เนื้อเพลง An Occasional Dream คำอ่านไทย David Bowie

I recall how we lived
(ไอ รีคอลล ฮาว วี ไล้ฝ)
On the corner of a bed
(ออน เดอะ ค๊อร์เน่อร์ อ็อฝ อะ เบ๊ด)
And we’d speak of a Swedish room
(แอนด์ เว็ด สพี๊ค อ็อฝ อะ ซวีดอิฌ รูม)
Of hessian and wood
(อ็อฝ เฮฌแอ็น แอนด์ วู๊ด)
And we’d talk with our eyes
(แอนด์ เว็ด ท๊อล์ค วิธ เอ๊า อาย)
Of the sweetness in our lives
(อ็อฝ เดอะ ซวีทเน็ซ ซิน เอ๊า ไล้ฝ)
And tomorrows of rich surprise…
(แอนด์ ทูม๊อโร่ว อ็อฝ ริ๊ช เซอร์ไพร๊ส)
Some things we could do.
(ซัม ทริง วี เคิด ดู)

In our madness
(อิน เอ๊า แมดเน็ซ)
We burnt one hundred days,
(วี เบินท วัน ฮั๊นเดร็ด เดย์ ,)
Time takes time to pass
(ไทม์ เท้ค ไทม์ ทู เพซ)
And I still hold some ashes to me,
(แอนด์ ดาย สทิลล โฮลด์ ซัม แอสเชรด ทู มี ,)
An Occasional Dream.
(แอน อ็อคเคฉะแน็ล ดรีม)

And we’d sleep,oh so close,
(แอนด์ เว็ด สลี๊พ , โอ โซ โคลส ,)
But not really close our eyes
(บั๊ท น็อท ริแอ็ลลิ โคลส เอ๊า อาย)
‘Tween the sheets of summer bathed in blue…
(Tween เดอะ ฌีท อ็อฝ ซั๊มเม่อร์ บ๊าทร อิน บลู)
Gently weeping nights
(เจนทลิ วิปพิง ไน๊ท)
It was long,long ago
(อิท วอส ลอง , ลอง อะโก)
And I can’t touch your name.
(แอนด์ ดาย แค็นท ทั๊ช ยุร เนม)
For the days of fate were strong for you…
(ฟอร์ เดอะ เดย์ อ็อฝ เฟ้ท เวอ สทรอง ฟอร์ ยู)
Danced you far from me.
(แด๊นซ์ ยู ฟาร์ ฟรอม มี)

In my madness
(อิน มาย แมดเน็ซ)
I see your face in mine.
(ไอ ซี ยุร เฟซ อิน ไมน์)
I keep a photograph,
(ไอ คี๊พ อะ โฟ๊โทกร๊าฟ ,)
It burns my wall with time
(อิท เบิร์น มาย วอลล์ วิธ ไทม์)
Time,
(ไทม์ ,)
An Occasional Dream
(แอน อ็อคเคฉะแน็ล ดรีม)
Of mine.
(อ็อฝ ไมน์)
An Occasional Dream
(แอน อ็อคเคฉะแน็ล ดรีม)
Of mine.
(อ็อฝ ไมน์)
An Occasional Dream
(แอน อ็อคเคฉะแน็ล ดรีม)
Of mine.
(อ็อฝ ไมน์)

Wild Eyed Boy From Freecloud
(ไวลด์ อาย บอย ฟรอม Freecloud)

Solemn faced,
(ซอลเอ็ม เฟซ ,)
The village settles down,
(เดอะ ฝิ๊ลเหลจ เซ็ทเทิ่ล เดาน ,)
Undetected my the stars,
(Undetected มาย เดอะ สทาร์ ,)
And the hangman plays the mandolin before he goes to sleep
(แอนด์ เดอะ แฮงแมน เพลย์ เดอะ แมนโดะลิน บีฟอร์ ฮี โกซ ทู สลี๊พ)
And the last thing on his mind
(แอนด์ เดอะ ล๊าสท ทริง ออน ฮิส ไมนด์)
Is the Wild Eyed Boy imprisoned
(อีส เดอะ ไวลด์ อาย บอย อิมพริ๊ซั่น)
‘Neath the covered wooden shaft.
(นี๊ต เดอะ โค๊ฝเฝ่อร์ วูเดน ชาร์ฟท)
Folds the rope
(โฟลด เดอะ โร๊พ)
Into its bag.
(อิ๊นทู อิทซ แบ๊ก)
Blows his pipe of smolders,
(โบลว์ ฮิส ไพพ อ็อฝ ซโมลเดอะ ,)
Blankets smoke into the room.
(แบล๊งเค๊ท สโม๊ค อิ๊นทู เดอะ รูม)
And the day will end for some
(แอนด์ เดอะ เดย์ วิล เอ็นด ฟอร์ ซัม)
As the night begins for one.
(แอส เดอะ ไน๊ท บีกิน ฟอร์ วัน)

Staring through the message in his eyes
(ซแทริง ทรู เดอะ เม๊สเสจ อิน ฮิส อาย)
Lies a solitary son
(ไล ซา ซอลอิเทริ ซัน)
>From the mountain called the Freecloud
(>ฟรอม เดอะ เม๊าเท่น คอลลํ เดอะ Freecloud)
Where the eagle dare not fly.
(แวร์ ดิ อี๊เกิ้ล แดร์ น็อท ฟลาย)
And the patience in his sigh
(แอนด์ เดอะ เพเฌ็นซ อิน ฮิส ไซ)
Gives no indication
(กี๊ฝ โน อินดิเคฌัน)
For the townsmen to decide.
(ฟอร์ เดอะ townsmen ทู ดีไซด์)
So the village Dreadful yawns
(โซ เดอะ ฝิ๊ลเหลจ ดเรดฟุล ยอน)
Pronouncing gross diversion
(พโระเนานซิง กรอสส ไดเฝอฉัน)
As the label for the dog.
(แอส เดอะ เล๊เบ้ล ฟอร์ เดอะ ด้อกก)
Oh ” It’s the madness in his eyes ”
(โอ ” อิทซ เดอะ แมดเน็ซ ซิน ฮิส อาย “)
As he breaks the night to cry:
(แอส ฮี เบร๊ค เดอะ ไน๊ท ทู คราย :)
” It’s really Me.
(” อิทซ ริแอ็ลลิ มี)
Really You
(ริแอ็ลลิ ยู)
And really Me.
(แอนด์ ริแอ็ลลิ มี)
It’s so hard for us to really be
(อิทซ โซ ฮาร์ด ฟอร์ อัซ ทู ริแอ็ลลิ บี)
Really You
(ริแอ็ลลิ ยู)
And really Me.
(แอนด์ ริแอ็ลลิ มี)
You’ll lose me though I’m always really free. ”
(โยว ลู้ส มี โธ แอม ออลเว ริแอ็ลลิ ฟรี “)

And the mountain moved its eyes
(แอนด์ เดอะ เม๊าเท่น มู๊ฝ อิทซ อาย)
To the world of realize
(ทู เดอะ เวิลด อ็อฝ รีแอะไลส)
Where the snow had saved a place
(แวร์ เดอะ สโนว์ แฮ็ด เซฝ อะ เพลส)
For the Wild Eyed Boy from Freecloud
(ฟอร์ เดอะ ไวลด์ อาย บอย ฟรอม Freecloud)

And the village Dreadful cried
(แอนด์ เดอะ ฝิ๊ลเหลจ ดเรดฟุล คราย)
As the rope began to rise
(แอส เดอะ โร๊พ บิแกน ทู ไร๊ส)
For the smile stayed on his face
(ฟอร์ เดอะ สไมล์ สเทย์ ออน ฮิส เฟซ)
Of the Wild Eyed Boy from Freecloud.
(อ็อฝ เดอะ ไวลด์ อาย บอย ฟรอม Freecloud)

And the women once proud
(แอนด์ เดอะ วีมเอิน วั๊นซ พเราด)
Clutched the heart of the crowd
(คลัทซ์ เดอะ ฮาร์ท อ็อฝ เดอะ คราวดํ)
As the boulders smashed down from the mountain’s hand
(แอส เดอะ โบลเดอะ สแม๊ช เดาน ฟรอม เดอะ เม๊าเท่น แฮนด์)
And the Magic in the stare
(แอนด์ เดอะ แม๊จิค อิน เดอะ สแทร์)
Of the Wild Eyed Boy said:
(อ็อฝ เดอะ ไวลด์ อาย บอย เซ็ด :)
” Stop,Freecloud
(” สท๊อพ , Freecloud)
They won’t think to cut me down. ”
(เด ว็อนท ทริ๊งค ทู คัท มี เดาน “)
But the cottages fell
(บั๊ท เดอะ ค๊อทเถจ เฟ็ล)
Like a playing card hell
(ไล๊ค เก พเลนิ่ง ค้าร์ด เฮ็ลล)
And the tears on the face
(แอนด์ เดอะ เทียร์ ออน เดอะ เฟซ)
Of the Wise Boy
(อ็อฝ เดอะ ไว๊ส บอย)
Came trembling down
(เคม ทเรมบลิง เดาน)
To the rumbling ground
(ทู เดอะ rumblings กราวนด์)
And the missionary mystic of peace/love
(แอนด์ เดอะ มีฌอะเนริ มีซทิค อ็อฝ พี๊ซ /ลัฝ)
Stumbled back to cry among the clouds,
(แสตมเบิล แบ็ค ทู คราย อะมอง เดอะ คลาวดํ ,)
Kicking back the pebbles
(คิคกิ้ง แบ็ค เดอะ เพบเบิล)
>From the Freecloud mountain
(>ฟรอม เดอะ Freecloud เม๊าเท่น)
Track.
(แทร็ค)

God Knows I’m Good
(ก๊อด โนว์ แอม กู๊ด)

I was walking through the counters of a national concern
(ไอ วอส วอคกิง ทรู เดอะ เค๊าเท่อร์ อ็อฝ อะ แนฌอะแน็ล คอนเซิร์น)
And a cash machine was spitting by my shoulder.
(แอนด์ อะ แค๊ช แมชชีน วอส สปิ๊ดดิง บาย มาย โช๊ลเด้อร์)
And I saw the multitude of faces,honest,rich and clean
(แอนด์ ดาย ซอว์ เดอะ มัลทิทยูด อ็อฝ เฟซ , อ๊อนเน็สท , ริ๊ช แอนด์ คลีน)
As the merchandise exchanged and money roared.
(แอส เดอะ เมอแช็นไดส เอ็กซเช้งจ แอนด์ มั๊นนี่ โร)
And a woman hot with worry slyly slipped a tin of stewing steak
(แอนด์ อะ วู๊แม่น ฮอท วิธ ว๊อร์รี่ ซไลลิ สลิป อะ ทิน อ็อฝ stewings ซเทค)
Into the paper bag at her side.
(อิ๊นทู เดอะ เพ๊เพ่อร์ แบ๊ก แอ็ท เฮอ ไซด์)
And her face was white with fear in case her actions were observed
(แอนด์ เฮอ เฟซ วอส ไว๊ท วิธ เฟียร์ อิน เค๊ส เฮอ แอคฌัน เวอ อ๊อบเซิร์ฝ)
So she closed her eyes to keep her conscience blind.
(โซ ชี โคลส เฮอ อาย ทู คี๊พ เฮอ คอนเฌ็นซ ไบลนฺดฺ)

Crying
(คไรอิง)
” God knows I’m good,
(” ก๊อด โนว์ แอม กู๊ด ,)
God knows I’m good,
(ก๊อด โนว์ แอม กู๊ด ,)
God knows I’m good,
(ก๊อด โนว์ แอม กู๊ด ,)
God may look the other way today.
(ก๊อด เมย์ ลุ๊ค ดิ อ๊อเธ่อร์ เวย์ ทูเดย์)
God knows I’m good,
(ก๊อด โนว์ แอม กู๊ด ,)
God knows I’m good,
(ก๊อด โนว์ แอม กู๊ด ,)
God knows I’m good,
(ก๊อด โนว์ แอม กู๊ด ,)
God may look the other way today. ”
(ก๊อด เมย์ ลุ๊ค ดิ อ๊อเธ่อร์ เวย์ ทูเดย์ “)

Then she moved towards the exit clutching tightly at her paper bag.
(เด็น ชี มู๊ฝ ทูวอด ดิ เอ๊กสิท แคทชิง ไททลิ แอ็ท เฮอ เพ๊เพ่อร์ แบ๊ก)
Persperation trickled down her forehead.
(Persperation ทรีคคิ เดาน เฮอ ฟอเร็ด)
And her heart it leapt inside her as the hand laid uponm her shoulder,
(แอนด์ เฮอ ฮาร์ท ดิธ เล็พท อิ๊นไซด์ เฮอ แอส เดอะ แฮนด์ เลด uponm เฮอ โช๊ลเด้อร์ ,)
She was led away bewildered and amazed.
(ชี วอส เล็ด อะเวย์ บิวีลเดอะ แอนด์ อะแม๊ซฺ)
Through her deafened ears the cash machines were shrieking on the counter
(ทรู เฮอ เดฟเอ็น เอียร เดอะ แค๊ช แมชชีน เวอ shriekings ออน เดอะ เค๊าเท่อร์)

As her escort asked her softly for her name.
(แอส เฮอ เอซคอท อาสคฺ เฮอ ซอฟทลิ ฟอร์ เฮอ เนม)
And a crowd of honest people rushed to help a tired old lady
(แอนด์ อะ คราวดํ อ็อฝ อ๊อนเน็สท พี๊เพิ่ล รัช ทู เฮ้ลพ อะ ไทร์ โอลด์ เล๊ดี้)
Who had fainted to the whirling wooden floor.
(ฮู แฮ็ด เฟ้นท ทู เดอะ เวอเออริง วูเดน ฟลอร์)

Crying
(คไรอิง)
” God knows I’m good,
(” ก๊อด โนว์ แอม กู๊ด ,)
God knows I’m good,
(ก๊อด โนว์ แอม กู๊ด ,)
God knows I’m good,
(ก๊อด โนว์ แอม กู๊ด ,)
Surely God won’t look the other way
(ฌูรลิ ก๊อด ว็อนท ลุ๊ค ดิ อ๊อเธ่อร์ เวย์)
God knows I’m good,
(ก๊อด โนว์ แอม กู๊ด ,)
God knows I’m good,
(ก๊อด โนว์ แอม กู๊ด ,)
God knows I’m good,
(ก๊อด โนว์ แอม กู๊ด ,)
Surely God won’t look the other way ”
(ฌูรลิ ก๊อด ว็อนท ลุ๊ค ดิ อ๊อเธ่อร์ เวย์ “)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง An Occasional Dream คำอ่านไทย David Bowie

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น