เนื้อเพลง How Do You Like Me Now คำอ่านไทย Toby Keith

I was always the crazy one
(ไอ วอส ออลเว เดอะ คเรสิ วัน)
I broke into the stadium
(ไอ บโรค อิ๊นทู เดอะ ซเทเดียม)
And I wrote your number on the 50 yard line
(แอนด์ ดาย โรท ยุร นั๊มเบ้อร์ ออน เดอะ 50 ย๊าร์ด ไลน์)
You were always the perfect one
(ยู เวอ ออลเว เดอะ เพ๊อร์เฟ็คท วัน)
And the valadictorian so
(แอนด์ เดอะ valadictorian โซ)
Under your number I wrote ” call for a good time ”
(อั๊นเด้อร ยุร นั๊มเบ้อร์ ไอ โรท ” คอลลํ ฟอร์ รา กู๊ด ไทม์ “)

I only wanted to catch your attention
(ไอ โอ๊นลี่ ว้อนท ทู แค็ทช ยุร แอ็ทเทนฌัน)
But you overlooked me somehow
(บั๊ท ยู โอเฝ่อร์ลุ๊ค มี ซัมฮาว)
Besides you had too many boyfriends to mention
(บีไซด์ ยู แฮ็ด ทู เมนอิ บอยเฟรน ทู เม๊นชั่น)
And I played my guitar too loud.
(แอนด์ ดาย เพลย์ มาย กิทา ทู เลาด)

How do you like me now?
(ฮาว ดู ยู ไล๊ค มี นาว)
How do you like me now,
(ฮาว ดู ยู ไล๊ค มี นาว ,)
Now that I’m on my way?
(นาว แดท แอม ออน มาย เวย์)
Do you still think I’m crazy
(ดู ยู สทิลล ทริ๊งค แอม คเรสิ)
Standin here today?
(แสตนดิน เฮียร ทูเดย์)
I couldnt make you love me
(ไอ คูดซึ่น เม้ค ยู ลัฝ มี)
But I always dreamed about living in your radio
(บั๊ท ไอ ออลเว ดรีม อะเบ๊าท ลีฝอิง อิน ยุร เร๊ดิโอ)
How do you like me now?
(ฮาว ดู ยู ไล๊ค มี นาว)

When I took off to Tennessee
(เว็น นาย ทุค ออฟฟ ทู เทนเนซซี)
I heard that you made fun of me
(ไอ เฮิด แดท ยู เมด ฟัน อ็อฝ มี)
Never imagined I’d make it this far
(เน๊เฝ่อร์ อิมแม๊จิ้น อาย เม้ค อิท ดิส ฟาร์)
Then you married into money girl
(เด็น ยู แมริด อิ๊นทู มั๊นนี่ เกิร์ล)
Aint it a cruel and funny world?
(เอน ดิธ ดา ครู๊เอ้ล แอนด์ ฟันนิ เวิลด)
He took your dreams and tore them apart.
(ฮี ทุค ยุร ดรีม แซน โท เด็ม อะพาร์ท)

He never comes home
(ฮี เน๊เฝ่อร์ คัม โฮม)
And youre always alone
(แอนด์ ยัวร์ ออลเว อะโลน)
And your kids hear you cryin down the hall
(แอนด์ ยุร คิด เฮียร ยู คายอิน เดาน เดอะ ฮอลล์)
Alarm clock starts ringin
(อะลาร์ม คล๊อค สท๊าร์ท ริงงิน)
Who could that be singin
(ฮู เคิด แดท บี ซิงอิน)
Its me baby, with your wake up call!
(อิทซ มี เบ๊บี้ , วิธ ยุร เว้ค อั๊พ คอลลํ !)

How do you like me now?
(ฮาว ดู ยู ไล๊ค มี นาว)
How do you like me now,
(ฮาว ดู ยู ไล๊ค มี นาว ,)
Now that I’m on my way?
(นาว แดท แอม ออน มาย เวย์)
Do you still think I’m crazy
(ดู ยู สทิลล ทริ๊งค แอม คเรสิ)
Standin here today?
(แสตนดิน เฮียร ทูเดย์)
I couldnt make you love me
(ไอ คูดซึ่น เม้ค ยู ลัฝ มี)
But I always dreamed about living in your radio
(บั๊ท ไอ ออลเว ดรีม อะเบ๊าท ลีฝอิง อิน ยุร เร๊ดิโอ)
How do you like me now?
(ฮาว ดู ยู ไล๊ค มี นาว)

Tell me baby…
(เทลล มี เบ๊บี้)
I will preach on…
(ไอ วิล พรี๊ช ออน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง How Do You Like Me Now คำอ่านไทย Toby Keith

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น