เนื้อเพลง Here We Go คำอ่านไทย Trina feat Kelly Rowland

[Trina]
([ ทรีน่า ])
Look, I ain’t got nothin to say to you
(ลุ๊ค , ไอ เอน ก็อท นอทติน ทู เซย์ ทู ยู)
I can’t even believe you
(ไอ แค็นท อี๊เฝ่น บีลี๊ฝ ยู)
You know what? I’m too fly for this sh*t
(ยู โนว์ ว๊อท แอม ทู ฟลาย ฟอร์ ดิส ฌะ *ที)
You playin yourself
(ยู เพลย์ยิน ยุรเซลฟ)

[Chorus: Kelly Rowland]
([ ค๊อรัส : เคลลี่ โรลแลน ])
Here we go, here we go again
(เฮียร วี โก , เฮียร วี โก อะเกน)
Now you’re tellin me, that she is just a friend
(นาว ยัวร์ เทลลิน มี , แดท ชี อีส จั๊สท ดา เฟรน)
Then why’s she callin you, at 3 o’clock in the mornin
(เด็น วาย ชี คอลลิน ยู , แอ็ท 3 โอคล็อก อิน เดอะ มอร์นิน)
I can’t take this no more – no no no!
(ไอ แค็นท เท้ค ดิส โน โม โน โน โน !)
Here we go, here we go again
(เฮียร วี โก , เฮียร วี โก อะเกน)
Now you’re tellin me, that she is just a friend
(นาว ยัวร์ เทลลิน มี , แดท ชี อีส จั๊สท ดา เฟรน)
Then why’s she callin you, at 3 o’clock in the mornin
(เด็น วาย ชี คอลลิน ยู , แอ็ท 3 โอคล็อก อิน เดอะ มอร์นิน)
I ain’t tryin to hear it – not this time
(ไอ เอน ทายอิน ทู เฮียร อิท น็อท ดิส ไทม์)

[Trina]
([ ทรีน่า ])
Look n*gga what you think this is?
(ลุ๊ค เอ็น *gga ว๊อท ยู ทริ๊งค ดิส ซิส)
You treatin me like a random chick?
(ยู ทรีดิน มี ไล๊ค เก แรนดัม ชิค)
You done forgot, who introduced you to rocks
(ยู ดัน เฟาะกอท , ฮู อินโทรดิ๊วซ ยู ทู ร๊อค)
and poppin all that Crist’ and sh*t
(แอนด์ พอพปิน ออล แดท คริดสฺ แอนด์ ฌะ *ที)
Who let you hit it from the back any way that you liked
(ฮู เล็ท ยู ฮิท ดิธ ฟรอม เดอะ แบ็ค เอ๊นี่ เวย์ แดท ยู ลิค)
And any debts, I can pay the price
(แอนด์ เอ๊นี่ เด็บ , ไอ แคน เพย์ เดอะ ไพร๊ซ์)
I thought I was a chick you would make yo’ wife [damn]
(ไอ ธอท ไอ วอส ซา ชิค ยู เวิด เม้ค โย ไว๊ฟ [ แดมนํ ])
And now a b*tch can’t even stay the night? [you whack]
(แอนด์ นาว อะ บี *tch แค็นท อี๊เฝ่น สเทย์ เดอะ ไน๊ท [ ยู ฮแว็ค ])
I can’t even look in your face without wantin to slap you
(ไอ แค็นท อี๊เฝ่น ลุ๊ค อิน ยุร เฟซ วิธเอ๊าท วอนทิน ทู ซแล็พ ยู)
Damn I thank God I ain’t get that tattoo
(แดมนํ นาย แธ๊งค์ ก๊อด ดาย เอน เก็ท แดท แท๊ททู)
You better thank God I ain’t have the strap boo
(ยู เบ๊ทเท่อร์ แธ๊งค์ ก๊อด ดาย เอน แฮ็ฝ เดอะ ซทแร็พ บู)
You ain’t even worth lettin Trick get at you
(ยู เอน อี๊เฝ่น เวิร์ธ เลทดิน ทริ๊ค เก็ท แอ็ท ยู)
Matter of fact, Trick get at dude
(แม๊ทเท่อร์ อ็อฝ แฟคท , ทริ๊ค เก็ท แอ็ท ดยูด)
I’m convinced I ain’t got sh*t to ask you
(แอม คอนฝิ๊นซํ ดาย เอน ก็อท ฌะ *ที ทู อาสคฺ ยู)
And tell that triflin b*tch she can have you
(แอนด์ เทลล แดท ไทฟิน บี *tch ชี แคน แฮ็ฝ ยู)
I ain’t lookin at you no more, I’m lookin past you
(ไอ เอน ลุคกิน แอ็ท ยู โน โม , แอม ลุคกิน พาสท์ ยู)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Trina]
([ ทรีน่า ])
When my girl came through with the news
(เว็น มาย เกิร์ล เคม ทรู วิธ เดอะ นิว)
All I did was think about me and you like ” Damn ”
(ออล ไอ ดิด วอส ทริ๊งค อะเบ๊าท มี แอนด์ ยู ไล๊ค ” แดมนํ “)
What a chick gotta do to get with a real n*gga
(ว๊อท ดา ชิค กอททะ ดู ทู เก็ท วิธ อะ เรียล เอ็น *gga)
that know how to stay true like man [man]
(แดท โนว์ ฮาว ทู สเทย์ ทรู ไล๊ค แมน [ แมน ])
Know one quarter to 8, you better hop on the bus or a cab
(โนว์ วัน คว๊อร์เท่อร ทู 8 , ยู เบ๊ทเท่อร์ ฮ็อพ ออน เดอะ บัส ออ รา แค๊บ)
I shed so many tears, can’t believe how many years
(ไอ ชี โซ เมนอิ เทียร์ , แค็นท บีลี๊ฝ ฮาว เมนอิ เยียร์)
” The Baddest B*tch ” put up with yo’ dusty ass [yeah]
(” เดอะ แบดเดส บี *tch ” พุท อั๊พ วิธ โย ดัซทิ อาซ [ เย่ ])
Now you know that I’m the Queen of Miami
(นาว ยู โนว์ แดท แอม เดอะ ควีน อ็อฝ มายเอมอี)
All that loud talkin lyin save that sh*t for your mammy
(ออล แดท เลาด ทอคกิ่น ลายอิน เซฝ แดท ฌะ *ที ฟอร์ ยุร แมมมิ)
Sounds like ” blah, blah blah, blah bla blah-bla ”
(ซาวน์ด ไล๊ค ” บลา , บลา บลา , บลา bla บลา bla “)
I’m like uh-huh [uh-huh] okay [okay]
(แอม ไล๊ค อา ฮู [ อา ฮู ] โอเค [ โอเค ])
Whassup [whassup] SHUT UP
(ฮวัดสับ [ ฮวัดสับ ] ชั๊ท อั๊พ)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Kelly Rowland]
([ เคลลี่ โรลแลน ])
Now all my ladies say… if you feel the same…
(นาว ออล มาย เลดิส เซย์ อิ๊ฟ ยู ฟีล เดอะ เซม)
If you can’t take no more say… no no no [no no no]
(อิ๊ฟ ยู แค็นท เท้ค โน โม เซย์ โน โน โน [ โน โน โน ])
No no nooooooooooooooooooooooooooooooooo
(โน โน nooooooooooooooooooooooooooooooooo)

[Chorus] first half w/ ad libs
([ ค๊อรัส ] เฟิร์สท ฮาล์ฟ ดับบิว / แอ็ด ลิบสฺ)

[Kelly Rowland]
([ เคลลี่ โรลแลน ])
That’s why I’m grabbin up my jewels, grabbin up my purse
(แด้ท วาย แอม กราบบิน อั๊พ มาย จิ๊วเอ็ล , กราบบิน อั๊พ มาย เพิซ)
I’ll be back, for all my shoes and purses, watch me fly
(อิลล บี แบ็ค , ฟอร์ ออล มาย ชู แซน เพิซ , ว๊อทช มี ฟลาย)
In the 745 while I’m ridin out
(อิน เดอะ 745 ไวล์ แอม ริดอิน เอ๊าท)
Cause I ain’t tryin to hear it, not this time
(ค๊อส ไอ เอน ทายอิน ทู เฮียร อิท , น็อท ดิส ไทม์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Here We Go คำอ่านไทย Trina feat Kelly Rowland

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น