เนื้อเพลง Thanksgiving Day คำอ่านไทย Ray Davies

Are you going on Thanksgiving Day
(อาร์ ยู โกอิ้ง ออน Thanksgivings เดย์)
To those family celebrations?
(ทู โฑส แฟ๊มิลี่ เซลิบเรฌัน)
Passing on knowledge down through the years
(พาซซิง ออน นอลเอ็จ เดาน ทรู เดอะ เยียร์)
At the gathering of generations
(แอ็ท เดอะ แกฑเออะริง อ็อฝ เจเนอะเรฌัน)

Every year it’s the same routine
(เอ๊เฝอร์รี่ เยียร์ อิทซ เดอะ เซม รูทีน)
All over, all over
(ออล โอ๊เฝ่อร , ออล โอ๊เฝ่อร)
Come on over, it’s Thanksgiving Day
(คัมมอน โอ๊เฝ่อร , อิทซ Thanksgivings เดย์)

Papa looks over at the small gathering
(พาพ่า ลุ๊ค โอ๊เฝ่อร แรท เดอะ สมอลล์ แกฑเออะริง)
Remembering days gone by
(รัเมมเบอร์ริง เดย์ กอน บาย)
Smiles at the children as he watches them play
(สไมล์ แอ็ท เดอะ ชีลดเร็น แอส ฮี วัทเชซ เด็ม เพลย์)
And wishes his wife was still by his side
(แอนด์ วิซเชรด ฮิส ไว๊ฟ วอส สทิลล บาย ฮิส ไซด์)

She would always cook dinner on Thanksgiving Day
(ชี เวิด ออลเว คุ๊ค ดินเน่อร์ ออน Thanksgivings เดย์)
It’s all over, it’s all over
(อิทซ ซอร์ โอ๊เฝ่อร , อิทซ ซอร์ โอ๊เฝ่อร)
It’s all over the American way
(อิทซ ซอร์ โอ๊เฝ่อร ดิ อะเมริแค็น เวย์)
But sometimes the children are so far away
(บั๊ท ซัมไทม์ เดอะ ชีลดเร็น อาร์ โซ ฟาร์ อะเวย์)

And in a dark apartment on the wrong side of town
(แอนด์ อิน อะ ด๊าร์ค อะพาทเม็นท ออน เดอะ รอง ไซด์ อ็อฝ ทาวน์)
A lonely spinster prays
(อะ โลนลิ ซพีนซเทอะ เพรย์)
For a handsome lover and a passionate embrace
(ฟอร์ รา แฮ๊นซั่ม ลัฝเออะ แอนด์ อะ แพฌอะนิท เอ็มเบรซ)
And kisses all over, all over
(แอนด์ คีสเซซ ซอร์ โอ๊เฝ่อร , ออล โอ๊เฝ่อร)
All over her American face
(ออล โอ๊เฝ่อร เฮอ อะเมริแค็น เฟซ)

It’s all over, it’s all over, it’s all over
(อิทซ ซอร์ โอ๊เฝ่อร , อิทซ ซอร์ โอ๊เฝ่อร , อิทซ ซอร์ โอ๊เฝ่อร)

‘Cause today she feels so far away
(ค๊อส ทูเดย์ ชี ฟีล โซ ฟาร์ อะเวย์)
From the friends in her hometown
(ฟรอม เดอะ เฟรน ซิน เฮอ โฮมทาว)
So she runs for the Greyhound
(โซ ชี รัน ฟอร์ เดอะ กเราเฮานด)
She’ll spend hours on the bus but she’ll reach town
(เชลล์ สเพ็นด เอาเอ้อร์ ออน เดอะ บัส บั๊ท เชลล์ รี๊ช ทาวน์)
For Thanksgiving Day
(ฟอร์ Thanksgivings เดย์)

Come on over, come on over
(คัมมอน โอ๊เฝ่อร , คัมมอน โอ๊เฝ่อร)
Come on over, it’s Thanksgiving Day
(คัมมอน โอ๊เฝ่อร , อิทซ Thanksgivings เดย์)
Come on over, come on over
(คัมมอน โอ๊เฝ่อร , คัมมอน โอ๊เฝ่อร)
Come on over, come on over
(คัมมอน โอ๊เฝ่อร , คัมมอน โอ๊เฝ่อร)
Come on over, it’s Thanksgiving Day
(คัมมอน โอ๊เฝ่อร , อิทซ Thanksgivings เดย์)

At a truck stop a man sits alone at the bar
(แอ็ท ดา ทรั๊ค สท๊อพ อะ แมน ซิท อะโลน แอ็ท เดอะ บาร์)
Estranged in isolation
(เอ็ซทเรนจ อิน ไอโซะเลฌัน)
It’s been a while now and he seems so far
(อิทซ บีน อะ ไวล์ นาว แอนด์ ฮี ซีม โซ ฟาร์)
From those distant celebrations
(ฟรอม โฑส ดีซแท็นท เซลิบเรฌัน)

He thinks back to all the mistakes that he made
(ฮี ทริ๊งค แบ็ค ทู ออล เดอะ มิสเท้ค แดท ฮี เมด)
To a time when he was so young and green
(ทู อะ ไทม์ เว็น ฮี วอส โซ ยัง แอนด์ กรีน)
Innocent days when they both looked forward to that
(อิ๊นโนเซ้นท เดย์ เว็น เด โบทรฺ ลุ๊ค ฟ๊อร์เวิร์ด ทู แดท)
Great American dream
(เกรท อะเมริแค็น ดรีม)

Now it’s all over, it’s all over, all over
(นาว อิทซ ซอร์ โอ๊เฝ่อร , อิทซ ซอร์ โอ๊เฝ่อร , ออล โอ๊เฝ่อร)
And all over America people are going home
(แอนด์ ออล โอ๊เฝ่อร อะเมริคะ พี๊เพิ่ล อาร์ โกอิ้ง โฮม)
On Thanksgiving Day
(ออน Thanksgivings เดย์)

Now Papa looks out of the window
(นาว พาพ่า ลุ๊ค เอ๊าท อ็อฝ เดอะ วิ๊นโด้ว)
The sight brings a smile to his face
(เดอะ ไซ๊ท บริง ซา สไมล์ ทู ฮิส เฟซ)
He sees all his children coming back home
(ฮี ซี ซอร์ ฮิส ชีลดเร็น คัมอิง แบ็ค โฮม)
Together on this special day
(ทูเก๊ทเธ่อร์ ออน ดิส สเพ๊เชี่ยล เดย์)

Come on over, come on over
(คัมมอน โอ๊เฝ่อร , คัมมอน โอ๊เฝ่อร)
Come on over, it’s Thanksgiving Day
(คัมมอน โอ๊เฝ่อร , อิทซ Thanksgivings เดย์)
Come on over, come on over
(คัมมอน โอ๊เฝ่อร , คัมมอน โอ๊เฝ่อร)
Come on over, it’s Thanksgiving Day
(คัมมอน โอ๊เฝ่อร , อิทซ Thanksgivings เดย์)
Come on over, come on over
(คัมมอน โอ๊เฝ่อร , คัมมอน โอ๊เฝ่อร)
Come on over, it’s Thanksgiving Day
(คัมมอน โอ๊เฝ่อร , อิทซ Thanksgivings เดย์)
Come on over, come on over
(คัมมอน โอ๊เฝ่อร , คัมมอน โอ๊เฝ่อร)
Come on over, it’s Thanksgiving Day
(คัมมอน โอ๊เฝ่อร , อิทซ Thanksgivings เดย์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Thanksgiving Day คำอ่านไทย Ray Davies

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น