เนื้อเพลง One Less Bell to Answer / a House is Not a Home คำอ่านไทย Barbra Streisand

Mmm. . .
(อึม)
One less bell to answer
(วัน เลซ เบลล์ ทู แอ๊นเซ่อร)
One less egg to fry
(วัน เลซ เอ้กก ทู ฟไร)
One less man to pick up after
(วัน เลซ แมน ทู พิค อั๊พ แอ๊ฟเท่อร)
I should be happy
(ไอ เชิด บี แฮ๊พพี่)
But all I do is cry, cry
(บั๊ท ดอร์ ไอ ดู อีส คราย , คราย)
No more laughter
(โน โม ลาฟเทอะ)
[Oh I should be happy]
([ โอ ไอ เชิด บี แฮ๊พพี่ ])
Oh why did he go
(โอ วาย ดิด ฮี โก)
I only know that since he left
(ไอ โอ๊นลี่ โนว์ แดท ซิ๊นซ ฮี เล๊ฟท)
My life’s so empty
(มาย ไล๊ฟ โซ เอ๊มพที่)
Though I try to forget
(โธ ไอ ธราย ทู ฟอร์เก๊ท)
It just can’t be done
(อิท จั๊สท แค็นท บี ดัน)
Each time the doorbell rings
(อีช ไทม์ เดอะ ดอร์เบล ริง)
I still run
(ไอ สทิลล รัน)
I don’t know how in the world
(ไอ ด้อนท์ โนว์ ฮาว อิน เดอะ เวิลด)
To stop thinking of him
(ทู สท๊อพ ติ้งกิง อ็อฝ ฮิม)
[I should be happy]
([ ไอ เชิด บี แฮ๊พพี่ ])
‘Cause I still love him so
(ค๊อส ไอ สทิลล ลัฝ ฮิม โซ)
I end each day the way I started
(ไอ เอ็นด อีช เดย์ เดอะ เวย์ ไอ สท๊าร์ท)
Crying my heart out
(คไรอิง มาย ฮาร์ท เอ๊าท)
[Start and end each day crying]
([ สท๊าร์ท แอนด์ เอ็นด อีช เดย์ คไรอิง ])
One less bell to answer
(วัน เลซ เบลล์ ทู แอ๊นเซ่อร)
One less egg to fry
(วัน เลซ เอ้กก ทู ฟไร)
One less man
(วัน เลซ แมน)
[One less man]
([ วัน เลซ แมน ])
To pick up after
(ทู พิค อั๊พ แอ๊ฟเท่อร)
No more laughter,
(โน โม ลาฟเทอะ ,)
No more love
(โน โม ลัฝ)
Since he went away
(ซิ๊นซ ฮี เว็นท อะเวย์)
[Since he went away]
([ ซิ๊นซ ฮี เว็นท อะเวย์ ])
Since he went away
(ซิ๊นซ ฮี เว็นท อะเวย์)
Mmm…
(อึม)
A chair is still a chair
(อะ แชร์ อีส สทิลล อะ แชร์)
Even when there’s no one sitting there
(อี๊เฝ่น เว็น แดร์ โน วัน ซีททิง แดร์)
But a chair is not a house
(บั๊ท ดา แชร์ อีส น็อท ดา เฮ้าส)
And a house is not a home
(แอนด์ อะ เฮ้าส อีส น็อท ดา โฮม)
When there’ s no one there
(เว็น แดร์ เอส โน วัน แดร์)
To hold you tight and no one there
(ทู โฮลด์ ยู ไท๊ท แอนด์ โน วัน แดร์)
You can kiss goodnight
(ยู แคน คิซ กู๊ดไนท์)
A room is still a room
(อะ รูม อีส สทิลล อะ รูม)
Even when there’s nothing there but gloom
(อี๊เฝ่น เว็น แดร์ นัธอิง แดร์ บั๊ท กลูม)
But a room is not a house
(บั๊ท ดา รูม อีส น็อท ดา เฮ้าส)
And a house is not a home
(แอนด์ อะ เฮ้าส อีส น็อท ดา โฮม)
When the two of us are far apart
(เว็น เดอะ ทู อ็อฝ อัซ แซร์ ฟาร์ อะพาร์ท)
And one of us has a broken heart
(แอนด์ วัน อ็อฝ อัซ แฮ็ส ซา บโรเค็น ฮาร์ท)
Now and then
(นาว แอนด์ เด็น)
I call your name
(ไอ คอลลํ ยุร เนม)
And suddenly your face appears
(แอนด์ ซั๊ดเด้นลี่ ยุร เฟซ แอพเพียร์)
But it’s just a crazy game
(บั๊ท อิทซ จั๊สท ดา คเรสิ เกม)
And when it ends,
(แอนด์ เว็น หนิด เอ็นด ,)
It ends in tears
(อิท เอ็นด ซิน เทียร์)
So darling, have a heart
(โซ ดาร์ลิ่ง , แฮ็ฝ อะ ฮาร์ท)
Don’t let one mistake keep us apart
(ด้อนท์ เล็ท วัน มิสเท้ค คี๊พ อัซ อะพาร์ท)
Oh, I’m not meant to live alone
(โอ , แอม น็อท เม็นท ทู ไล้ฝ อะโลน)
Turn this house into a home
(เทิร์น ดิส เฮ้าส อิ๊นทู อะ โฮม)
When I climb the stairs and turn the key
(เว็น นาย ไคลบ์ เดอะ สแทร์ แซน เทิร์น เดอะ คีย์)
Oh please, be there
(โอ พลีซ , บี แดร์)
Still in love with me
(สทิลล อิน ลัฝ วิธ มี)
One less bell to answer
(วัน เลซ เบลล์ ทู แอ๊นเซ่อร)
Each time the doorbell rings I still run
(อีช ไทม์ เดอะ ดอร์เบล ริง ซาย สทิลล รัน)
One less egg to fry
(วัน เลซ เอ้กก ทู ฟไร)
[I got one less man]
([ ไอ ก็อท วัน เลซ แมน ])
To pick up after
(ทู พิค อั๊พ แอ๊ฟเท่อร)
[No more laughter]
([ โน โม ลาฟเทอะ ])
No more love
(โน โม ลัฝ)
Since he went away,
(ซิ๊นซ ฮี เว็นท อะเวย์ ,)
[Since he went away]
([ ซิ๊นซ ฮี เว็นท อะเวย์ ])
Since he went away…
(ซิ๊นซ ฮี เว็นท อะเวย์)
All I do is cry…
(ออล ไอ ดู อีส คราย)

Written by H. David & B. Bacharach
(วึ้น บาย เฮส เดหวิด & บี Bacharach)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง One Less Bell to Answer / a House is Not a Home คำอ่านไทย Barbra Streisand

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น