เนื้อเพลง Goin’ Down on It คำอ่านไทย Hot Action Cop

Uh uh…
(อา อา)
Wha wha?
(Wha wha)
Zoom boom boom boom,
(ซูม บูม บูม บูม ,)
Uh…
(อา)
Wha wha?
(Wha wha)
Uh uh…
(อา อา)
One on one,
(วัน ออน วัน ,)
Two on one,
(ทู ออน วัน ,)
Three on one,
(ทรี ออน วัน ,)
Add one for fun!
(แอ๊ด วัน ฟอร์ ฟัน !)
Ya gotta flicky flicky flick flick flicky flick yo tongue,
(ยา กอททะ flicky flicky ฟลิค ฟลิค flicky ฟลิค โย ทั๊ง ,)
Ya run it straight across her belly through her cooch and down her bum,
(ยา รัน หนิด สเทร๊ท อะคร๊อส เฮอ เบลลิ ทรู เฮอ cooch แอนด์ เดาน เฮอ บัม ,)
You could be the pony boy you could be the one,
(ยู เคิด บี เดอะ โพนิ บอย ยู เคิด บี ดิ วัน ,)
You drive it like a semi to the setting summer sun,
(ยู ไดร๊ฝ อิท ไล๊ค เก เซมอิ ทู เดอะ เซททิง ซั๊มเม่อร์ ซัน ,)
Gettin’ off just like the traffic at the local exit ramp,
(เกดดิน ออฟฟ จั๊สท ไล๊ค เดอะ แทร๊ฟฟิ๊ค แอ็ท เดอะ โล๊ค่อล เอ๊กสิท แร็มพ ,)
Notice that the weather in the region getting damp,
(โน๊ทิซ แดท เดอะ เว๊เธ่อร อิน เดอะ รีเจี่ยน เกดดดิ้ง แด็มพ ,)
Ya wanna mail the letter,
(ยา วอนนา เมล เดอะ เล็ทเท่อร์ ,)
Ya gotta lick the stamp,
(ยา กอททะ ลิค เดอะ สแทมพ์ ,)
Not once not twice,
(น็อท วั๊นซ น็อท ทไวซ ,)
But three times damn!
(บั๊ท ทรี ไทม์ แดมนํ !)
Pretty!
(พริ๊ทที่ !)
Wah!
(วา !)
See that!
(ซี แดท !)
Cha!
(ชา !)
She go she go she go she goin’ down on it,
(ชี โก ชี โก ชี โก ชี โกอิน เดาน ออน หนิด ,)
We go we go we go we goin’ down on it,
(วี โก วี โก วี โก วี โกอิน เดาน ออน หนิด ,)
They go they go they go they goin’ down on it,
(เด โก เด โก เด โก เด โกอิน เดาน ออน หนิด ,)
He go he go he go he goin’ down on it,
(ฮี โก ฮี โก ฮี โก ฮี โกอิน เดาน ออน หนิด ,)
Who go who go who go who goin’ down on it,
(ฮู โก ฮู โก ฮู โก ฮู โกอิน เดาน ออน หนิด ,)
You go you go you go you goin’ down on it,
(ยู โก ยู โก ยู โก ยู โกอิน เดาน ออน หนิด ,)
They go they go they go they goin’ down on it,
(เด โก เด โก เด โก เด โกอิน เดาน ออน หนิด ,)
What side westside was your best side!
(ว๊อท ไซด์ เวตซาด วอส ยุร เบ๊สท์ ไซด์ !)
Wait a minute!
(เว้ท ดา มิ๊หนิท !)
Lookout lookout!
(ลุคเก๊า ลุคเก๊า !)
Cha!
(ชา !)
Uh uh,
(อา อา ,)
Black on white,
(แบล๊ค ออน ไว๊ท ,)
White on black,
(ไว๊ท ออน แบล๊ค ,)
Used to love a black chick,
(ยู๊ส ทู ลัฝ อะ แบล๊ค ชิค ,)
She loved me back,
(ชี ลัฝ มี แบ็ค ,)
Say wiggy wiggy wig wig,
(เซย์ wiggy wiggy วิก วิก ,)
Wiggy wiggy wack,
(Wiggy wiggy แวค ,)
The big ‘ol bouncin’ boobies give your grandpa heartattack,
(เดอะ บิ๊ก ol เบ๊าซิน boobies กี๊ฝ ยุร grandpa heartattack ,)
You run it through the front door but you leavin’ through the back,
(ยู รัน หนิด ทรู เดอะ ฟร๊อนท ดอร์ บั๊ท ยู เลวิน ทรู เดอะ แบ็ค ,)
You jumpin’ over fences and you almost rip your sack,
(ยู จัมปิน โอ๊เฝ่อร เฟ้นซ แซน ยู อ๊อลโมสท ริพ ยุร แซ๊ค ,)
You s*ckin’ down the juices like your favorite flavor tang,
(ยู เอส *ckin เดาน เดอะ จู้ยซ ไล๊ค ยุร เฟเฝอะริท ฟเลเฝอะ ทาง ,)
The lover aborigine the baby boomerang,
(เดอะ ลัฝเออะ aborigine เดอะ เบ๊บี้ บูมเออะแร็ง ,)
The coochie be the kryptonite and you be supermang,
(เดอะ คู๊ดฉี่ บี เดอะ คริพทูไน แอนด์ ยู บี supermang ,)
Wassup cussup now dizza dizza wang!
(วอสซับ cussup นาว dizza dizza วัง !)
See that!
(ซี แดท !)
Cha!
(ชา !)
Pretty!
(พริ๊ทที่ !)
Wah!
(วา !)
She go she go she go she goin’ down on it,
(ชี โก ชี โก ชี โก ชี โกอิน เดาน ออน หนิด ,)
He go he go he go he goin’ down on it,
(ฮี โก ฮี โก ฮี โก ฮี โกอิน เดาน ออน หนิด ,)
She go she go she go she goin’ down on it,
(ชี โก ชี โก ชี โก ชี โกอิน เดาน ออน หนิด ,)
They go they go they go they goin’ down on it,
(เด โก เด โก เด โก เด โกอิน เดาน ออน หนิด ,)
Who go who go who go who goin’ down on it,
(ฮู โก ฮู โก ฮู โก ฮู โกอิน เดาน ออน หนิด ,)
We go we go we go we goin’ down on it,
(วี โก วี โก วี โก วี โกอิน เดาน ออน หนิด ,)
They go they go they go they goin’ down on it,
(เด โก เด โก เด โก เด โกอิน เดาน ออน หนิด ,)
What side westside you go down on it!
(ว๊อท ไซด์ เวตซาด ยู โก เดาน ออน หนิด !)
Wait a minute!
(เว้ท ดา มิ๊หนิท !)
Lookout lookout!
(ลุคเก๊า ลุคเก๊า !)
Cha!
(ชา !)
Whoo!
(ฮู !)
Uh uh…
(อา อา)
Zoom boom boom boom,
(ซูม บูม บูม บูม ,)
Uh uh…
(อา อา)
Wuh wuh wuh wuh…
(Wuh wuh wuh wuh)
This is the acid rock section of the song,
(ดิส ซิส ดิ เอ๊สิด ร๊อค เซ๊คชั่น อ็อฝ เดอะ ซ็อง ,)
All you burned out acid hippies singin’ along,
(ออล ยู เบิร์น เอ๊าท เอ๊สิด ฮีพพิ ซิงอิน อะลอง ,)
With your campfires goin’ and your barbecues on,
(วิธ ยุร แคมไฟเออ โกอิน แอนด์ ยุร บาบิคยู ออน ,)
With your cold beer campfires sing it along,
(วิธ ยุร โคลด์ เบีย แคมไฟเออ ซิง อิท อะลอง ,)
Hey!
(เฮ !)
[Nah nah nah nah nah nah nah],
([ นาห์ นาห์ นาห์ นาห์ นาห์ นาห์ นาห์ ] ,)
[Nah nah nah nah nah nah nah],
([ นาห์ นาห์ นาห์ นาห์ นาห์ นาห์ นาห์ ] ,)
Hey!
(เฮ !)
[Nah nah nah nah nah nah nah],
([ นาห์ นาห์ นาห์ นาห์ นาห์ นาห์ นาห์ ] ,)
[Nah nah nah nah nah nah nah],
([ นาห์ นาห์ นาห์ นาห์ นาห์ นาห์ นาห์ ] ,)
C’mon hey!
(ซีมอน เฮ !)
[Nah nah nah nah nah nah nah],
([ นาห์ นาห์ นาห์ นาห์ นาห์ นาห์ นาห์ ] ,)
[Nah nah nah nah nah nah nah],
([ นาห์ นาห์ นาห์ นาห์ นาห์ นาห์ นาห์ ] ,)
Hey!
(เฮ !)
[Nah nah nah nah nah nah nah],
([ นาห์ นาห์ นาห์ นาห์ นาห์ นาห์ นาห์ ] ,)
[Nah nah nah nah nah nah nah],
([ นาห์ นาห์ นาห์ นาห์ นาห์ นาห์ นาห์ ] ,)
Lookout!
(ลุคเก๊า !)
Wait a minute!
(เว้ท ดา มิ๊หนิท !)
Lookout lookout!
(ลุคเก๊า ลุคเก๊า !)
What’s that?
(ว๊อท แดท)
Cha!
(ชา !)
One on one,
(วัน ออน วัน ,)
Two on one,
(ทู ออน วัน ,)
Three on one,
(ทรี ออน วัน ,)
Add one for fun!
(แอ๊ด วัน ฟอร์ ฟัน !)

Ya gotta flicky flicky flick flick flicky flick yo tongue,
(ยา กอททะ flicky flicky ฟลิค ฟลิค flicky ฟลิค โย ทั๊ง ,)
Ya run it straight across her belly through her cooch and down her bum,
(ยา รัน หนิด สเทร๊ท อะคร๊อส เฮอ เบลลิ ทรู เฮอ cooch แอนด์ เดาน เฮอ บัม ,)
You could be the pony boy you could be the one,
(ยู เคิด บี เดอะ โพนิ บอย ยู เคิด บี ดิ วัน ,)
You drive it like a semi to the setting summer sun,
(ยู ไดร๊ฝ อิท ไล๊ค เก เซมอิ ทู เดอะ เซททิง ซั๊มเม่อร์ ซัน ,)
Gettin’ off just like the traffic at the local exit ramp,
(เกดดิน ออฟฟ จั๊สท ไล๊ค เดอะ แทร๊ฟฟิ๊ค แอ็ท เดอะ โล๊ค่อล เอ๊กสิท แร็มพ ,)
Notice that the weather in the region getting damp,
(โน๊ทิซ แดท เดอะ เว๊เธ่อร อิน เดอะ รีเจี่ยน เกดดดิ้ง แด็มพ ,)
Ya wanna mail the letter,
(ยา วอนนา เมล เดอะ เล็ทเท่อร์ ,)
Ya gotta lick the stamp,
(ยา กอททะ ลิค เดอะ สแทมพ์ ,)
Not once not twice,
(น็อท วั๊นซ น็อท ทไวซ ,)
But three times damn!
(บั๊ท ทรี ไทม์ แดมนํ !)
See that!
(ซี แดท !)
Wah!
(วา !)
Pretty!
(พริ๊ทที่ !)
Cha!
(ชา !)
She go she go she go she goin’ down on it,
(ชี โก ชี โก ชี โก ชี โกอิน เดาน ออน หนิด ,)
He go he go he go he goin’ down on it,
(ฮี โก ฮี โก ฮี โก ฮี โกอิน เดาน ออน หนิด ,)
They go they go they go they goin’ down on it,
(เด โก เด โก เด โก เด โกอิน เดาน ออน หนิด ,)
Who go who go who go who goin’ down on it,
(ฮู โก ฮู โก ฮู โก ฮู โกอิน เดาน ออน หนิด ,)
You go you go you go you goin’ down on it,
(ยู โก ยู โก ยู โก ยู โกอิน เดาน ออน หนิด ,)
We go we go we go we goin’ down on it,
(วี โก วี โก วี โก วี โกอิน เดาน ออน หนิด ,)
They go they go they go they goin’ down on it,
(เด โก เด โก เด โก เด โกอิน เดาน ออน หนิด ,)
She go she go she go she goin’ down on it!
(ชี โก ชี โก ชี โก ชี โกอิน เดาน ออน หนิด !)
Wait a minute!
(เว้ท ดา มิ๊หนิท !)
Lookout lookout!
(ลุคเก๊า ลุคเก๊า !)
Cha!
(ชา !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Goin’ Down on It คำอ่านไทย Hot Action Cop

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น