เนื้อเพลง Annie-Dog คำอ่านไทย Smashing Pumpkins

Amphetamine Annie-Dog
(แอมเฟททะมีน แอนนี่ ด้อกก)
Has her leash and a face
(แฮ็ส เฮอ ลีฌ แอนด์ อะ เฟซ)
Her velvet spleen, her shackle spine
(เฮอ เฝลเฝ็ท ซพลีน , เฮอ shackle ซไพน)
Her diamond curse, it comes with mine
(เฮอ ได๊ม่อนดํ เคอร์ส , อิท คัม วิธ ไมน์)

A vessel she, for violent I
(อะ เฝ๊สเซ่ล ชี , ฟอร์ ไฝ๊โอเล้นท ไอ)
Confession arms awake
(ค็อนเฟฌอัน อาร์ม อะเว้ค)
Mine, mine, you were always mine
(ไมน์ , ไมน์ , ยู เวอ ออลเว ไมน์)
Possessed by my taste
(โพเซสส บาย มาย เท๊ซท)

And below the angel dog
(แอนด์ บีโลว์ ดิ แอ๊งเจล ด้อกก)
Combs her hair and sings her psalms
(โคมบํ เฮอ แฮร์ แอนด์ ซิง เฮอ ซาม)
The bombs go off, she doesn’t notice
(เดอะ บอมบฺ โก ออฟฟ , ชี ดัสอินท โน๊ทิซ)
It all goes wrong, she sets things tragic
(อิท ดอร์ โกซ รอง , ชี เซ็ท ทริง ทแรจอิค)
She is Venus, she is Mars
(ชี อีส เว้นู , ชี อีส มา)
She’s electric, and the struggle of
(ชี อิเล๊คทริค , แอนด์ เดอะ สทรั๊กเกิ้ล อ็อฝ)

Upon my face we leave no trace
(อุพอน มาย เฟซ วี ลี๊ฝ โน เทร๊ซ)
But in her stomach mercury aged
(บั๊ท อิน เฮอ สโท๊มัช เมอคิวริ เอจ)

She holds the blood, she carves the knives
(ชี โฮลด์ เดอะ บลัด , ชี คาฝ เดอะ ไนฝส)
She digs the wives in our babies
(ชี ดีกกํ เดอะ ไวฝส ซิน เอ๊า เบบีสฺ)

Amphetamine Annie-Dog
(แอมเฟททะมีน แอนนี่ ด้อกก)
Pulls her trash and her stories
(พูลล เฮอ ทแร็ฌ แอนด์ เฮอ สตอยสฺ)
From place to place, and bed to bed
(ฟรอม เพลส ทู เพลส , แอนด์ เบ๊ด ทู เบ๊ด)
Gives of herself and the magnet head
(กี๊ฝ อ็อฝ เฮอเซลฟ แอนด์ เดอะ แม๊กเหน็ท เฮด)

Another floor, another ceiling
(อะน๊าเทร่อร์ ฟลอร์ , อะน๊าเทร่อร์ ซี๊ลิ่ง)
Counting stairs with double meanings
(เค๊าติง สแทร์ วิธ ดั๊บเบิ้ล มีนนิง)

Is it wrong to swallow whole?
(อีส ซิท รอง ทู สว๊อลโล่ว โฮล)
To disappear in her?
(ทู ดิสแอ๊พเพียร์ อิน เฮอ)
To give her the priceless peace
(ทู กี๊ฝ เฮอ เดอะ พไรซเล็ซ พี๊ซ)
Of giving up control?
(อ็อฝ กีฝวิง อั๊พ คอนโทรล)

We tumble out into the streets
(วี ทัมเบิล เอ๊าท อิ๊นทู เดอะ สทรีท)
And Annie-Dog, she drags her leash
(แอนด์ แอนนี่ ด้อกก , ชี ดแร็ก เฮอ ลีฌ)
Pretty face, ugly mouth
(พริ๊ทที่ เฟซ , อั๊กลี่ เม๊าธ)
Bitter bred and so released
(บิ๊ทเท่อร์ บเร็ด แอนด์ โซ รีลี๊ส)

And by the no, and by the yes
(แอนด์ บาย เดอะ โน , แอนด์ บาย เดอะ เย็ซ)
Annie goes if you couldn’t guess
(แอนนี่ โกซ อิ๊ฟ ยู คูดซึ่น เกสส)

A simple man, a sycophant
(อะ ซิ๊มเพิ่ล แมน , อะ ซีคโอะแฟ็นท)
Her elephant with the laughing call
(เฮอ เอ๊เลแฟ้นท วิธ เดอะ ลาฟอิง คอลลํ)
She wants clean sheets, and fresh flowers
(ชี ว้อนท คลีน ฌีท , แอนด์ เฟรช ฟล๊าวเว่อร์)
And dental shots, and the Hong Kong glue
(แอนด์ เด๊นทอล ฌ็อท , แอนด์ เดอะ Hong คอง กลู)

Amphetamine Annie-Dog
(แอมเฟททะมีน แอนนี่ ด้อกก)
Has her leash and a face
(แฮ็ส เฮอ ลีฌ แอนด์ อะ เฟซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Annie-Dog คำอ่านไทย Smashing Pumpkins

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น