เนื้อเพลง The Organic Anti-Beat Box Band คำอ่านไทย Red Hot Chili Peppers

Welcome friends to my thoughts of when
(เว้ลคั่ม เฟรน ทู มาย ธอท อ็อฝ เว็น)
the fax city 4 were four young men
(เดอะ แฟ็ก ซิ๊ที่ 4 เวอ โฟ ยัง เม็น)
time has come, now we jam
(ไทม์ แฮ็ส คัม , นาว วี แจม)
with the uplift mofo party plan
(วิธ ดิ อัพลิฟท โมโฟ พ๊าร์ที่ แพลน)
we’re the organic anti-beat box band
(เวีย ดิ ออแกนอิค แอนทิ บีท บ๊อกซฺ แบนด์)

One comes from the holy land
(วัน คัม ฟรอม เดอะ โฮ๊ลี่ แลนด์)
another was born an australian
(อะน๊าเทร่อร์ วอส บอน แอน ออซทเรลแย็น)
me i’m from michigan
(มี แอม ฟรอม michigan)
but hollywood is the land of lands
(บั๊ท ฮอลิวูด อีส เดอะ แลนด์ อ็อฝ แลนด์)
it’s a hollywood jam
(อิทซ ซา ฮอลิวูด แจม)

We represent the hollywood kids
(วี รีเพรสเซ่นท เดอะ ฮอลิวูด คิด)
hollywood is where we live
(ฮอลิวูด อีส แวร์ วี ไล้ฝ)
we represent the hollywood kids
(วี รีเพรสเซ่นท เดอะ ฮอลิวูด คิด)
organic anti-beat box band
(ออแกนอิค แอนทิ บีท บ๊อกซฺ แบนด์)

Life is grand in the land of lands
(ไล๊ฟ อีส แกรนด์ อิน เดอะ แลนด์ อ็อฝ แลนด์)
the mind does boggle the mind expands
(เดอะ ไมนด์ โด boggle เดอะ ไมนด์ เอ็กสแพนด)
the anarchy 4 have manned their craft
(ดิ แอนอะคิ 4 แฮ็ฝ แม็นด แดร์ คราฟทํ)
get on your knees and shake your ass
(เก็ท ออน ยุร นี แซน เช้ค ยุร อาซ)
to the jam that is
(ทู เดอะ แจม แดท อีส)

We don’t ask we demand
(วี ด้อนท์ อาสคฺ วี ดีมานด์)
that you and your clan
(แดท ยู แอนด์ ยุร คแล็น)
listem now to this jam
(listem นาว ทู ดิส แจม)
to the power of the drummers bad
(ทู เดอะ พ๊าวเว่อร์ อ็อฝ เดอะ ดรัมเมอะ แบ้ด)
it’s a hollywood jam
(อิทซ ซา ฮอลิวูด แจม)

We represent the hollywood kids
(วี รีเพรสเซ่นท เดอะ ฮอลิวูด คิด)
hollywood is where we live
(ฮอลิวูด อีส แวร์ วี ไล้ฝ)
we represent the hollywood kids
(วี รีเพรสเซ่นท เดอะ ฮอลิวูด คิด)
organic anti-beat box band
(ออแกนอิค แอนทิ บีท บ๊อกซฺ แบนด์)

There’s a party in my town at 12:00
(แดร์ ซา พ๊าร์ที่ อิน มาย ทาวน์ แอ็ท 12 : 00)
there’s a party that’s rockin down to the rock
(แดร์ ซา พ๊าร์ที่ แด้ท รอคกิน เดาน ทู เดอะ ร๊อค)
I’ve got nothin’ against hip hop
(แอฝ ก็อท นอทติน อะเก๊นสท ฮิพ ฮ็อพ)
but there’s a party in my town
(บั๊ท แดร์ ซา พ๊าร์ที่ อิน มาย ทาวน์)
and no beat box jam that is
(แอนด์ โน บีท บ๊อกซฺ แจม แดท อีส)

The party’s got girls the girls got hot
(เดอะ พ๊าร์ที่ ก็อท เกิร์ล เดอะ เกิร์ล ก็อท ฮอท)
the party’s got boys and the boys got socks
(เดอะ พ๊าร์ที่ ก็อท บอย แซน เดอะ บอย ก็อท ซ๊อค)
something popped the doors unlocked
(ซัมติง พอพทฺ เดอะ ดอร์ อันลอค)
house got up ran around the block
(เฮ้าส ก็อท อั๊พ แร็น อะราวนฺดฺ เดอะ บล๊อค)
sit down house
(ซิท เดาน เฮ้าส)
take off your blouse
(เท้ค ออฟฟ ยุร บเลาซ)

We represent the hollywood kids
(วี รีเพรสเซ่นท เดอะ ฮอลิวูด คิด)
hollywood is where we live
(ฮอลิวูด อีส แวร์ วี ไล้ฝ)
any good friend of the lollypop kids
(เอ๊นี่ กู๊ด เฟรน อ็อฝ เดอะ lollypop คิด)
over the rainbow with the wiz
(โอ๊เฝ่อร เดอะ เรนโบว์ วิธ เดอะ วินซฺ)
we represent the hollywood kids
(วี รีเพรสเซ่นท เดอะ ฮอลิวูด คิด)
organic anti-beat box band
(ออแกนอิค แอนทิ บีท บ๊อกซฺ แบนด์)

With the organic anti-beat box band
(วิธ ดิ ออแกนอิค แอนทิ บีท บ๊อกซฺ แบนด์)
you just might slam dance that is
(ยู จั๊สท ไมท ซแล็ม แด๊นซ์ แดท อีส)
it’s a hollywood jam
(อิทซ ซา ฮอลิวูด แจม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Organic Anti-Beat Box Band คำอ่านไทย Red Hot Chili Peppers

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น