เนื้อเพลง Under My Skin คำอ่านไทย Skillet

When I feel you close to me
(เว็น นาย ฟีล ยู โคลส ทู มี)
It’s easy to believe
(อิทซ อีสอิ ทู บีลี๊ฝ)
To the depths and back again
(ทู เดอะ เด็พธ แซน แบ็ค อะเกน)
To find that I’m still needing
(ทู ไฟนด์ แดท แอม สทิลล นี๊ดดิง)
Feel the fear dissipate
(ฟีล เดอะ เฟียร์ ดีซซิเพท)
When you are everything you are
(เว็น ยู อาร์ เอ๊วี่ติง ยู อาร์)
Feel my soul come awake
(ฟีล มาย โซล คัม อะเว้ค)
You carry me away
(ยู แค๊รรี่ มี อะเวย์)

When I hurt, when I bleed
(เว็น นาย เฮิร์ท , เว็น นาย บลีด)
You’re holding me
(ยัวร์ โฮลดิง มี)
Feel you scratching at the surface
(ฟีล ยู scratchings แอ็ท เดอะ เซ๊อร์เฟซ)
Under my skin [2x]
(อั๊นเด้อร มาย สกิน [ 2x ])

Oh, under my skin [2x]
(โอ , อั๊นเด้อร มาย สกิน [ 2x ])

Oh the sweet serenity
(โอ เดอะ สวี้ท ซิเรนอิทิ)
I’m beautifully addicted
(แอม บยูทิฟุลิ แอ๊ดดิคท)
You are more than I can take
(ยู อาร์ โม แฑ็น นาย แคน เท้ค)
I crave you undiluted
(ไอ คเรฝ ยู อัลดิลยูทอิด)
You calm the ache, I come awake
(ยู คาลํม ดิ เอช , ไอ คัม อะเว้ค)
When you are everything you are
(เว็น ยู อาร์ เอ๊วี่ติง ยู อาร์)
Feel the fear dissipate
(ฟีล เดอะ เฟียร์ ดีซซิเพท)
You carry me away
(ยู แค๊รรี่ มี อะเวย์)

When I hurt, when I bleed
(เว็น นาย เฮิร์ท , เว็น นาย บลีด)
You’re holding me
(ยัวร์ โฮลดิง มี)
Feel you scratching at the surface
(ฟีล ยู scratchings แอ็ท เดอะ เซ๊อร์เฟซ)
Under my skin [2x]
(อั๊นเด้อร มาย สกิน [ 2x ])

Oh, under my skin [2x]
(โอ , อั๊นเด้อร มาย สกิน [ 2x ])

Oh, yeah
(โอ , เย่)

Could I be lost
(เคิด ดาย บี ล็อซท)
Could I disappear
(เคิด ดาย ดิสแอ๊พเพียร์)
Could I be lost
(เคิด ดาย บี ล็อซท)
Would you find me here?
(เวิด ยู ไฟนด์ มี เฮียร)
Could I be lost in a secret place?
(เคิด ดาย บี ล็อซท อิน อะ ซี๊เขร็ท เพลส)
Could I rest in the shadow of your face
(เคิด ดาย เรสท อิน เดอะ แฌดโอ อ็อฝ ยุร เฟซ)

Oh the sweet
(โอ เดอะ สวี้ท)
[Could I be lost, could I disapper?]
([ เคิด ดาย บี ล็อซท , เคิด ดาย disapper ])
Serenity
(ซิเรนอิทิ)
[Could I be lost, would you find me here?]
([ เคิด ดาย บี ล็อซท , เวิด ยู ไฟนด์ มี เฮียร ])
Beautifully
(บยูทิฟุลิ)
[Could I be lost in a secret place?]
([ เคิด ดาย บี ล็อซท อิน อะ ซี๊เขร็ท เพลส ])
A part of me
(อะ พาร์ท อ็อฝ มี)
[Could I rest in the shadow of your face?]
([ เคิด ดาย เรสท อิน เดอะ แฌดโอ อ็อฝ ยุร เฟซ ])

When I hurt, when I bleed
(เว็น นาย เฮิร์ท , เว็น นาย บลีด)
You’re holding me
(ยัวร์ โฮลดิง มี)
Feel you scratching at the surface
(ฟีล ยู scratchings แอ็ท เดอะ เซ๊อร์เฟซ)
Under my skin [2x]
(อั๊นเด้อร มาย สกิน [ 2x ])

Oh, under my skin [4x]
(โอ , อั๊นเด้อร มาย สกิน [ 4x ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Under My Skin คำอ่านไทย Skillet

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น