เนื้อเพลง Supernatural คำอ่านไทย Sugababes

Love comes and love goes
(ลัฝ คัม แซน ลัฝ โกซ)
And, who knows what life holds
(แอนด์ , ฮู โนว์ ว๊อท ไล๊ฟ โฮลด์)
Love is as love does so
(ลัฝ อีส แอส ลัฝ โด โซ)
Don’t ask for too much
(ด้อนท์ อาสคฺ ฟอร์ ทู มัช)
Don’t sit back and let your heart just break
(ด้อนท์ ซิท แบ็ค แอนด์ เล็ท ยุร ฮาร์ท จั๊สท เบร๊ค)
Cuz what you give is what you take
(คัซ ว๊อท ยู กี๊ฝ อีส ว๊อท ยู เท้ค)
Love is as love was before so u know
(ลัฝ อีส แอส ลัฝ วอส บีฟอร์ โซ ยู โนว์)

All the universe is looking out for the love
(ออล ดิ ยูนิเฝิซ อีส ลุคอิง เอ๊าท ฟอร์ เดอะ ลัฝ)
But you gotta first, find yourself to love someone else
(บั๊ท ยู กอททะ เฟิร์สท , ไฟนด์ ยุรเซลฟ ทู ลัฝ ซัมวัน เอ๊ลส)

Supernatural, international, unstoppable
(ซยูเออะแนชเออะแร , อินเทอร์แน๊ชั่นนัล , อันสตอพปาเบิล)
That’s just how it goes
(แด้ท จั๊สท ฮาว อิท โกซ)
It’s practical, it’s actual
(อิทซ แพร๊คทิค่อล , อิทซ แอ๊คช่วล)
It’s a fact that everybody wanna be loved
(อิทซ ซา แฟคท แดท เอวี่บอดี้ วอนนา บี ลัฝ)
Supernatural, international, unstoppable
(ซยูเออะแนชเออะแร , อินเทอร์แน๊ชั่นนัล , อันสตอพปาเบิล)
That’s just how it goes
(แด้ท จั๊สท ฮาว อิท โกซ)
It’s practical, it’s actual
(อิทซ แพร๊คทิค่อล , อิทซ แอ๊คช่วล)
It’s a fact that everybody wanna be loved
(อิทซ ซา แฟคท แดท เอวี่บอดี้ วอนนา บี ลัฝ)

[Hey]
([ เฮ ])
Everybody, everybody wanna be loved
(เอวี่บอดี้ , เอวี่บอดี้ วอนนา บี ลัฝ)
[Oh yeah]
([ โอ เย่ ])

Love stays and love leaves
(ลัฝ สเทย์ แซน ลัฝ ลี๊ฝ)
And love can get ugly
(แอนด์ ลัฝ แคน เก็ท อั๊กลี่)
I trust you, you trust me
(ไอ ทรัสท ยู , ยู ทรัสท มี)
And love can be trust free
(แอนด์ ลัฝ แคน บี ทรัสท ฟรี)
Don’t sit back and let it pass you by
(ด้อนท์ ซิท แบ็ค แอนด์ เล็ท ดิธ เพซ ยู บาย)
Cuz you don’t miss the water till the well is dry
(คัซ ยู ด้อนท์ มิซ เดอะ ว๊อเท่อร ทิลล์ เดอะ เวลล อีส ดราย)
So love me, I’ll love you
(โซ ลัฝ มี , อิลล ลัฝ ยู)
Before we do, you wanna know…
(บีฟอร์ วี ดู , ยู วอนนา โนว์)

All the universe is looking out for the love
(ออล ดิ ยูนิเฝิซ อีส ลุคอิง เอ๊าท ฟอร์ เดอะ ลัฝ)
But you gotta first, find yourself to love someone else
(บั๊ท ยู กอททะ เฟิร์สท , ไฟนด์ ยุรเซลฟ ทู ลัฝ ซัมวัน เอ๊ลส)

Supernatural [oh oh oh] international, unstoppable
(ซยูเออะแนชเออะแร [ โอ โอ โอ ] อินเทอร์แน๊ชั่นนัล , อันสตอพปาเบิล)
That’s just how it goes [how it goes]
(แด้ท จั๊สท ฮาว อิท โกซ [ ฮาว อิท โกซ ])
It’s practical, it’s actual
(อิทซ แพร๊คทิค่อล , อิทซ แอ๊คช่วล)
It’s a fact that everybody wanna be loved
(อิทซ ซา แฟคท แดท เอวี่บอดี้ วอนนา บี ลัฝ)
Supernatural, international, unstoppable
(ซยูเออะแนชเออะแร , อินเทอร์แน๊ชั่นนัล , อันสตอพปาเบิล)
That’s just how it goes [oh yeah]
(แด้ท จั๊สท ฮาว อิท โกซ [ โอ เย่ ])
It’s practical [oh no], it’s actual
(อิทซ แพร๊คทิค่อล [ โอ โน ] , อิทซ แอ๊คช่วล)
It’s a fact that everybody wanna be loved
(อิทซ ซา แฟคท แดท เอวี่บอดี้ วอนนา บี ลัฝ)

Supernatural, international, unstoppable
(ซยูเออะแนชเออะแร , อินเทอร์แน๊ชั่นนัล , อันสตอพปาเบิล)
That’s just how it goes
(แด้ท จั๊สท ฮาว อิท โกซ)
It’s practical, it’s actual
(อิทซ แพร๊คทิค่อล , อิทซ แอ๊คช่วล)
It’s a fact that everybody wanna be loved
(อิทซ ซา แฟคท แดท เอวี่บอดี้ วอนนา บี ลัฝ)
supernatural, international, unstoppable
(ซยูเออะแนชเออะแร , อินเทอร์แน๊ชั่นนัล , อันสตอพปาเบิล)
That’s just how it goes [oh yeah]
(แด้ท จั๊สท ฮาว อิท โกซ [ โอ เย่ ])
It’s practical, it’s actual
(อิทซ แพร๊คทิค่อล , อิทซ แอ๊คช่วล)
It’s a fact that everybody wanna be loved
(อิทซ ซา แฟคท แดท เอวี่บอดี้ วอนนา บี ลัฝ)

Love’s so good [oh], it hurts so bad [oh]
(ลัฝ โซ กู๊ด [ โอ ] , อิท เฮิร์ท โซ แบ้ด [ โอ ])
Love is better when you feel passionate [oh oh]
(ลัฝ อีส เบ๊ทเท่อร์ เว็น ยู ฟีล แพฌอะนิท [ โอ โอ ])
Taste so good [yeah], just the way should be [ooh]
(เท๊ซท โซ กู๊ด [ เย่ ] , จั๊สท เดอะ เวย์ เชิด บี [ อู้ ])
Love is better when it’s bittersweet
(ลัฝ อีส เบ๊ทเท่อร์ เว็น อิทซ บิทเดอร์สวีท)
Do you think that you control how love should go [hey, yeah]
(ดู ยู ทริ๊งค แดท ยู คอนโทรล ฮาว ลัฝ เชิด โก [ เฮ , เย่ ])

Supernatural, international [oh], unstoppable
(ซยูเออะแนชเออะแร , อินเทอร์แน๊ชั่นนัล [ โอ ] , อันสตอพปาเบิล)
That’s just how it goes [oh]
(แด้ท จั๊สท ฮาว อิท โกซ [ โอ ])
It’s practical [oh], it’s actual [ooh]
(อิทซ แพร๊คทิค่อล [ โอ ] , อิทซ แอ๊คช่วล [ อู้ ])
It’s a fact that everybody wanna be loved [ooh]
(อิทซ ซา แฟคท แดท เอวี่บอดี้ วอนนา บี ลัฝ [ อู้ ])
Supernatural [ooh], international [yeah], unstoppable [yeah]
(ซยูเออะแนชเออะแร [ อู้ ] , อินเทอร์แน๊ชั่นนัล [ เย่ ] , อันสตอพปาเบิล [ เย่ ])
That’s just how it goes [oh yeah]
(แด้ท จั๊สท ฮาว อิท โกซ [ โอ เย่ ])
It’s practical [it’s practical], it’s actual [it’s actual]
(อิทซ แพร๊คทิค่อล [ อิทซ แพร๊คทิค่อล ] , อิทซ แอ๊คช่วล [ อิทซ แอ๊คช่วล ])
It’s a fact that everybody wanna be loved [yeah yeah yeah]
(อิทซ ซา แฟคท แดท เอวี่บอดี้ วอนนา บี ลัฝ [ เย่ เย่ เย่ ])

Supernatural, international, unstoppable
(ซยูเออะแนชเออะแร , อินเทอร์แน๊ชั่นนัล , อันสตอพปาเบิล)
That’s just how it goes [yeah]
(แด้ท จั๊สท ฮาว อิท โกซ [ เย่ ])
It’s practical [oh], it’s actual [yeah]
(อิทซ แพร๊คทิค่อล [ โอ ] , อิทซ แอ๊คช่วล [ เย่ ])
It’s a fact that everybody wanna be loved
(อิทซ ซา แฟคท แดท เอวี่บอดี้ วอนนา บี ลัฝ)
Supernatural, international, unstoppable
(ซยูเออะแนชเออะแร , อินเทอร์แน๊ชั่นนัล , อันสตอพปาเบิล)
That’s just how it goes [oh yeah]
(แด้ท จั๊สท ฮาว อิท โกซ [ โอ เย่ ])
It’s practical [it’s practical], it’s actual [it’s actual]
(อิทซ แพร๊คทิค่อล [ อิทซ แพร๊คทิค่อล ] , อิทซ แอ๊คช่วล [ อิทซ แอ๊คช่วล ])
It’s a fact that everybody wanna be loved yeah
(อิทซ ซา แฟคท แดท เอวี่บอดี้ วอนนา บี ลัฝ เย่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Supernatural คำอ่านไทย Sugababes

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น