เนื้อเพลง Don’t Worry ’bout a Thing คำอ่านไทย SheDaisy

Ever been misunderstood, misused or misled
(เอ๊เฝ่อร์ บีน มิซันเดิซทูด , มิซยูซ ออ มิซเลด)
Ever knocked on the sky and had it fall
(เอ๊เฝ่อร์ น๊อค ออน เดอะ สกาย แอนด์ แฮ็ด ดิท ฟอลล์)
on your head
(ออน ยุร เฮด)
Well, don’t worry ’bout it, don’t worry
(เวลล , ด้อนท์ ว๊อร์รี่ เบาท ดิธ , ด้อนท์ ว๊อร์รี่)
Ever lost you luggage, your marbles,
(เอ๊เฝ่อร์ ล็อซท ยู ลั๊กเกจ , ยุร ม๊าร์เบิ้ล ,)
your house
(ยุร เฮ้าส)
Or found yourself in bed with Uncle Sam
(ออ เฟานด ยุรเซลฟ อิน เบ๊ด วิธ อั๊งเคิ่ล แซม)
or Mickey Mouse
(ออ มิคกี้ เม๊าส)
Ever been accused of murder on Music Row
(เอ๊เฝ่อร์ บีน แอ๊คคิ้วส อ็อฝ เม๊อร์เด้อร์ ออน มิ๊วสิค โรว์)
Or caught in morning traffic when you
(ออ คอท อิน ม๊อร์นิ่ง แทร๊ฟฟิ๊ค เว็น ยู)
really gotta go- Oh no!
(ริแอ็ลลิ กอททะ โก โอ โน !)

CHORUS
(ค๊อรัส)
Life is funny, life’s a mess
(ไล๊ฟ อีส ฟันนิ , ไล๊ฟ ซา เมซ)
Sometimes a curse, sometimes a blessing
(ซัมไทม์ ซา เคอร์ส , ซัมไทม์ ซา บเลซซิง)
Don’t worry ‘ bout a thing, don’t worry ‘ bout it
(ด้อนท์ ว๊อร์รี่ เบาท ดา ทริง , ด้อนท์ ว๊อร์รี่ เบาท ดิธ)
Life is sticky, life can bruise
(ไล๊ฟ อีส ซทีคคิ , ไล๊ฟ แคน บรูส)
Sometimes you wind sometimes you’re losing
(ซัมไทม์ ยู วินด ซัมไทม์ ยัวร์ โรซิง)
No matter what it brings
(โน แม๊ทเท่อร์ ว๊อท ดิธ บริง)
Don’t worry ’bout a thing
(ด้อนท์ ว๊อร์รี่ เบาท ดา ทริง)

Ever sat yourself down when the
(เอ๊เฝ่อร์ แซ็ท ยุรเซลฟ เดาน เว็น เดอะ)
seat is all wet
(ซีท อีส ซอร์ เว๊ท)
Or seen your ” ex ” s*ckin’ face with
(ออ ซีน ยุร ” เอ็คซ ” เอส *ckin เฟซ วิธ)
a little brunette
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล บรูเนท)
Don’t worry ’bout it, no don’t worry
(ด้อนท์ ว๊อร์รี่ เบาท ดิธ , โน ด้อนท์ ว๊อร์รี่)
Ever lost you religion, ever lost your
(เอ๊เฝ่อร์ ล็อซท ยู รีลิ๊เจี้ยน , เอ๊เฝ่อร์ ล็อซท ยุร)
best friend
(เบ๊สท์ เฟรน)
Ever found your last record in the bargain bin
(เอ๊เฝ่อร์ เฟานด ยุร ล๊าสท เร๊คขอร์ด อิน เดอะ บ๊าร์เก้น บิน)
Or been stuck in a divorce like crazy glue
(ออ บีน ซทัค อิน อะ ดีฝอร์ซ ไล๊ค คเรสิ กลู)
Or scraped someone else’s gum off the
(ออ ซคแร็พ ซัมวัน เอ๊ลส กัม ออฟฟ เดอะ)
bottom of your shoe- Boo hoo!
(บ๊อทท่อม อ็อฝ ยุร ชู บู ฮู !)

[Repeat Chorus]
([ รีพี๊ท ค๊อรัส ])

[Blah, Blah, Blah, Blah, Blah- Blah, Blah,
([ บลา , บลา , บลา , บลา , บลา บลา , บลา ,)
Blah, Blah, Blah- Blah, Blah, Blah, Blah,
(บลา , บลา , บลา บลา , บลา , บลา , บลา ,)
Blah]
(บลา ])

Dn’t worry, don’t worry
(Dnt ว๊อร์รี่ , ด้อนท์ ว๊อร์รี่)

BRIDGE
(บริดจ)
We all got a little junk in the trunk
(วี ออล ก็อท ดา ลิ๊ทเทิ่ล จังค อิน เดอะ ทรังค)
And when you’re feelin’ good as sunk
(แอนด์ เว็น ยัวร์ ฟีลิน กู๊ด แอส ซังค)
Remember, everything will be just fine
(รีเม๊มเบ่อร์ , เอ๊วี่ติง วิล บี จั๊สท ไฟน)
If I laugh at yours and you laugh at mine
(อิ๊ฟ ฟาย ล๊าฟ แอ็ท ยุร แซน ยู ล๊าฟ แอ็ท ไมน์)

[Repeat Chorus Twice]
([ รีพี๊ท ค๊อรัส ทไวซ ])

[Blah, Blah, Blah, Blah, Blah- Blah, Blah,
([ บลา , บลา , บลา , บลา , บลา บลา , บลา ,)
Blah, Blah, Blah- Blah, Blah, Blah, Blah,
(บลา , บลา , บลา บลา , บลา , บลา , บลา ,)
Blah]
(บลา ])

Don’t worry, don’t worry
(ด้อนท์ ว๊อร์รี่ , ด้อนท์ ว๊อร์รี่)

Life is sticky, life can bruise
(ไล๊ฟ อีส ซทีคคิ , ไล๊ฟ แคน บรูส)
Sometimes you win sometimes you’re losing
(ซัมไทม์ ยู วิน ซัมไทม์ ยัวร์ โรซิง)
No matter what it brings
(โน แม๊ทเท่อร์ ว๊อท ดิธ บริง)
Don’t worry ’bout a thing
(ด้อนท์ ว๊อร์รี่ เบาท ดา ทริง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Don’t Worry ’bout a Thing คำอ่านไทย SheDaisy

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น