เนื้อเพลง Who’s Got The Herb? คำอ่านไทย 311

Written By: Paul Hudson/Earl Hudson/David Byers
(วึ้น บาย : พอล ฮอดสัน /เอิล ฮอดสัน /เดหวิด Byers)

Who’s Got the Herb
(ฮู ก็อท เดอะ เฮิร์บ)
2 for 1, 5 for 4, half ounces
(2 ฟอร์ 1 , 5 ฟอร์ 4 , ฮาล์ฟ อันซ)
Quarter pounds, LB’s and kilos
(คว๊อร์เท่อร เพานด , LBs แซน คีลโอะ)
What are we looking for
(ว๊อท อาร์ วี ลุคอิง ฟอร์)
Sinsemilla
(Sinsemilla)
What are we hoping for
(ว๊อท อาร์ วี โฮพปิง ฟอร์)
What are we hoping for
(ว๊อท อาร์ วี โฮพปิง ฟอร์)
Sinsemilla
(Sinsemilla)
Who’s got the herb is what the young boys ask me
(ฮู ก็อท เดอะ เฮิร์บ อีส ว๊อท เดอะ ยัง บอย อาสคฺ มี)
Who’s got the herb and then elders tell me
(ฮู ก็อท เดอะ เฮิร์บ แอนด์ เด็น เอลเดอะ เทลล มี)
Who’s got the herb is what the young girls ask me
(ฮู ก็อท เดอะ เฮิร์บ อีส ว๊อท เดอะ ยัง เกิร์ล อาสคฺ มี)
Whos’ got the herb not thee dread-locks
(ฮู ก็อท เดอะ เฮิร์บ น็อท ฑี เดรด ล๊อค)
Skunk, bud, indica
(ซคังค , บัด , อินดีคา)
Sativa, my reefer, la arriba
(Sativa , มาย รีฟเออะ , ลา arriba)
Skunk, bud, indica
(ซคังค , บัด , อินดีคา)
Sativa, my reefer, la arriba
(Sativa , มาย รีฟเออะ , ลา arriba)
When we roll a big one
(เว็น วี โรลล อะ บิ๊ก วัน)
it feels so right
(อิท ฟีล โซ ไร๊ท)
When we smoke it in our bong
(เว็น วี สโม๊ค อิท อิน เอ๊า บอง)
it feels so nice
(อิท ฟีล โซ ไน๊ซ์)
Whos’ got the herb is what the young boys ask me
(ฮู ก็อท เดอะ เฮิร์บ อีส ว๊อท เดอะ ยัง บอย อาสคฺ มี)
Who’s got the herb and then the elders tell me
(ฮู ก็อท เดอะ เฮิร์บ แอนด์ เด็น ดิ เอลเดอะ เทลล มี)
Who’s got the herb is what the young girls ask me
(ฮู ก็อท เดอะ เฮิร์บ อีส ว๊อท เดอะ ยัง เกิร์ล อาสคฺ มี)
Who’s get the herb not thee dread-locks
(ฮู เก็ท เดอะ เฮิร์บ น็อท ฑี เดรด ล๊อค)
Who’s got the herb
(ฮู ก็อท เดอะ เฮิร์บ)
Who’s got the herb
(ฮู ก็อท เดอะ เฮิร์บ)
Who’s got the herb
(ฮู ก็อท เดอะ เฮิร์บ)
Who’s got the herb What I’m talkin’ ’bout
(ฮู ก็อท เดอะ เฮิร์บ ว๊อท แอม ทอคกิ่น เบาท)
Cramacaca cayaca die shocka fryaca
(Cramacaca cayaca ดาย shocka fryaca)
From a coppa yes I’m tellin’ you
(ฟรอม มา coppa เย็ซ แอม เทลลิน ยู)
Cramacaca cayaca die shocka fryaca
(Cramacaca cayaca ดาย shocka fryaca)
From a coppa
(ฟรอม มา coppa)
What are we looking for
(ว๊อท อาร์ วี ลุคอิง ฟอร์)
Sinsemilla
(Sinsemilla)
What are we hoping for
(ว๊อท อาร์ วี โฮพปิง ฟอร์)
Sinsemilla
(Sinsemilla)
Here we go!
(เฮียร วี โก !)
Skunk, bud, indica
(ซคังค , บัด , อินดีคา)
Sativa, my reefer, my reefer
(Sativa , มาย รีฟเออะ , มาย รีฟเออะ)
Who’s got it Who’s got the herb
(ฮู ก็อท ดิธ ฮู ก็อท เดอะ เฮิร์บ)
Who’s got it Who’s got the herb
(ฮู ก็อท ดิธ ฮู ก็อท เดอะ เฮิร์บ)
311 whoa Who’s got the herb
(311 โว้ว ฮู ก็อท เดอะ เฮิร์บ)

311’s got the herb and you can’t avoid that
(311s ก็อท เดอะ เฮิร์บ แอนด์ ยู แค็นท อะฝอยด แดท)
and ya do want your hands with a fat blunt sack
(แอนด์ ยา ดู ว้อนท ยุร แฮนด์ วิธ อะ แฟท บลันท แซ๊ค)
chill with indica and guiness, steer clear of white powder
(ชิล วิธ อินดีคา แอนด์ guiness , สเทียร์ เคลียร์ อ็อฝ ไว๊ท พ๊าวเด้อร์)
kick it you sing it in a space, go out to play it louder
(คิ๊ค อิท ยู ซิง อิท อิน อะ สเพ๊ซ , โก เอ๊าท ทู เพลย์ อิท ลาวเดอ)

Plague my brain with no c*caine
(พเลก มาย เบรน วิธ โน ซี *เคน)
I don’t wanna, I don’t wanna go insane
(ไอ ด้อนท์ วอนนา , ไอ ด้อนท์ วอนนา โก อินเซน)

Roll up the bones if you can affix a word to smoke it
(โรลล อั๊พ เดอะ โบน อิ๊ฟ ยู แคน แอฟฟิคซ อะ เวิร์ด ทู สโม๊ค อิท)
except for you’re doomed in the morning if you bake the hills
(เอ็กเซ๊พท ฟอร์ ยัวร์ ดูม อิน เดอะ ม๊อร์นิ่ง อิ๊ฟ ยู เบ๊ก เดอะ ฮิลล์)
Oh and I get up to the sun and then I smoke out
(โอ แอนด์ ดาย เก็ท อั๊พ ทู เดอะ ซัน แอนด์ เด็น นาย สโม๊ค เอ๊าท)
It’s begining to smell like Mota and I’m down with no doubt, sing
(อิทซ บีเกนนิง ทู สเมลล์ ไล๊ค Mota แอนด์ แอม เดาน วิธ โน เดาท , ซิง)

Plague my brain with no c*caine
(พเลก มาย เบรน วิธ โน ซี *เคน)
I don’t wanna, I don’t wanna go insane
(ไอ ด้อนท์ วอนนา , ไอ ด้อนท์ วอนนา โก อินเซน)

If you want to harm the
(อิ๊ฟ ยู ว้อนท ทู ฮาร์ม เดอะ)
world then you can stop the
(เวิลด เด็น ยู แคน สท๊อพ เดอะ)
herb and you can use the
(เฮิร์บ แอนด์ ยู แคน ยู๊ส เดอะ)
serve and use the warrant.
(เซิร์ฝ แอนด์ ยู๊ส เดอะ วอร์แร๊นท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Who’s Got The Herb? คำอ่านไทย 311

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น