิง แฮนด์ , แด้ท มาย เช็ค)
Now I wanna kill this lil’ n*gga true
(นาว ไอ วอนนา คิลล์ ดิส ลิล เอ็น *gga ทรู)
Only thing that stop my gun flamin cause he related to you
(โอ๊นลี่ ทริง แดท สท๊อพ มาย กัน flamin ค๊อส ฮี รีเหลท ทู ยู)

[Ghostface]
([ Ghostface ])
Who? He ain’t related to me
(ฮู ฮี เอน รีเหลท ทู มี)
Just that I knew him for like 18 years until he violated, stealin my gear
(จั๊สท แดท ไอ นยู ฮิม ฟอร์ ไล๊ค 18 เยียร์ อันทิล ฮี ไฝ๊โอเหลท , สติลลิน มาย เกียร์)
If my lil’ homey, yo he eat anything for me
(อิ๊ฟ มาย ลิล โฮมี , โย ฮี อี๊ท เอนอิธิง ฟอร์ มี)
Send him uptown, he get bagged, yo he never call me
(เซ็นด ฮิม อั๊พทาวน์ , ฮี เก็ท bagged , โย ฮี เน๊เฝ่อร์ คอลลํ มี)
Come home and still blow cats for me
(คัม โฮม แอนด์ สทิลล โบลว์ แค๊ท ฟอร์ มี)
Pump crack, stabbin all them hoodrat shorties
(พั๊มพ แคร๊ค , stabbin ออล เด็ม ฮูดัท shorties)
A live gunslinger well known, born to dance
(อะ ไล้ฝ gunslinger เวลล โนน , บอน ทู แด๊นซ์)
When the heat is on, Stapleton days, shoot hisself in the groin
(เว็น เดอะ ฮีท อีส ออน , Stapleton เดย์ , ชู๊ท hisself อิน เดอะ กรอยน)
The gun went off, it looked like a flick
(เดอะ กัน เว็นท ออฟฟ , อิท ลุ๊ค ไล๊ค เก ฟลิค)
When he fell to the floor, holdin his nuts, screamin ” God damnit
(เว็น ฮี เฟ็ล ทู เดอะ ฟลอร์ , โฮดดิน ฮิส นัท , สครีมมิน ” ก๊อด damnit)
Sh*t I put one in my balls, what the f*ck y’all lookin at me for?
(ฌะ *ที ไอ พุท วัน อิน มาย บอล , ว๊อท เดอะ เอฟ *ck ยอล ลุคกิน แอ็ท มี ฟอร์)
Call the police, do somethin
(คอลลํ เดอะ โพลิ๊ซ , ดู ซัมติน)
Motherf*ckers standin around, watch when I get better
(Motherf*ckers แสตนดิน อะราวนฺดฺ , ว๊อทช เว็น นาย เก็ท เบ๊ทเท่อร์)
All hell’s gonna be terror
(ออล เฮ็ลล กอนนะ บี เท๊อร์เร่อร์)
Death to you, you, ” he pointed at Red
(เด้ท ทู ยู , ยู , ” ฮี พ๊อยท์ แอ็ท เร้ด)
I said chill that’s fam duke
(ไอ เซ็ด ชิล แด้ท แฟม ดยูค)
He put real work in that make you cute, f*ck that
(ฮี พุท เรียล เวิ๊ร์ค อิน แดท เม้ค ยู คยูท , เอฟ *ck แดท)
But anyway son indeed, he stole two Polo rugbies
(บั๊ท เอนอิเว ซัน อินดี๊ด , ฮี ซโทล ทู โพโล rugbies)
Swore to his dead mother, I couldn’t take it
(ซโว ทู ฮิส เด้ด ม๊าเธ่อร์ , ไอ คูดซึ่น เท้ค อิท)
Yo Lord I knocked out his teeth
(โย หลอร์ด ดาย น๊อค เอ๊าท ฮิส ทีท)
Now he’s rockin those false joints like everything’s peace
(นาว อีส รอคกิน โฑส ฟอลซ จอยนท ไล๊ค เอ๊วี่ติง พี๊ซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง R.a.G.U. คำอ่านไทย Ghostface Killah feat Raekwon

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น