เนื้อเพลง Electricity คำอ่านไทย Suede

We got a love that’s cold as stone
(วี ก็อท ดา ลัฝ แด้ท โคลด์ แอส สโทน)
We got a love from our violent homes
(วี ก็อท ดา ลัฝ ฟรอม เอ๊า ไฝ๊โอเล้นท โฮม)
We got a love and it got no name
(วี ก็อท ดา ลัฝ แอนด์ ดิท ก็อท โน เนม)
We kiss our love with lips like pain
(วี คิซ เอ๊า ลัฝ วิธ ลิพ ไล๊ค เพน)

We got a lotta electricity
(วี ก็อท ดา ลอทดา อิเลคทรีซอิทิ)
We got a love like AC/DC
(วี ก็อท ดา ลัฝ ไล๊ค AC/ดีซี)
We got a love and it got no shame
(วี ก็อท ดา ลัฝ แอนด์ ดิท ก็อท โน เชม)
We kiss our love with lips like pain
(วี คิซ เอ๊า ลัฝ วิธ ลิพ ไล๊ค เพน)

Oh it’s bigger than the universe
(โอ อิทซ บี๊กเกอร์ แฑ็น ดิ ยูนิเฝิซ)
It’s bigger than the universe
(อิทซ บี๊กเกอร์ แฑ็น ดิ ยูนิเฝิซ)
It’s bigger than the 2 of us
(อิทซ บี๊กเกอร์ แฑ็น เดอะ 2 อ็อฝ อัซ)
Oh it’s bigger than you and me
(โอ อิทซ บี๊กเกอร์ แฑ็น ยู แอนด์ มี)
We got a love between us that is like electricity
(วี ก็อท ดา ลัฝ บีทะวีน อัซ แดท อีส ไล๊ค อิเลคทรีซอิทิ)

We got a love like a violent mind
(วี ก็อท ดา ลัฝ ไล๊ค เก ไฝ๊โอเล้นท ไมนด์)
We get our love from white white lines
(วี เก็ท เอ๊า ลัฝ ฟรอม ไว๊ท ไว๊ท ไลน์)
We got a love and it got no name
(วี ก็อท ดา ลัฝ แอนด์ ดิท ก็อท โน เนม)
We kiss our love with lips like pain
(วี คิซ เอ๊า ลัฝ วิธ ลิพ ไล๊ค เพน)

I said, oh it’s bigger than the universe
(ไอ เซ็ด , โอ อิทซ บี๊กเกอร์ แฑ็น ดิ ยูนิเฝิซ)
It’s bigger than the universe
(อิทซ บี๊กเกอร์ แฑ็น ดิ ยูนิเฝิซ)
It’s bigger than the 2 of us
(อิทซ บี๊กเกอร์ แฑ็น เดอะ 2 อ็อฝ อัซ)
Oh it’s bigger than you and me
(โอ อิทซ บี๊กเกอร์ แฑ็น ยู แอนด์ มี)
We got a love between us that is like electricity
(วี ก็อท ดา ลัฝ บีทะวีน อัซ แดท อีส ไล๊ค อิเลคทรีซอิทิ)

Oh it’s bigger than the universe
(โอ อิทซ บี๊กเกอร์ แฑ็น ดิ ยูนิเฝิซ)
It’s bigger than the universe
(อิทซ บี๊กเกอร์ แฑ็น ดิ ยูนิเฝิซ)
It’s bigger than the 2 of us
(อิทซ บี๊กเกอร์ แฑ็น เดอะ 2 อ็อฝ อัซ)
Oh it’s bigger than you and me
(โอ อิทซ บี๊กเกอร์ แฑ็น ยู แอนด์ มี)
We got a love between us that is like electricity
(วี ก็อท ดา ลัฝ บีทะวีน อัซ แดท อีส ไล๊ค อิเลคทรีซอิทิ)

Oh it’s bigger than the universe
(โอ อิทซ บี๊กเกอร์ แฑ็น ดิ ยูนิเฝิซ)
It’s bigger than the universe
(อิทซ บี๊กเกอร์ แฑ็น ดิ ยูนิเฝิซ)
It’s bigger than the 2 of us
(อิทซ บี๊กเกอร์ แฑ็น เดอะ 2 อ็อฝ อัซ)
Oh it’s bigger than you and me
(โอ อิทซ บี๊กเกอร์ แฑ็น ยู แอนด์ มี)
We got a love between us that is like electricity
(วี ก็อท ดา ลัฝ บีทะวีน อัซ แดท อีส ไล๊ค อิเลคทรีซอิทิ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Electricity คำอ่านไทย Suede

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น