เนื้อเพลง My Gun Go off คำอ่านไทย 50 Cent

like my gun off[shot]DJ WHOO KID!!!
(ไล๊ค มาย กัน ออฟฟ [ ฌ็อท ] ดีเจ ฮู คิด ! ! !)
[chorus]Cam’ron I’m sorry you shoulda hold on but my gun go off,sorry god forgive me for my gun go off
([ ค๊อรัส ] แคมรัน แอม ซ๊อรี่ ยู โช๊วดา โฮลด์ ออน บั๊ท มาย กัน โก ออฟฟ , ซ๊อรี่ ก๊อด ฟอร์กี๊ฝ มี ฟอร์ มาย กัน โก ออฟฟ)

[verse 1]they said 50,can’t treath the girls right,G unit till I die,[shady!]So I just move up on your lips,Ow no My gun go off,I killed Cam’ron,haha,Hold on,I see you on da funeral,haha,you know actin’ like a b*tch magnet,still tragedy like ow no,but it’s so cold,My heart dun froze,I’m not a fetter or quitter,getto qua ran,SSK,I’m Mr.Ferarri F50 now,woolfs peepin’ in my pillow,b*tch I’m Curtis I’m 36 years old,and you are dead I made your deatch cirtificate,haha,haha,I’m back,haha,FREE YAYO!!!!
([ เฝิซ 1 ] เด เซ็ด 50 , แค็นท treath เดอะ เกิร์ล ไร๊ท , จี ยูนิท ทิลล์ ไอ ดาย , [ เฌดอิ ! ] โซ ไอ จั๊สท มู๊ฝ อั๊พ ออน ยุร ลิพ , เอ้า โน มาย กัน โก ออฟฟ , ไอ คิลล์ แคมรัน , ฮาฮา , โฮลด์ ออน , ไอ ซี ยู ออน ดา ฟิ๊วเนอร่อล , ฮาฮา , ยู โนว์ แอสติน ไล๊ค เก บี *tch แม๊กเหน็ท , สทิลล ทร๊าจิดี้ ไล๊ค เอ้า โน , บั๊ท อิทซ โซ โคลด์ , มาย ฮาร์ท ดัน ฟโรส , แอม น็อท ดา เฟทเทอะ ออ ควีทเทอะ , getto คเว แร็น , SSK , แอม มีซเทอะ Ferarri F50 นาว , woolfs พีพพิน อิน มาย พิ๊ลโล่ว , บี *tch แอม Curtis แอม 36 เยียร์ โอลด์ , แอนด์ ยู อาร์ เด้ด ดาย เมด ยุร deatch cirtificate , ฮาฮา , ฮาฮา , แอม แบ็ค , ฮาฮา , ฟรี YAYO ! ! ! !)

[chorus]Cam’ron I’m sorry you shoulda hold on but my gun go off,sorry god forgive me for my gun go off
([ ค๊อรัส ] แคมรัน แอม ซ๊อรี่ ยู โช๊วดา โฮลด์ ออน บั๊ท มาย กัน โก ออฟฟ , ซ๊อรี่ ก๊อด ฟอร์กี๊ฝ มี ฟอร์ มาย กัน โก ออฟฟ)

[verse 2]Now everybody listen up you put my hands up high,hahahahahahahah,I laugh death cus Cam’ron died,hahahaha,You think really crazy But I ain’t [shady!]It’s da mothaf*cking Gurella[Aftermath!]G unit mothaf*ckas[G UNIT]I’m not silly boy,I put your heart urn cold,man your so F*cked up man,i’m crazy sh*t,I’ma make you hit,I ain’t breathe I spit,Gunit aftermath da doc and shady[rewind noice]
([ เฝิซ 2 ] นาว เอวี่บอดี้ ลิ๊สซึ่น อั๊พ ยู พุท มาย แฮนด์ อั๊พ ไฮฮ , hahahahahahahah , ไอ ล๊าฟ เด้ท ครัส แคมรัน ดาย , ฮาฮาฮาฮา , ยู ทริ๊งค ริแอ็ลลิ คเรสิ บั๊ท ไอ เอน [ เฌดอิ ! ] อิทซ ดา mothaf*คิง Gurella [ แอฟเตอร์แมท ! ] จี ยูนิท mothaf*ckas [ จี ยูนิท ] แอม น็อท ซิ๊ลลี่ บอย , ไอ พุท ยุร ฮาร์ท เอิน โคลด์ , แมน ยุร โซ เอฟ *cked อั๊พ แมน , แอม คเรสิ ฌะ *ที , แอมอา เม้ค ยู ฮิท , ไอ เอน บรีฑ ไอ ซพิท , Gunit แอฟเตอร์แมท ดา ด็อค แอนด์ เฌดอิ [ รีไวนด์ noice ])
Go,go,go,go,go shorty it’s your birthday we gon’ party like da doc is off doc is not,give the wrong impression,G unit!!!!!!!!!!!
(โก , โก , โก , โก , โก ชอร์ทดิง อิทซ ยุร เบริ์ดเดย์ วี ก็อน พ๊าร์ที่ ไล๊ค ดา ด็อค อีส ออฟฟ ด็อค อีส น็อท , กี๊ฝ เดอะ รอง อิมพเรฌอัน , จี ยูนิท ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !)

[chorus]Cam’ron I’m sorry you shoulda hold on but my gun go off,sorry god forgive me for my gun go off
([ ค๊อรัส ] แคมรัน แอม ซ๊อรี่ ยู โช๊วดา โฮลด์ ออน บั๊ท มาย กัน โก ออฟฟ , ซ๊อรี่ ก๊อด ฟอร์กี๊ฝ มี ฟอร์ มาย กัน โก ออฟฟ)

[verse 3]yeah,50 back,50 tracks hell yeah I love you mate yeah,I’m now rockin’ with da best,you gettin’ on my chest,get low on da floor,you ain’t rockin’ in da club[GO,GO,GO!!!]Shorty better tell them so,when motherf*ckers hate your guts you aint even gotta say much
([ เฝิซ 3 ] เย่ , 50 แบ็ค , 50 แทร็ค เฮ็ลล เย่ ไอ ลัฝ ยู เหมท เย่ , แอม นาว รอคกิน วิธ ดา เบ๊สท์ , ยู เกดดิน ออน มาย เชสทํ , เก็ท โลว ออน ดา ฟลอร์ , ยู เอน รอคกิน อิน ดา คลับ [ โก , โก , โก ! ! ! ] ชอร์ทดิง เบ๊ทเท่อร์ เทลล เด็ม โซ , เว็น motherf*ckers เฮท ยุร กัท ยู เอน อี๊เฝ่น กอททะ เซย์ มัช)
for me to put a pen to a blank sheet of papers,like smearing blood stains with a paint brush
(ฟอร์ มี ทู พุท ดา เพ็น ทู อะ แบล๊งค ฌีท อ็อฝ เพ๊เพ่อร์ , ไล๊ค smearings บลัด สเทน วิธ อะ เพ้นท บรัช)
i cant explain what it is my brain does but however it works its insane
(ไอ แค็นท เอ็กซเพลน ว๊อท ดิธ อีส มาย เบรน โด บั๊ท เฮาเอฝเออะ อิท เวิ๊ร์ค อิทซ อินเซน)
its plain nutz,and it aint just my brain thas dangerous,its a whole combination of things,yeah it’s so weard’O,we keep lovin’ your smile,I don’t wanna dry,if you do it than I’ma blaze your bum-ass n*gga up,we talking to every-motherf*cking-body who wants to bring it cause we bringin it to anybody who wants to bring it,bringin’ it in,get rich or die tryin’ or die tryin’ tryin’ to be dead haha
(อิทซ เพลน nutz , แอนด์ ดิท เอน จั๊สท มาย เบรน ท่า เดนเจอะรัซ , อิทซ ซา โฮล คอมบิเนฌัน อ็อฝ ทริง , เย่ อิทซ โซ weardO , วี คี๊พ ลัฝวิน ยุร สไมล์ , ไอ ด้อนท์ วอนนา ดราย , อิ๊ฟ ยู ดู อิท แฑ็น แอมอา เบลซ ยุร บัม อาซ เอ็น *gga อั๊พ , วี ทอคอิง ทู เอ๊เฝอร์รี่ motherf*คิง บ๊อดี้ ฮู ว้อนท ทู บริง อิท ค๊อส วี บริงอิน หนิด ทู เอนอิบอดิ ฮู ว้อนท ทู บริง อิท , บริงอิน หนิด อิน , เก็ท ริ๊ช ออ ดาย ทายอิน ออ ดาย ทายอิน ทายอิน ทู บี เด้ด ฮาฮา)
put me to da top, put me up,listen closely n*ggaz,powers meant war and war makes money,but eenie meany miney moe,30 age 44
(พุท มี ทู ดา ท๊อพ , พุท มี อั๊พ , ลิ๊สซึ่น คโลสลิ เอ็น *ggaz , พ๊าวเว่อร์ เม็นท วอร์ แอนด์ วอร์ เม้ค มั๊นนี่ , บั๊ท อีนี่ meany miney โม , 30 เอจ 44)
Eanie miney moe,eany miney money moe,catch a piggy by his toe,look like a bandetta eatin’ b*tch s*ck my d*ck lil’kim
(Eanie miney โม , eany miney มั๊นนี่ โม , แค็ทช อะ พีกกิ บาย ฮิส โท , ลุ๊ค ไล๊ค เก bandetta อีดิน บี *tch เอส *ck มาย ดี *ck lilkim)

[chorus]Cam’ron I’m sorry you shoulda hold on but my gun go off,sorry god forgive me for my gun go off
([ ค๊อรัส ] แคมรัน แอม ซ๊อรี่ ยู โช๊วดา โฮลด์ ออน บั๊ท มาย กัน โก ออฟฟ , ซ๊อรี่ ก๊อด ฟอร์กี๊ฝ มี ฟอร์ มาย กัน โก ออฟฟ)

[outro-chorus][X2][G bullet]
([ เอ๊าโต ค๊อรัส ] [ X2 ] [ จี บัลเล่ ])
Some-one betta tell some-one,My gun go off on Cam’ron,50 I kill him,laugh with me,my gun go off,hahaha yeah!!!!!!
(ซัม วัน แบทดา เทลล ซัม วัน , มาย กัน โก ออฟฟ ออน แคมรัน , 50 ไอ คิลล์ ฮิม , ล๊าฟ วิธ มี , มาย กัน โก ออฟฟ , ฮาฮาฮา เย่ ! ! ! ! ! !)

[outro-X2]50 cent and shady,G bullet aftermath and shady,G unit aftermath and shady,Cam’ron mothaf*cka yeah go shady!!!!
([ เอ๊าโต X2 ] 50 เซ็นท แอนด์ เฌดอิ , จี บัลเล่ แอฟเตอร์แมท แอนด์ เฌดอิ , จี ยูนิท แอฟเตอร์แมท แอนด์ เฌดอิ , แคมรัน mothaf*cka เย่ โก เฌดอิ ! ! ! !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง My Gun Go off คำอ่านไทย 50 Cent

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น