เนื้อเพลง Hearts Of Ice คำอ่านไทย Missing Heart feat Manu More

Now that our love is dead and gone
(นาว แดท เอ๊า ลัฝ อีส เด้ด แอนด์ กอน)
All that I can get are illusion
(ออล แดท ไอ แคน เก็ท อาร์ อิลยูฌัน)
That never lead out of confusion
(แดท เน๊เฝ่อร์ ลี๊ด เอ๊าท อ็อฝ ค็อนฟยูฉัน)

Now that our hearts are cold and hard
(นาว แดท เอ๊า ฮาร์ท แซร์ โคลด์ แอนด์ ฮาร์ด)
I am feeling low ’cause I lost my passion
(ไอ แอ็ม ฟีลอิง โลว ค๊อส ไอ ล็อซท มาย แพ๊ชชั่น)
Reaching the edge of obsession
(รีชชิง ดิ เอจ อ็อฝ อ็อบเซฌอัน)

Baby, out in the dark hearts of ice
(เบ๊บี้ , เอ๊าท อิน เดอะ ด๊าร์ค ฮาร์ท อ็อฝ ไอ๊ซ์)
A word can break them
(อะ เวิร์ด แคน เบร๊ค เด็ม)
They’re torn forever by lies
(เดรว โทน ฟอเร๊เฝ่อร บาย ไล)
And no-one to take them
(แอนด์ โน วัน ทู เท้ค เด็ม)
Lonely and cold hearts of ice
(โลนลิ แอนด์ โคลด์ ฮาร์ท อ็อฝ ไอ๊ซ์)
‘Cause love was rambling
(ค๊อส ลัฝ วอส แรมบลิง)
Angels of fear throw the dice
(แอ๊งเจล อ็อฝ เฟียร์ โธรว์ เดอะ ไดซ)
And fate does the gambling
(แอนด์ เฟ้ท โด เดอะ แกมบริง)

Now I have felt your warmth pass by
(นาว ไอ แฮ็ฝ เฟ็ลท ยุร วอมธ เพซ บาย)
‘Cause my loving arms couldn’t hold you
(ค๊อส มาย ลัฝอิง อาร์ม คูดซึ่น โฮลด์ ยู)
I’m lost in the dreams I once told you
(แอม ล็อซท อิน เดอะ ดรีม ซาย วั๊นซ โทลด ยู)

Baby why did the devil win tonight?
(เบ๊บี้ วาย ดิด เดอะ เด๊ฝิ้ล วิน ทูไน๊ท)
Don’t you know, my love, that your dreams were cheating?
(ด้อนท์ ยู โนว์ , มาย ลัฝ , แดท ยุร ดรีม เวอ ชีดิง)
Deep in my soul I am bleeding
(ดี๊พ อิน มาย โซล ไอ แอ็ม บรีดดิ้ง)

Baby, out in the dark hearts of ice
(เบ๊บี้ , เอ๊าท อิน เดอะ ด๊าร์ค ฮาร์ท อ็อฝ ไอ๊ซ์)
A word can break them
(อะ เวิร์ด แคน เบร๊ค เด็ม)
They’re torn forever by lies
(เดรว โทน ฟอเร๊เฝ่อร บาย ไล)
And no-one to take them
(แอนด์ โน วัน ทู เท้ค เด็ม)
Lonely and cold hearts of ice
(โลนลิ แอนด์ โคลด์ ฮาร์ท อ็อฝ ไอ๊ซ์)
‘Cause love was rambling
(ค๊อส ลัฝ วอส แรมบลิง)
Angels of fear throw the dice
(แอ๊งเจล อ็อฝ เฟียร์ โธรว์ เดอะ ไดซ)
And fate does the gambling now
(แอนด์ เฟ้ท โด เดอะ แกมบริง นาว)

Aaaahhhh – hearts of ice!
(Aaaahhhh ฮาร์ท อ็อฝ ไอ๊ซ์ !)
Aaaahhhh – hearts of ice!
(Aaaahhhh ฮาร์ท อ็อฝ ไอ๊ซ์ !)
Aaaahhhh – hearts of ice!
(Aaaahhhh ฮาร์ท อ็อฝ ไอ๊ซ์ !)
Aaaahhhh – hearts of ice!
(Aaaahhhh ฮาร์ท อ็อฝ ไอ๊ซ์ !)
Aaaahhhh – hearts of ice!
(Aaaahhhh ฮาร์ท อ็อฝ ไอ๊ซ์ !)

Hearts of ice!
(ฮาร์ท อ็อฝ ไอ๊ซ์ !)
Out in the dark hearts of ice
(เอ๊าท อิน เดอะ ด๊าร์ค ฮาร์ท อ็อฝ ไอ๊ซ์)
A word can break them
(อะ เวิร์ด แคน เบร๊ค เด็ม)
They’re torn forever by lies
(เดรว โทน ฟอเร๊เฝ่อร บาย ไล)
And no-one to take them
(แอนด์ โน วัน ทู เท้ค เด็ม)
Lonely and cold hearts of ice
(โลนลิ แอนด์ โคลด์ ฮาร์ท อ็อฝ ไอ๊ซ์)
‘Cause love was rambling
(ค๊อส ลัฝ วอส แรมบลิง)
Angels of fear throw the dice
(แอ๊งเจล อ็อฝ เฟียร์ โธรว์ เดอะ ไดซ)
And fate does the gambling now
(แอนด์ เฟ้ท โด เดอะ แกมบริง นาว)

Hearts of ice!
(ฮาร์ท อ็อฝ ไอ๊ซ์ !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hearts Of Ice คำอ่านไทย Missing Heart feat Manu More

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น