เนื้อเพลง Someday คำอ่านไทย Smile DK

Sitting in my room, dreaming about you
(ซีททิง อิน มาย รูม , ดรีมมิง อะเบ๊าท ยู)
Every single day, in every single way
(เอ๊เฝอร์รี่ ซิ๊งเกิ้ล เดย์ , อิน เอ๊เฝอร์รี่ ซิ๊งเกิ้ล เวย์)
I always lose control, when I think about you
(ไอ ออลเว ลู้ส คอนโทรล , เว็น นาย ทริ๊งค อะเบ๊าท ยู)
Every single day, in every single way
(เอ๊เฝอร์รี่ ซิ๊งเกิ้ล เดย์ , อิน เอ๊เฝอร์รี่ ซิ๊งเกิ้ล เวย์)

When you go out, I wave goodbye
(เว็น ยู โก เอ๊าท , ไอ เว๊ฝ กู๊ดบาย)
My heart, it stops, I start to cry
(มาย ฮาร์ท , อิท สท๊อพ , ไอ สท๊าร์ท ทู คราย)
When you come home, I wave hello
(เว็น ยู คัม โฮม , ไอ เว๊ฝ เฮ็ลโล)
I feel my heartbeat coming back slow
(ไอ ฟีล มาย ฮาร์ทบีท คัมอิง แบ็ค สโลว์)

I wish upon a star
(ไอ วิ๊ช อุพอน อะ สทาร์)
I hope it won’t be far
(ไอ โฮพ อิท ว็อนท บี ฟาร์)
Someday, someday
(ซัมเดย์ , ซัมเดย์)
Our lips will be as one
(เอ๊า ลิพ วิล บี แอส วัน)
Beneath the golden sun
(บีนี๊ทร เดอะ โกลเด็น ซัน)
Someday, someday
(ซัมเดย์ , ซัมเดย์)

A picture on the wall, and I can’t live without you
(อะ พิ๊คเจ้อร์ ออน เดอะ วอลล์ , แอนด์ ดาย แค็นท ไล้ฝ วิธเอ๊าท ยู)
Every single day, in every single way
(เอ๊เฝอร์รี่ ซิ๊งเกิ้ล เดย์ , อิน เอ๊เฝอร์รี่ ซิ๊งเกิ้ล เวย์)
Someday my wish-come-true, and I will be around you
(ซัมเดย์ มาย วิ๊ช คัม ทรู , แอนด์ ดาย วิล บี อะราวนฺดฺ ยู)
Every single day, in every single way
(เอ๊เฝอร์รี่ ซิ๊งเกิ้ล เดย์ , อิน เอ๊เฝอร์รี่ ซิ๊งเกิ้ล เวย์)

When you go out, I wave goodbye
(เว็น ยู โก เอ๊าท , ไอ เว๊ฝ กู๊ดบาย)
My heart, it stops, I start to cry
(มาย ฮาร์ท , อิท สท๊อพ , ไอ สท๊าร์ท ทู คราย)
When you come home, I wave hello
(เว็น ยู คัม โฮม , ไอ เว๊ฝ เฮ็ลโล)
I feel my heartbeat coming back slow
(ไอ ฟีล มาย ฮาร์ทบีท คัมอิง แบ็ค สโลว์)

I wish upon a star
(ไอ วิ๊ช อุพอน อะ สทาร์)
I hope it won’t be far
(ไอ โฮพ อิท ว็อนท บี ฟาร์)
Someday, someday
(ซัมเดย์ , ซัมเดย์)
Our lips will be as one
(เอ๊า ลิพ วิล บี แอส วัน)
Beneath the golden sun
(บีนี๊ทร เดอะ โกลเด็น ซัน)
Someday, someday
(ซัมเดย์ , ซัมเดย์)

I wish upon a star
(ไอ วิ๊ช อุพอน อะ สทาร์)
I hope it won’t be far
(ไอ โฮพ อิท ว็อนท บี ฟาร์)
Someday [someday], someday
(ซัมเดย์ [ ซัมเดย์ ] , ซัมเดย์)
Our lips will be as one
(เอ๊า ลิพ วิล บี แอส วัน)
Beneath the golden sun
(บีนี๊ทร เดอะ โกลเด็น ซัน)
Someday [someday], someday
(ซัมเดย์ [ ซัมเดย์ ] , ซัมเดย์)

When you go out, I wave goodbye
(เว็น ยู โก เอ๊าท , ไอ เว๊ฝ กู๊ดบาย)
My heart, it stops, I start to cry
(มาย ฮาร์ท , อิท สท๊อพ , ไอ สท๊าร์ท ทู คราย)
When you come home, I wave hello
(เว็น ยู คัม โฮม , ไอ เว๊ฝ เฮ็ลโล)
I feel my heartbeat coming back slow
(ไอ ฟีล มาย ฮาร์ทบีท คัมอิง แบ็ค สโลว์)

I wish upon a star
(ไอ วิ๊ช อุพอน อะ สทาร์)
I hope it won’t be far
(ไอ โฮพ อิท ว็อนท บี ฟาร์)
Someday, someday
(ซัมเดย์ , ซัมเดย์)
Our lips will be as one [Oh, yeah!]
(เอ๊า ลิพ วิล บี แอส วัน [ โอ , เย่ ! ])
Beneath the golden sun
(บีนี๊ทร เดอะ โกลเด็น ซัน)
Someday [someday], someday
(ซัมเดย์ [ ซัมเดย์ ] , ซัมเดย์)

I wish upon a star
(ไอ วิ๊ช อุพอน อะ สทาร์)
I hope it won’t be far
(ไอ โฮพ อิท ว็อนท บี ฟาร์)
Someday [someday], someday [Oh, yeah!]
(ซัมเดย์ [ ซัมเดย์ ] , ซัมเดย์ [ โอ , เย่ ! ])
Our lips will be as one
(เอ๊า ลิพ วิล บี แอส วัน)
Beneath the golden sun
(บีนี๊ทร เดอะ โกลเด็น ซัน)
Someday [someday], someday
(ซัมเดย์ [ ซัมเดย์ ] , ซัมเดย์)

Someday….
(ซัมเดย์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Someday คำอ่านไทย Smile DK

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น