เนื้อเพลง Only Begotten Son คำอ่านไทย Ja Rule

He who believeth in Ja
(ฮี ฮู believeth อิน จา)
Shall not be condemned
(แชลล์ น็อท บี คอนเดมนํ)
But he that believeth not
(บั๊ท ฮี แดท believeth น็อท)
Is condemned already
(อีส คอนเดมนํ ออลเร๊ดี้)
Only because
(โอ๊นลี่ บิคอส)
He has not believed
(ฮี แฮ็ส น็อท บีลี๊ฝ)
In the man and the only begotten son
(อิน เดอะ แมน แอนด์ ดิ โอ๊นลี่ บิกอททน ซัน)
My Lord
(มาย หลอร์ด)

[chorus]
([ ค๊อรัส ])
For he so feared the word
(ฟอร์ ฮี โซ เฟียร์ เดอะ เวิร์ด)
He left his only begotten son
(ฮี เล๊ฟท ฮิส โอ๊นลี่ บิกอททน ซัน)
To shed his blood
(ทู ชี ฮิส บลัด)
Show that pain is love
(โชว์ แดท เพน อีส ลัฝ)
But I wont cry
(บั๊ท ไอ ว็อนท คราย)
Cause I live to die
(ค๊อส ไอ ไล้ฝ ทู ดาย)
Wit my mind on my money
(วิท มาย ไมนด์ ออน มาย มั๊นนี่)
And my guns in the sky [x2]
(แอนด์ มาย กัน ซิน เดอะ สกาย [ x2 ])

Yeah,
(เย่ ,)
Why would you leave somethin you love here to die
(วาย เวิด ยู ลี๊ฝ ซัมติน ยู ลัฝ เฮียร ทู ดาย)
In the cold
(อิน เดอะ โคลด์)
And it grows
(แอนด์ ดิท โกรว์)
Like a concrete rose
(ไล๊ค เก ค๊อนครีท โรส)
Beautiful ain’t I?
(บยูทิฟุล เอน ไอ)
Till I withered and died
(ทิลล์ ไอ วีฑเออะ แอนด์ ดาย)
In them same streets you left me in
(อิน เด็ม เซม สทรีท ยู เล๊ฟท มี อิน)
Screamin Lord let me in
(สครีมมิน หลอร์ด เล็ท มี อิน)
I don’t know where to begin
(ไอ ด้อนท์ โนว์ แวร์ ทู บีกิน)
Since I lost yo love
(ซิ๊นซ ไอ ล็อซท โย ลัฝ)
But then again your love
(บั๊ท เด็น อะเกน ยุร ลัฝ)
Was strictly for the drugs
(วอส ซทรีคลิ ฟอร์ เดอะ ดรัก)
I dont know whether to hug
(ไอ ด้อนท์ โนว์ ฮเวทเออะ ทู ฮัก)
Or to fill you with slugs
(ออ ทู ฟิลล ยู วิธ ซลัก)
F*ckin them whores
(เอฟ *ckin เด็ม โฮ)
Instead of claiming what’s rightfully yours
(อินสเท๊ด อ็อฝ ครีมมิง ว๊อท ไรทฟุลิ ยุร)
Pierced a hole in my heart from all the pain you caused
(เพียซ อะ โฮล อิน มาย ฮาร์ท ฟรอม ออล เดอะ เพน ยู แคสซฺ)
With no direction you left your first born lost
(วิธ โน ดิเรคฌัน ยู เล๊ฟท ยุร เฟิร์สท บอน ล็อซท)
Give or take a few
(กี๊ฝ ออ เท้ค เก ฟิว)
Cause my hate for you
(ค๊อส มาย เฮท ฟอร์ ยู)
Grew, over the years
(กรู , โอ๊เฝ่อร เดอะ เยียร์)
Through blood, sweat, and tears
(ทรู บลัด , สเว็ท , แอนด์ เทียร์)
I wanted to be just like you
(ไอ ว้อนท ทู บี จั๊สท ไล๊ค ยู)
My father figure, now I want to fight you
(มาย ฟ๊าเท่อร ฟิ๊กเก้อร , นาว ไอ ว้อนท ทู ไฟ้ท ยู)
You b*tch n*gga, left me ‘lone
(ยู บี *tch เอ็น *gga , เล๊ฟท มี โลน)
And parts of me never out grown
(แอนด์ พาร์ท อ็อฝ มี เน๊เฝ่อร์ เอ๊าท กโรน)
The fact that you left home
(เดอะ แฟคท แดท ยู เล๊ฟท โฮม)
But moms was so strong
(บั๊ท มัม วอส โซ สทรอง)
Don’t let them get you fed
(ด้อนท์ เล็ท เด็ม เก็ท ยู เฟ็ด)
This world is yours she said
(ดิส เวิลด อีส ยุร ชี เซ็ด)
Now nothin is stoppin me but two to the head
(นาว นอทติน อีส สตอปพิน มี บั๊ท ทู ทู เดอะ เฮด)
In life there’s more to come when it’s all said and done
(อิน ไล๊ฟ แดร์ โม ทู คัม เว็น อิทซ ซอร์ เซ็ด แอนด์ ดัน)
You lost one love, your only begotten son
(ยู ล็อซท วัน ลัฝ , ยุร โอ๊นลี่ บิกอททน ซัน)

[chorus 2X]
([ ค๊อรัส 2X ])

Broke wit nothin to live for
(บโรค วิท นอทติน ทู ไล้ฝ ฟอร์)
And damn ready to die young
(แอนด์ แดมนํ เร๊ดี้ ทู ดาย ยัง)
I’m the shadow behind the gun
(แอม เดอะ แฌดโอ บีฮายน์ เดอะ กัน)
Look at what I’ve become
(ลุ๊ค แกท ว๊อท แอฝ บีคัม)
The fear of many n*ggas
(เดอะ เฟียร์ อ็อฝ เมนอิ เอ็น *ggas)
The floss of most b*tches
(เดอะ ฟล็อซ อ็อฝ โมซท บี *tches)
The love that runs deepest
(เดอะ ลัฝ แดท รัน ดีเปท)
In the hearts of street n*ggas
(อิน เดอะ ฮาร์ท อ็อฝ สทรีท เอ็น *ggas)
Raised in the ghetto
(เร้ส อิน เดอะ เกทโท)
By the ghetto
(บาย เดอะ เกทโท)
Was taught young to pop the metal
(วอส ทอท ยัง ทู พ็อพ เดอะ เมท่อล)
That’s how sh*t get settled
(แด้ท ฮาว ฌะ *ที เก็ท เซ็ทเทิ่ล)
Learn to cook up the coke
(เลิร์น ทู คุ๊ค อั๊พ เดอะ โคค)
Never leave home without toast
(เน๊เฝ่อร์ ลี๊ฝ โฮม วิธเอ๊าท โท๊สท)
Learn to fly my b*tches with birds, in first not coach
(เลิร์น ทู ฟลาย มาย บี *tches วิธ เบิร์ด , อิน เฟิร์สท น็อท โค้ช)
Never trust ya, from a toddler to hustla
(เน๊เฝ่อร์ ทรัสท ยา , ฟรอม มา toddler ทู hustla)
I was trained as a youngsta, to cock back and slug ya
(ไอ วอส เทรน แอส ซา youngsta , ทู ค๊อค แบ็ค แอนด์ ซลัก ยา)
Love me or hate me, ya only son
(ลัฝ มี ออ เฮท มี , ยา โอ๊นลี่ ซัน)
Let me live or kill me, the chosen one
(เล็ท มี ไล้ฝ ออ คิลล์ มี , เดอะ โชเซ่น วัน)
Ja, under the gun, gotta kill ’em fo’ sho’
(จา , อั๊นเด้อร เดอะ กัน , กอททะ คิลล์ เอ็ม โฟ โช)
If you want it you gonna get more then you askin for
(อิ๊ฟ ยู ว้อนท ดิธ ยู กอนนะ เก็ท โม เด็น ยู แอสกิน ฟอร์)
Life’s got more to come, but when it’s all said and done
(ไล๊ฟ ก็อท โม ทู คัม , บั๊ท เว็น อิทซ ซอร์ เซ็ด แอนด์ ดัน)
You lost one love, tour only begotten son
(ยู ล็อซท วัน ลัฝ , ทัวร์ โอ๊นลี่ บิกอททน ซัน)

[chorus 2X]
([ ค๊อรัส 2X ])

I wanted to be forever yours
(ไอ ว้อนท ทู บี ฟอเร๊เฝ่อร ยุร)
Look it now we’re nothin more than two lost souls
(ลุ๊ค อิท นาว เวีย นอทติน โม แฑ็น ทู ล็อซท โซล)
Lookin to meet at the crossroads
(ลุคกิน ทู มี๊ท แอ็ท เดอะ คอสโรด)
I burn the hydro, lay back with my eyes closed
(ไอ เบิร์น เดอะ ไฮดโระ , เลย์ แบ็ค วิธ มาย อาย โคลส)
In deep thought like Brittany is somethin I’d die for
(อิน ดี๊พ ธอท ไล๊ค บรีททะนิ อีส ซัมติน อาย ดาย ฟอร์)
How the f*ck do you sleep at night?
(ฮาว เดอะ เอฟ *ck ดู ยู สลี๊พ แอ็ท ไน๊ท)
Knowin you wronged the only thing you ever did right
(โนว์อิน ยู รอง ดิ โอ๊นลี่ ทริง ยู เอ๊เฝ่อร์ ดิด ไร๊ท)
Despite the loss I stretch the length of a short
(เดสไพ๊ทํ เดอะ โรซ ซาย สเทร๊ทช เดอะ เล้นธ อ็อฝ อะ ช๊อร์ท)
Now I got a new father whose name is New York
(นาว ไอ ก็อท ดา นิว ฟ๊าเท่อร ฮูส เนม อีส นิว ยอค)
Runnin wild in the streets
(รูนนิน ไวลด์ อิน เดอะ สทรีท)
With heat, we don’t talk
(วิธ ฮีท , วี ด้อนท์ ท๊อล์ค)
Cause when its cold you basically live life in dark
(ค๊อส เว็น อิทซ โคลด์ ยู เบซซิคอลลี่ ไล้ฝ ไล๊ฟ อิน ด๊าร์ค)
But light will shine from the heavens and bless one
(บั๊ท ไล๊ท วิล ไชน์ ฟรอม เดอะ เฮ๊ฝเฝ่น แซน เบล๊ส วัน)
Ja Rule; love, your only begotten son
(จา รูล ; ลัฝ , ยุร โอ๊นลี่ บิกอททน ซัน)

[chorus 3X]
([ ค๊อรัส 3X ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Only Begotten Son คำอ่านไทย Ja Rule

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น