เนื้อเพลง Go Ahead คำอ่านไทย Karen Clark-Sheard feat Missy Elliot

Stop thinking the worst
(สท๊อพ ติ้งกิง เดอะ เวิ๊ร์สท)
Be more of a winner
(บี โม อ็อฝ อะ วีนเนอะ)
If you wanna set your mind to it
(อิ๊ฟ ยู วอนนา เซ็ท ยุร ไมนด์ ทู อิท)
Then believe God for it
(เด็น บีลี๊ฝ ก๊อด ฟอร์ อิท)

Stop thinking you lossed
(สท๊อพ ติ้งกิง ยู ล๊อสส)
When the game ain’t even started
(เว็น เดอะ เกม เอน อี๊เฝ่น สท๊าร์ท)
You’ll never get it if you can’t see it
(โยว เน๊เฝ่อร์ เก็ท ดิธ อิ๊ฟ ยู แค็นท ซี อิท)
Before you ever receive it
(บีฟอร์ ยู เอ๊เฝ่อร์ รีซี๊ฝ อิท)

[Pre-Chorus]
([ พรี ค๊อรัส ])
Now dance if you can believe it
(นาว แด๊นซ์ อิ๊ฟ ยู แคน บีลี๊ฝ อิท)
Let’s dance before you get it
(เล็ท แด๊นซ์ บีฟอร์ ยู เก็ท ดิธ)
Go getters will reap it so better
(โก getters วิล รีพ อิท โซ เบ๊ทเท่อร์)
Don’t talk but be about
(ด้อนท์ ท๊อล์ค บั๊ท บี อะเบ๊าท)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Go ahead, go ahead, go ahead
(โก อะเฮด , โก อะเฮด , โก อะเฮด)
Don’t think about it
(ด้อนท์ ทริ๊งค อะเบ๊าท ดิธ)
Go ahead, go ahead, go ahead
(โก อะเฮด , โก อะเฮด , โก อะเฮด)
Don’t worry about a thang
(ด้อนท์ ว๊อร์รี่ อะเบ๊าท ดา เตง)
Go ahead, go ahead, go ahead
(โก อะเฮด , โก อะเฮด , โก อะเฮด)
Have faith in Him
(แฮ็ฝ เฟท อิน ฮิม)
Go ahead, go ahead, go ahead
(โก อะเฮด , โก อะเฮด , โก อะเฮด)
Go get what’s yours
(โก เก็ท ว๊อท ยุร)

Stop thinkin’ you can’t
(สท๊อพ ติ้งกิน ยู แค็นท)
Be more of a soldier
(บี โม อ็อฝ อะ โซ๊ลเจ้อร์)
Believe you are more than conquerors
(บีลี๊ฝ ยู อาร์ โม แฑ็น คองเคอะเรอะ)
Through Him that loved us
(ทรู ฮิม แดท ลัฝ อัซ)

Stop lookin’ to man
(สท๊อพ ลุคกิน ทู แมน)
He’s limited and understanding
(อีส ลิ๊หมิท แอนด์ อันเดิซแทนดิง)
He might have the same problems
(ฮี ไมท แฮ็ฝ เดอะ เซม โพร๊เบล่ม)
And he may need the same answers
(แอนด์ ฮี เมย์ นี๊ด เดอะ เซม แอ๊นเซ่อร)

[Pre-Chorus]
([ พรี ค๊อรัส ])

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

You’ve been thinkin’ ’bout some extra dollars
(ยู๊ฟ บีน ติ้งกิน เบาท ซัม เอ๊กซทร่า ดอลเลอะ)
All you gotta do is scream and holla like you got it
(ออล ยู กอททะ ดู อีส สครีม แอนด์ ฮอลละ ไล๊ค ยู ก็อท ดิธ)
It’s on it’s way go on and get your dance on
(อิทซ ออน อิทซ เวย์ โก ออน แอนด์ เก็ท ยุร แด๊นซ์ ออน)
You’ve been thinkin’ ’bout some peace and favor
(ยู๊ฟ บีน ติ้งกิน เบาท ซัม พี๊ซ แอนด์ เฟเฝอะ)
All you gotta do is keep the faith and you’ll get it
(ออล ยู กอททะ ดู อีส คี๊พ เดอะ เฟท แอนด์ โยว เก็ท ดิธ)
Yeah, keep the faith
(เย่ , คี๊พ เดอะ เฟท)

Missy Rap:
(มีซซิ แร็พ :)
Hold up stop…now wait a minute
(โฮลด์ อั๊พ สท๊อพ นาว เว้ท ดา มิ๊หนิท)
Ain’t no stoppin’ ’til yo Missy finish
(เอน โน สตอปพิน ทิล โย มีซซิ ฟิ๊หนิช)
Turn my mic up so the whole church can hear it
(เทิร์น มาย ไมคะ อั๊พ โซ เดอะ โฮล เชิร์ช แคน เฮียร อิท)
Ain’t no talk about it we gon talk about it
(เอน โน ท๊อล์ค อะเบ๊าท ดิธ วี ก็อน ท๊อล์ค อะเบ๊าท ดิธ)
Let’s work it, we gon work it
(เล็ท เวิ๊ร์ค อิท , วี ก็อน เวิ๊ร์ค อิท)
We gon praise, dance all up in the churches
(วี ก็อน เพรส , แด๊นซ์ ออล อั๊พ อิน เดอะ เชอร์เชซ)
And we gon rock the service
(แอนด์ วี ก็อน ร๊อค เดอะ เซ๊อร์ฝิซ)
All night ’till the pastor do a sermon
(ออล ไน๊ท ทิลล์ เดอะ พาซเทอะ ดู อะ เซอมัน)
Now hop, slide
(นาว ฮ็อพ , สไล๊ด)
Step to the right you try
(สเท็พ ทู เดอะ ไร๊ท ยู ธราย)
Now hop, slide
(นาว ฮ็อพ , สไล๊ด)
Praise Him all night, we ain’t tired
(เพรส ฮิม ออล ไน๊ท , วี เอน ไทร์)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Go Ahead คำอ่านไทย Karen Clark-Sheard feat Missy Elliot

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น