เนื้อเพลง Pandora’s Aquarium คำอ่านไทย Tori Amos

Pandora
(Pandora)
Pandora’s aquarium
(Pandoras อัคแวเรียม)
She dives for shells
(ชี ไดฝ ฟอร์ เชลล์)
With her nautical nuns
(วิธ เฮอ นอทิแค็ล นัน)
And thoughts you thought
(แอนด์ ธอท ยู ธอท)
You’d never tell I am not asking you to believe in me Boy I think you’re confused
(ยูต เน๊เฝ่อร์ เทลล ไอ แอ็ม น็อท อาคกิ้ง ยู ทู บีลี๊ฝ อิน มี บอย ไอ ทริ๊งค ยัวร์ คอนฟิ้วส)
I’m not Persephone foam can be dangerous with tape across my mouth these
(แอม น็อท Persephone โฟม แคน บี เดนเจอะรัซ วิธ เท๊พ อะคร๊อส มาย เม๊าธ ฑิส)
Things you do I never asked you how Line me up in single file with all your
(ทริง ยู ดู ไอ เน๊เฝ่อร์ อาสคฺ ยู ฮาว ไลน์ มี อั๊พ อิน ซิ๊งเกิ้ล ไฟล์ วิธ ออล ยุร)
Grievances Stare but I can taste you’re still alive below the waste ripples come and
(กรีฝแอ็นซ สแทร์ บั๊ท ไอ แคน เท๊ซท ยัวร์ สทิลล อะไล๊ฝ บีโลว์ เดอะ เวซท ลีบเปิล คัม แอนด์)
Ripples go
(ลีบเปิล โก)
And ripple back to me Pandora
(แอนด์ ลีบเปิล แบ็ค ทู มี Pandora)
Pandora’s aquarium
(Pandoras อัคแวเรียม)
She dives for shells
(ชี ไดฝ ฟอร์ เชลล์)
With her nautical nuns
(วิธ เฮอ นอทิแค็ล นัน)
And thoughts you thought
(แอนด์ ธอท ยู ธอท)
You’d never tell
(ยูต เน๊เฝ่อร์ เทลล)
Line me up in single file
(ไลน์ มี อั๊พ อิน ซิ๊งเกิ้ล ไฟล์)
With all you grievances
(วิธ ออล ยู กรีฝแอ็นซ)
Stare but I can tast
(สแทร์ บั๊ท ไอ แคน tast)
You’re still alive below the waste
(ยัวร์ สทิลล อะไล๊ฝ บีโลว์ เดอะ เวซท)
Ripples come and ripples
(ลีบเปิล คัม แอนด์ ลีบเปิล)
Go and ripple back to me
(โก แอนด์ ลีบเปิล แบ็ค ทู มี)
I am not asking you to believe in
(ไอ แอ็ม น็อท อาคกิ้ง ยู ทู บีลี๊ฝ อิน)
Me Boy I think you’re confused
(มี บอย ไอ ทริ๊งค ยัวร์ คอนฟิ้วส)
I’m not Persephone
(แอม น็อท Persephone)
She’s in New Yourk somewhere
(ชี ซิน นิว Yourk ซัมแวร์)
Checking her accounts
(เช็คติ้ง เฮอ แอ๊คเค้าท)
The Lord of The Files was
(เดอะ หลอร์ด อ็อฝ เดอะ ไฟล์ วอส)
Diagnosed as Sound
(ไดแอกโน๊ส แอส ซาวน์ด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Pandora’s Aquarium คำอ่านไทย Tori Amos

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น