เนื้อเพลง If That’s What It Takes คำอ่านไทย Bon Jovi

I Played The Part Of A Broken Heart Upon A Shelf
(ไอ เพลย์ เดอะ พาร์ท อ็อฝ อะ บโรเค็น ฮาร์ท อุพอน อะ เช๊ลฟ)
I Played That Part So Lonely And So Well
(ไอ เพลย์ แดท พาร์ท โซ โลนลิ แอนด์ โซ เวลล)
Thought That Love Belonged To Someone Else Not Me And You
(ธอท แดท ลัฝ บีลอง ทู ซัมวัน เอ๊ลส น็อท มี แอนด์ ยู)
Yeah I Know That You’ve Been Shattered You Been Bruised
(เย่ ไอ โนว์ แดท ยู๊ฟ บีน แฌทเทอะ ยู บีน บรูส)
We Both Know What It Feels Like When You Lose
(วี โบทรฺ โนว์ ว๊อท ดิธ ฟีล ไล๊ค เว็น ยู ลู้ส)
But I’d Bet My Life On The Roll Of The Dice For You
(บั๊ท อาย เบ๊ท มาย ไล๊ฟ ออน เดอะ โรลล อ็อฝ เดอะ ไดซ ฟอร์ ยู)

If That’s What It Takes That’s What I’d Do
(อิ๊ฟ แด้ท ว๊อท ดิธ เท้ค แด้ท ว๊อท อาย ดู)
Tonite ‘s The Night I’m Gonna Prove It To You
(ทูไนท์ เอส เดอะ ไน๊ท แอม กอนนะ พรู๊ฝ อิท ทู ยู)
Do I Have To Break Down Baby Just To Break Through
(ดู ไอ แฮ็ฝ ทู เบร๊ค เดาน เบ๊บี้ จั๊สท ทู เบร๊ค ทรู)
If That’s What It Takes That’s What I’d Do
(อิ๊ฟ แด้ท ว๊อท ดิธ เท้ค แด้ท ว๊อท อาย ดู)
If That’s What It Takes
(อิ๊ฟ แด้ท ว๊อท ดิธ เท้ค)

I Bet You Counted All The Tears I Bet You’ve Cried
(ไอ เบ๊ท ยู เค้าทํ ออล เดอะ เทียร์ ซาย เบ๊ท ยู๊ฟ คราย)
I Bet You Swore You’d Never Let Love Back Inside
(ไอ เบ๊ท ยู ซโว ยูต เน๊เฝ่อร์ เล็ท ลัฝ แบ็ค อิ๊นไซด์)
’cause It Hurt You Way Too Bad To Say Good Bye
(ค๊อส อิท เฮิร์ท ยู เวย์ ทู แบ้ด ทู เซย์ กู๊ด ไบ)
Now There’ll Be Times When I Might Put Us To The Test
(นาว เดอะเรล บี ไทม์ เว็น นาย ไมท พุท อัซ ทู เดอะ เทสท์)
And It’s Hard For Broken Hearts To Just Forget
(แอนด์ อิทซ ฮาร์ด ฟอร์ บโรเค็น ฮาร์ท ทู จั๊สท ฟอร์เก๊ท)
But I’m Driving Blind I’ll Lay It All On The Line For You
(บั๊ท แอม ดรายวิง ไบลนฺดฺ อิลล เลย์ อิท ดอร์ ออน เดอะ ไลน์ ฟอร์ ยู)

If That’s What It Takes That’s What I’d Do
(อิ๊ฟ แด้ท ว๊อท ดิธ เท้ค แด้ท ว๊อท อาย ดู)
Tonite ‘s The Night I’m Gonna Prove It To You
(ทูไนท์ เอส เดอะ ไน๊ท แอม กอนนะ พรู๊ฝ อิท ทู ยู)
Do I Have To Break Down Baby Just To Break Through
(ดู ไอ แฮ็ฝ ทู เบร๊ค เดาน เบ๊บี้ จั๊สท ทู เบร๊ค ทรู)
If That’s What It Takes That’s What I’d Do
(อิ๊ฟ แด้ท ว๊อท ดิธ เท้ค แด้ท ว๊อท อาย ดู)
If That’s What It Takes
(อิ๊ฟ แด้ท ว๊อท ดิธ เท้ค)

So When You Feel Like Jumping
(โซ เว็น ยู ฟีล ไล๊ค จัมปิง)
Just When Your Heart Starts Pumpking
(จั๊สท เว็น ยุร ฮาร์ท สท๊าร์ท Pumpkings)
When You’re Standing Out On That Ledge Staring Over The Edge
(เว็น ยัวร์ ซแทนดิง เอ๊าท ออน แดท เล็จ ซแทริง โอ๊เฝ่อร ดิ เอจ)
I’ll Be There To Talk You Down I’ll Be There Before You Hit The Ground
(อิลล บี แดร์ ทู ท๊อล์ค ยู เดาน อิลล บี แดร์ บีฟอร์ ยู ฮิท เดอะ กราวนด์)

If That’s What It Takes That’s What I’d Do
(อิ๊ฟ แด้ท ว๊อท ดิธ เท้ค แด้ท ว๊อท อาย ดู)
Tonite ‘s The Night I’m Gonna Prove It To You
(ทูไนท์ เอส เดอะ ไน๊ท แอม กอนนะ พรู๊ฝ อิท ทู ยู)
Do I Have To Break Down Baby Just To Break Through
(ดู ไอ แฮ็ฝ ทู เบร๊ค เดาน เบ๊บี้ จั๊สท ทู เบร๊ค ทรู)
If That’s What It Takes That’s What I’d Do
(อิ๊ฟ แด้ท ว๊อท ดิธ เท้ค แด้ท ว๊อท อาย ดู)
If That’s What It Takes
(อิ๊ฟ แด้ท ว๊อท ดิธ เท้ค)

If That’s What It Takes That’s What I’d Do
(อิ๊ฟ แด้ท ว๊อท ดิธ เท้ค แด้ท ว๊อท อาย ดู)
If We Take The Time To Do It Right I Know We’ll Pull Through
(อิ๊ฟ วี เท้ค เดอะ ไทม์ ทู ดู อิท ไร๊ท ไอ โนว์ เวลล พูลล ทรู)
If It Took All My Life I’d Prove It To You
(อิ๊ฟ อิท ทุค ออล มาย ไล๊ฟ อาย พรู๊ฝ อิท ทู ยู)
If That’s What It Takes That’s What I’d Do
(อิ๊ฟ แด้ท ว๊อท ดิธ เท้ค แด้ท ว๊อท อาย ดู)
If That’s What It Takes
(อิ๊ฟ แด้ท ว๊อท ดิธ เท้ค)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง If That’s What It Takes คำอ่านไทย Bon Jovi

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น