เนื้อเพลง Must Be Bobby คำอ่านไทย RZA

Bo-bby.. Bo-bby.. Bo-bby..
(โบ bby โบ bby โบ bby)
Bo-bby..
(โบ bby)
Bo-bby.. Bo-bby.. Bo-bby..
(โบ bby โบ bby โบ bby)
Bo-bby.. Bo-bby.. Bo-bby.. Bo-bby..
(โบ bby โบ bby โบ bby โบ bby)

[RZA]
([ RZA ])
Psssh. Doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo! {*Bobby Digital sound*}
(Psssh ดู ดู ดู ดู ดู ดู ดู ดู ดู ! {*บอบบิ ดิจิตอล ซาวน์ด *})
Yo.. Bobby
(โย บอบบิ)
Yo, yo, RZA Bobby
(โย , โย , RZA บอบบิ)
Yo, yo, RZA Bobby
(โย , โย , RZA บอบบิ)
B-Bobby, yo
(บี บอบบิ , โย)
Hit the bodega for a 40 ounce son, Garcia Vega
(ฮิท เดอะ bodega ฟอร์ รา 40 อันซ ซัน , Garcia ฝีกะ)
Two bags of chips, and one pack of Now & Laters
(ทู แบ๊ก อ็อฝ ชิพ , แอนด์ วัน แพ็ค อ็อฝ นาว & เลทเออะ)
Flame tucked down to my nuts, on my last buck
(เฟลม ทัค เดาน ทู มาย นัท , ออน มาย ล๊าสท บั๊ค)
Only thing keep a n*gga calm is a good f*ck
(โอ๊นลี่ ทริง คี๊พ อะ เอ็น *gga คาลํม อีส ซา กู๊ด เอฟ *ck)
Loose-leaf cigarettes be dipped in wet
(ลู้ส ลี๊ฟ ซิกะเรท บี ดริพ อิน เว๊ท)
Chicken of the seas get trapped inside my net
(ชีคเค็น อ็อฝ เดอะ ซี เก็ท แทร๊พ อิ๊นไซด์ มาย เน็ท)
with their clothes off, son when the gun goes off
(วิธ แดร์ คโลฑ ออฟฟ , ซัน เว็น เดอะ กัน โกซ ออฟฟ)
I’m bound to play Napoleon, and blow a nose off –
(แอม บาวนฺดฺ ทู เพลย์ นะโพเลียน , แอนด์ โบลว์ อะ โน้ส ออฟฟ)
your Sphinx; your stumble rap style, your flow’s off
(ยุร ซฟิงซ ; ยุร แสตมเบิล แร็พ สไทล์ , ยุร โฟลว์ ออฟฟ)
like Kunta, tryin to run with his chopped toes off
(ไล๊ค Kunta , ทายอิน ทู รัน วิธ ฮิส ชอบทฺ โท ออฟฟ)
Unchallenged sword I yield the storm rider
(อันแชลเล็นจด ซ๊อร์ด ดาย ยีล เดอะ สทอร์ม ไรดเออะ)
Clip full of ruffled-tip fast-actin long fire
(คลิพ ฟูล อ็อฝ ruffled ทิพ ฟาสท แอสติน ลอง ไฟเออะร)
Four hundred grain cartridge, with steel casin
(โฟ ฮั๊นเดร็ด กเรน คาทริจ , วิธ สทีล casin)
Those who can’t draw the crowd is still tracin
(โฑส ฮู แค็นท ดรอว์ เดอะ คราวดํ อีส สทิลล tracin)
The mic is cast to the floor and shapeshifted
(เดอะ ไมคะ อีส แค๊สทํ ทู เดอะ ฟลอร์ แอนด์ shapeshifted)
Heavy as the hammer of Thor you can’t lift it
(เฮ๊ฝฝี่ แอส เดอะ แฮ๊มเมอร์ อ็อฝ ธอ ยู แค็นท ลิฟท ดิธ)
So tense, b*tch there’s no defense
(โซ เท็นซ , บี *tch แดร์ โน ดิเฟนซ)
This four-four inch’ll make you jump the fence
(ดิส โฟ โฟ inchll เม้ค ยู จั๊มพ เดอะ เฟ้นซ)
Right eye squinted; I speak brok-len english
(ไร๊ท อาย ซควินท ; ไอ สพี๊ค brok len อีงกลิฌ)
Stumble off the cold four-oh of Olde English Wu brew
(แสตมเบิล ออฟฟ เดอะ โคลด์ โฟ โอ อ็อฝ Olde อีงกลิฌ Wu บรู)
Two-two inside the shoe
(ทู ทู อิ๊นไซด์ เดอะ ชู)
No describin what this heat, in my jacket could do
(โน describin ว๊อท ดิส ฮีท , อิน มาย แจ๊คเก๊ต เคิด ดู)
I teach, seeds to read, never reach for the weed indeed
(ไอ ที๊ช , ซีด ทู รี๊ด , เน๊เฝ่อร์ รี๊ช ฟอร์ เดอะ วี อินดี๊ด)
Bow down to the great Bob Digi Digi
(บาว เดาน ทู เดอะ เกรท บ็อบ Digi Digi)

[Bo-bby..] Yo, it must be Bobby
([ โบ bby ] โย , อิท มัสท์ บี บอบบิ)
[Bo-bby..] Oh, no, it must be Bobby
([ โบ bby ] โอ , โน , อิท มัสท์ บี บอบบิ)
[Bo-bby..] Oh, no, it must be Bobby
([ โบ bby ] โอ , โน , อิท มัสท์ บี บอบบิ)
[Bo-bby..] Oh, no, it must be..
([ โบ bby ] โอ , โน , อิท มัสท์ บี)

I keep rice soaked in coconut milk mixed with tofu
(ไอ คี๊พ ไร๊ซ์ โซค อิน โค๊โคนัท มิลค์ มิกซ์ วิธ tofu)
Sit in the sun six hours then I charge up like Goku
(ซิท อิน เดอะ ซัน ซิกซ์ เอาเอ้อร์ เด็น นาย ชาร์จ อั๊พ ไล๊ค Goku)
Dragonball Z; imagine you’re raggin me
(Dragonball ซี ; อิมแม๊จิ้น ยัวร์ แลคกิน มี)
That’s like walkin through a Blood hood flaggin a C
(แด้ท ไล๊ค วอคกิน ทรู อะ บลัด ฮุด flaggin อะ ซี)
Not, tryin to tell you how much weight we carry
(น็อท , ทายอิน ทู เทลล ยู ฮาว มัช เว๊ท วี แค๊รรี่)
It may get, every snake in the tri-state buried
(อิท เมย์ เก็ท , เอ๊เฝอร์รี่ สเน๊ค อิน เดอะ ทไร สเทท เบ๊อรี่)
Plus, Feds had one add, sayin I gun traffed
(พลัส , เฟ็ด แฮ็ด วัน แอ๊ด , เซย์อิน นาย กัน traffed)
I sold twenty million records b*tch; some laugh!
(ไอ โซลด ทเว้นที่ มิ๊ลเลี่ยน เร๊คขอร์ด บี *tch ; ซัม ล๊าฟ !)
Fresh shafts of morning dew on Nancy Drew
(เฟรช ชาร์ฟท อ็อฝ ม๊อร์นิ่ง ดิว ออน แนนซี่ ดรู)
Sherlock Holmes crime sleuth couldn’t figure the Wu
(เชอร์ลอค อาโฮมสฺ ไคร์ม ซลูธ คูดซึ่น ฟิ๊กเก้อร เดอะ Wu)
You loaf of bread head, keep a sober head
(ยู โลฟ อ็อฝ เบร้ด เฮด , คี๊พ อะ โซเบอะ เฮด)
One point five million years my overhead
(วัน พ๊อยท์ ไฟฝ มิ๊ลเลี่ยน เยียร์ มาย โอ๊เฝ่อร์เฮ้ด)

[Bo-bby..] Yo, yo, it must be Bobby
([ โบ bby ] โย , โย , อิท มัสท์ บี บอบบิ)
[Bo-bby..] Yo, yo, it must be Bobby
([ โบ bby ] โย , โย , อิท มัสท์ บี บอบบิ)
[Bo-bby..] Oh, no, it must be Bobby
([ โบ bby ] โอ , โน , อิท มัสท์ บี บอบบิ)
[Bo-bby..] Yo, check, yo
([ โบ bby ] โย , เช็ค , โย)

I keep MC’s puzzled keep my dogs in the muzzle
(ไอ คี๊พ เมซีสฺ พั๊ซเซิ่ล คี๊พ มาย ด้อกก ซิน เดอะ มัซเซิล)
Ice cold forty ounce drink ’em down with one guzzle
(ไอ๊ซ์ โคลด์ ฟอทิ อันซ ดริ๊งค เอ็ม เดาน วิธ วัน กัซเซว)
Son might spit a word at a bird, see if she chirp back
(ซัน ไมท ซพิท ดา เวิร์ด แอ็ท ดา เบิร์ด , ซี อิ๊ฟ ชี เชิพ แบ็ค)
Tall chocolate deluxe b*ttercup, off the meat rack
(ทอลล์ ชอคโอะลิท ดีลุคซ บี *ttercup , ออฟฟ เดอะ มี๊ท แร็ค)
A chickenhead scratch the yard for worms
(อะ chickenhead สแครทช เดอะ ย๊าร์ด ฟอร์ วอร์ม)
And roosters walk around with their heads in the perm
(แอนด์ รูซเทอะ ว๊อล์ค อะราวนฺดฺ วิธ แดร์ เฮด ซิน เดอะ เพริม)
I be spreadin knowledge keepin my third eye polished
(ไอ บี สเปรสดิน นอลเอ็จ คริพปิน มาย เทริ๊ด อาย โพ๊ลิช)
Never, chase for dollars to fulfill the black wallet
(เน๊เฝ่อร์ , เชส ฟอร์ ดอลเลอะ ทู ฟุลฟีล เดอะ แบล๊ค วอลเล็ท)
You must be Bellevue son I walk with twelve jewels
(ยู มัสท์ บี Bellevue ซัน นาย ว๊อล์ค วิธ ทเว้ลฝ จิ๊วเอ็ล)
Afford anything this world could sell you
(แอฟฟอร์ด เอนอิธิง ดิส เวิลด เคิด เซลล์ ยู)
Beats that the change the style’ll rearrange ya
(บีท แดท เดอะ เช้งจํ เดอะ stylell รีโอเรง ยา)
BZA-Bobby! I’m strikin you like Beatlemania
(BZA บอบบิ ! แอม strikin ยู ไล๊ค บีเดิลเมเนีย)

Yo, it must be Bobby
(โย , อิท มัสท์ บี บอบบิ)
Oh, no, it must be Bobby
(โอ , โน , อิท มัสท์ บี บอบบิ)
Yo, son, it must be Bobby
(โย , ซัน , อิท มัสท์ บี บอบบิ)
BZA-buh, BZA-wha’, BZA-Bobby
(BZA buh , BZA wha , BZA บอบบิ)
[Bo-bby..] F*ckin up the mic is still my hobby
([ โบ bby ] เอฟ *ckin อั๊พ เดอะ ไมคะ อีส สทิลล มาย ฮอบบิ)
[Bo-bby..] F-f*ckin up the mic is still my hobby
([ โบ bby ] เอฟ เอฟ *ckin อั๊พ เดอะ ไมคะ อีส สทิลล มาย ฮอบบิ)
[Bo-bby..] Yo, yo, it must be.. doo doo!
([ โบ bby ] โย , โย , อิท มัสท์ บี ดู ดู !)
[Bo-bby..] Yeah yeah
([ โบ bby ] เย่ เย่)

[Bo-bby..] – {*repeat to fade*}
([ โบ bby ] {*รีพี๊ท ทู เฟด *})

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Must Be Bobby คำอ่านไทย RZA

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น