เนื้อเพลง Why’s It So Hard คำอ่านไทย Madonna

Why’s it so hard to love one another
(วาย ซิท โซ ฮาร์ด ทู ลัฝ วัน อะน๊าเทร่อร์)
Why’s it so hard to love
(วาย ซิท โซ ฮาร์ด ทู ลัฝ)
[repeat]
([ รีพี๊ท ])

What do I have to do to be accepted
(ว๊อท ดู ไอ แฮ็ฝ ทู ดู ทู บี แอ๊คเซพท)
What do I have to say
(ว๊อท ดู ไอ แฮ็ฝ ทู เซย์)
What do I have to do to be respected
(ว๊อท ดู ไอ แฮ็ฝ ทู ดู ทู บี เรสเพ๊คท)
How do I have to play
(ฮาว ดู ไอ แฮ็ฝ ทู เพลย์)
What do I have to look like to feel I’m equal
(ว๊อท ดู ไอ แฮ็ฝ ทู ลุ๊ค ไล๊ค ทู ฟีล แอม อี๊ควอล)
Where do I have to go
(แวร์ ดู ไอ แฮ็ฝ ทู โก)
What club do I have to join to prove I’m worthy
(ว๊อท คลับ ดู ไอ แฮ็ฝ ทู จอย ทู พรู๊ฝ แอม เวอฑิ)
Who do I have to know
(ฮู ดู ไอ แฮ็ฝ ทู โนว์)

Chorus:
(ค๊อรัส :)

I’m telling you brothers, sisters
(แอม เทลลิง ยู บร๊าเท่อรํ , ซิ๊สเท่อร์)
Why can’t we learn to challenge the system
(วาย แค็นท วี เลิร์น ทู แช๊ลเล้นจํ เดอะ ซิ๊สเท่ม)
Without living in pain
(วิธเอ๊าท ลีฝอิง อิน เพน)
Brothers, sisters
(บร๊าเท่อรํ , ซิ๊สเท่อร์)
Why can’t we learn to accept that we’re different
(วาย แค็นท วี เลิร์น ทู แอ๊คเซพท แดท เวีย ดีฟเฟอะเร็นท)
Before it’s too late [first time only]
(บีฟอร์ อิทซ ทู เหลท [ เฟิร์สท ไทม์ โอ๊นลี่ ])
Why’s it so damn hard [all other times]
(วาย ซิท โซ แดมนํ ฮาร์ด [ ออล อ๊อเธ่อร์ ไทม์ ])

What do I have to learn to know what’s right for me
(ว๊อท ดู ไอ แฮ็ฝ ทู เลิร์น ทู โนว์ ว๊อท ไร๊ท ฟอร์ มี)
What do I have to know
(ว๊อท ดู ไอ แฮ็ฝ ทู โนว์)
What am I going to do when I feel righteous
(ว๊อท แอ็ม ไอ โกอิ้ง ทู ดู เว็น นาย ฟีล ไรชัซ)
Where do I have to go
(แวร์ ดู ไอ แฮ็ฝ ทู โก)
Who should get to say what I believe in
(ฮู เชิด เก็ท ทู เซย์ ว๊อท ไอ บีลี๊ฝ อิน)
Who should have the right
(ฮู เชิด แฮ็ฝ เดอะ ไร๊ท)
What am I going to do with all this anger
(ว๊อท แอ็ม ไอ โกอิ้ง ทู ดู วิธ ออล ดิส แอ๊งเก้อร)
Why do I have to fight
(วาย ดู ไอ แฮ็ฝ ทู ไฟ้ท)

[chorus]
([ ค๊อรัส ])

Bring your love, sing your love
(บริง ยุร ลัฝ , ซิง ยุร ลัฝ)
Wear your love, share your love
(แวร์ ยุร ลัฝ , แชร์ ยุร ลัฝ)
[repeat twice]
([ รีพี๊ท ทไวซ ])

Bring your love, sing your love
(บริง ยุร ลัฝ , ซิง ยุร ลัฝ)
Wear your love, show your sister how
(แวร์ ยุร ลัฝ , โชว์ ยุร ซิ๊สเท่อร์ ฮาว)

Brothers, sisters, what do I have to say
(บร๊าเท่อรํ , ซิ๊สเท่อร์ , ว๊อท ดู ไอ แฮ็ฝ ทู เซย์)
Brothers, sisters, how do I have to play
(บร๊าเท่อรํ , ซิ๊สเท่อร์ , ฮาว ดู ไอ แฮ็ฝ ทู เพลย์)
Brothers, sisters, who should have the right
(บร๊าเท่อรํ , ซิ๊สเท่อร์ , ฮู เชิด แฮ็ฝ เดอะ ไร๊ท)
Brothers, sisters, why do I have to fight
(บร๊าเท่อรํ , ซิ๊สเท่อร์ , วาย ดู ไอ แฮ็ฝ ทู ไฟ้ท)

Why’s it so hard to love one another
(วาย ซิท โซ ฮาร์ด ทู ลัฝ วัน อะน๊าเทร่อร์)
Love your sister, love your brother
(ลัฝ ยุร ซิ๊สเท่อร์ , ลัฝ ยุร บร๊าเท่อรํ)
[repeat]
([ รีพี๊ท ])

Why’s it so hard to love one another
(วาย ซิท โซ ฮาร์ด ทู ลัฝ วัน อะน๊าเทร่อร์)
Why’s it so hard to love
(วาย ซิท โซ ฮาร์ด ทู ลัฝ)

[chorus]
([ ค๊อรัส ])

Sing your love
(ซิง ยุร ลัฝ)
Share your love
(แชร์ ยุร ลัฝ)
[repeat 3 times]
([ รีพี๊ท 3 ไทม์ ])

Love your brother now
(ลัฝ ยุร บร๊าเท่อรํ นาว)
Show your sister how
(โชว์ ยุร ซิ๊สเท่อร์ ฮาว)
Love your brother now
(ลัฝ ยุร บร๊าเท่อรํ นาว)
Show your sister
(โชว์ ยุร ซิ๊สเท่อร์)
[repeat]
([ รีพี๊ท ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Why’s It So Hard คำอ่านไทย Madonna

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น