เนื้อเพลง Any Man คำอ่านไทย Eminem

[Eminem]
([ เอมมีนเอม ])
Hi!
(ไฮ !)
Original Bad Boy on the case, cover your face
(ออริจินัล แบ้ด บอย ออน เดอะ เค๊ส , โค๊ฝเฝ่อร์ ยุร เฟซ)
Came in the place blowed, and sprayed Puffy with Mase
(เคม อิน เดอะ เพลส โบลว์ , แอนด์ สเพรย์ พัฟฟิ วิธ Mase)
I laced the weed with insect repellant, better check the smelly
(ไอ แล็ค เดอะ วี วิธ อิ๊นเส็คท repellant , เบ๊ทเท่อร์ เช็ค เดอะ ซเมลลิ)
Eminem starts with E, better check the spelling
(เอมมีนเอม สท๊าร์ท วิธ อี , เบ๊ทเท่อร์ เช็ค เดอะ ซเพลลิง)
with a capital, somebody grab me a Snapple
(วิธ อะ แค๊พพิท่อล , ซัมบอดี้ แกร๊บ มี อะ Snapple)
I got an aspirin capsule trapped in my adam’s apple [hurry up!]
(ไอ ก็อท แอน aspirin แค๊พซูล แทร๊พ อิน มาย แอดแอ็ม แอพ [ เฮ๊อร์รี่ อั๊พ ! ])
Somebody dropped me on my head, and I was sure
(ซัมบอดี้ ดร็อพ มี ออน มาย เฮด , แอนด์ ดาย วอส ชัวร์)
that my mother did it, but the b*tch won’t admit it was her
(แดท มาย ม๊าเธ่อร์ ดิด ดิท , บั๊ท เดอะ บี *tch ว็อนท แอ๊ดมิท ดิธ วอส เฮอ)
I slit her stomach open with a scalpel when she was six months
(ไอ ซลิท เฮอ สโท๊มัช โอ๊เพ่น วิธ อะ scalpel เว็น ชี วอส ซิกซ์ มั้นธ)
and said, ” I’m ready now b*tch – ain’t you feelin these kicks cunt? ”
(แอนด์ เซ็ด , ” แอม เร๊ดี้ นาว บี *tch เอน ยู ฟีลิน ฑิส คิ๊ค คันท “)
The world ain’t ready for me yet, I can tell
(เดอะ เวิลด เอน เร๊ดี้ ฟอร์ มี เย๊ท , ไอ แคน เทลล)
I’ll probably have a cell next to the furnace in hell
(อิลล พรอบอับลิ แฮ็ฝ อะ เซล เน๊กซท ทู เดอะ เฟอนิซ อิน เฮ็ลล)
I’m sicker than sperm cells with syphillis germs
(แอม ซิคเกอร์ แฑ็น ซเพิม เซล วิธ syphillis เจิม)
and I’m hotter than my d*ck is, when I piss and it burns
(แอนด์ แอม ฮอทเดอ แฑ็น มาย ดี *ck อีส , เว็น นาย พิซ แซน ดิท เบิร์น)
I kick you in the tummy until you sick to your stomach
(ไอ คิ๊ค ยู อิน เดอะ ทัมมี อันทิล ยู ซิ๊ค ทู ยุร สโท๊มัช)
and vomit so much blood that your clothes stick to you from it [yuck!]
(แอนด์ โฝ๊หมิท โซ มัช บลัด แดท ยุร คโลฑ สทิ๊ค ทู ยู ฟรอม อิท [ ยัก ! ])
[Yuck!] Hit you in the head with a brick til you plummet
([ ยัก ! ] ฮิท ยู อิน เดอะ เฮด วิธ อะ บริ๊ค ทิล ยู พลัมเม็ท)
If y’all don’t like me, you can s*ck my d*ck til you numb it
(อิ๊ฟ ยอล ด้อนท์ ไล๊ค มี , ยู แคน เอส *ck มาย ดี *ck ทิล ยู นัมบ์ อิท)
And all that gibberish you was spittin, you need to kill it
(แอนด์ ออล แดท จีบเบอะริฌ ยู วอส สปิทดิน , ยู นี๊ด ทู คิลล์ อิท)
Cause your style is like dyin in my sleep, I don’t feel it
(ค๊อส ยุร สไทล์ อีส ไล๊ค ดายอิน อิน มาย สลี๊พ , ไอ ด้อนท์ ฟีล อิท)

[Chorus [Eminem]:]
([ ค๊อรัส [ เอมมีนเอม ] : ])
Cause any man who would jump in front of a minivan
(ค๊อส เอ๊นี่ แมน ฮู เวิด จั๊มพ อิน ฟร๊อนท อ็อฝ อะ minivan)
for twenty grand and a bottle of pain pills and a minithin
(ฟอร์ ทเว้นที่ แกรนด์ แอนด์ อะ บ๊อทเทิ่ล อ็อฝ เพน พิลล์ แซน อะ minithin)
is f*ckin crazy — you hear me? Ha?
(อีส เอฟ *ckin คเรสิ ยู เฮียร มี ฮา)
Is f*ckin crazy — hello, hi!
(อีส เอฟ *ckin คเรสิ เฮ็ลโล , ไฮ !)
Cause any man who would jump in front of a minivan
(ค๊อส เอ๊นี่ แมน ฮู เวิด จั๊มพ อิน ฟร๊อนท อ็อฝ อะ minivan)
for twenty grand and a bottle of pain pills and a minithin
(ฟอร์ ทเว้นที่ แกรนด์ แอนด์ อะ บ๊อทเทิ่ล อ็อฝ เพน พิลล์ แซน อะ minithin)
is f*ckin crazy — do you hear me?
(อีส เอฟ *ckin คเรสิ ดู ยู เฮียร มี)
Is f*ckin crazy
(อีส เอฟ *ckin คเรสิ)

[Eminem]
([ เอมมีนเอม ])
I’m ice grillin you, starin you down with a gremlin grin
(แอม ไอ๊ซ์ grillin ยู , สตาร์ริน ยู เดาน วิธ อะ gremlin กริน)
I’m Eminem, you’re a fag in a women’s gym
(แอม เอมมีนเอม , ยัวร์ อะ แฟ็ก อิน อะ วีมเอิน จิม)
I’m Slim, the Shady is really a fake alias
(แอม สลิม , เดอะ เฌดอิ อีส ริแอ็ลลิ อะ เฟ้ค เอเลียซ)
to save me with in case I get chased by space aliens
(ทู เซฝ มี วิธ อิน เค๊ส ไอ เก็ท เชส บาย สเพ๊ซ เอ๊เลี่ยน)
A brainiac, with a cranium packed, full of more uranium
(อะ brainiac , วิธ อะ คเรเนียม แพ็ค , ฟูล อ็อฝ โม ยุเรเนียม)
than a maniac Saudi Arabian
(แฑ็น อะ เมเนียค Saudi อะเรเบียน)
A highly combustible head, spazmatic
(อะ ไฮลิ combustible เฮด , spazmatic)
strapped to a Kraftmatic adjustable bed
(สแตปชฺ ทู อะ Kraftmatic แอะจัซทะบล เบ๊ด)
Laid up in the hospital in critical condition
(เลด อั๊พ อิน เดอะ ฮ๊อสพิท่อล อิน คริ๊ทิคอล คอนดิ๊ชั่น)
I flatlined; jumped up and ran from the mortician
(ไอ flatlined ; จั๊มพ อั๊พ แอนด์ แร็น ฟรอม เดอะ มอร์ทิเชน)
High speed, IV full of thai weed
(ไฮฮ สพี๊ด , โฟว์ ฟูล อ็อฝ ไท วี)
Lookin Chinese, with my knees stuck together like siamese
(ลุคกิน ไชนีส , วิธ มาย นี ซทัค ทูเก๊ทเธ่อร์ ไล๊ค ไซอะมีส)
twins, joined at the groin like lesbians
(ทวิน , จอย แอ็ท เดอะ กรอยน ไล๊ค เลสเบี่ยน)
Uhh, pins and needles, hypodermic needles and pins
(อา , พิน แซน นี๊ดเดิ้ล , ไฮโพะเดอะมิค นี๊ดเดิ้ล แซน พิน)
I hope God forgives me for my sins — it probably all depends
(ไอ โฮพ ก๊อด ฟอร์กี๊ฝ มี ฟอร์ มาย ซิน ซิท พรอบอับลิ ออล ดีเพ็นดํ)
on if I keep on killin my girlfriends
(ออน อิ๊ฟ ฟาย คี๊พ ออน คิลลิน มาย เกลิลเฟรน)

[Chorus: Eminem]
([ ค๊อรัส : เอมมีนเอม ])

Cause any man who would jump in front of a minivan
(ค๊อส เอ๊นี่ แมน ฮู เวิด จั๊มพ อิน ฟร๊อนท อ็อฝ อะ minivan)
for twenty grand and a bottle of pain pills and a minithin
(ฟอร์ ทเว้นที่ แกรนด์ แอนด์ อะ บ๊อทเทิ่ล อ็อฝ เพน พิลล์ แซน อะ minithin)
is f*ckin crazy — you hear me? Ha?
(อีส เอฟ *ckin คเรสิ ยู เฮียร มี ฮา)
Is f*ckin crazy — listen!!
(อีส เอฟ *ckin คเรสิ ลิ๊สซึ่น ! !)
Cause any man who would jump in front of a minivan
(ค๊อส เอ๊นี่ แมน ฮู เวิด จั๊มพ อิน ฟร๊อนท อ็อฝ อะ minivan)
for twenty grand and a bottle of pain pills and a minithin
(ฟอร์ ทเว้นที่ แกรนด์ แอนด์ อะ บ๊อทเทิ่ล อ็อฝ เพน พิลล์ แซน อะ minithin)
is f*ckin crazy — you hear me?
(อีส เอฟ *ckin คเรสิ ยู เฮียร มี)
Is f*ckin crazy
(อีส เอฟ *ckin คเรสิ)

[Eminem]
([ เอมมีนเอม ])
Last night I O.D.’d on rush, mushrooms and dust
(ล๊าสท ไน๊ท ไอ โอ ดี ดี ออน รัช , มั๊ชรูม แซน ดัสท)
and got rushed to the hospital to get my system flushed
(แอนด์ ก็อท รัช ทู เดอะ ฮ๊อสพิท่อล ทู เก็ท มาย ซิ๊สเท่ม ฟลัช)
[Shucks!] I’m an alcoholic and that’s all I can say
([ Shucks ! ] แอม แอน แอลโคะฮอลอิค แอนด์ แด้ท ซอร์ ไอ แคน เซย์)
I call in to work, cause all I do is frolic and play
(ไอ คอลลํ อิน ทู เวิ๊ร์ค , ค๊อส ออล ไอ ดู อีส ฟรอลอิค แอนด์ เพลย์)
I swallow grenades, and take about a bottle a day
(ไอ สว๊อลโล่ว กริเนด , แอนด์ เท้ค อะเบ๊าท ดา บ๊อทเทิ่ล อะ เดย์)
of Tylenol 3, and talk about how violent I’ll be [RRARRRRH]
(อ็อฝ Tylenol 3 , แอนด์ ท๊อล์ค อะเบ๊าท ฮาว ไฝ๊โอเล้นท อิลล บี [ RRARRRRH ])
Give me eleven Excederin my head’ll spin
(กี๊ฝ มี อิเลฝเอ็น Excederin มาย headll สพิน)
Medicine’ll get me revvin like a 747 jet engine
(Medicinell เก็ท มี revvin ไล๊ค เก 747 เจ๊ต เอ๊นจิ้น)
Scratched my balls til I shredded skin
(สแครทช มาย บอล ทิล ไอ ฌเรดดิด สกิน)
” Doctor, check this rash, look how red it’s been ”
(” ด๊อคเท่อร์ , เช็ค ดิส แร็ฌ , ลุ๊ค ฮาว เร้ด อิทซ บีน “)
” It’s probably AIDS! ” Forget it then
(” อิทซ พรอบอับลิ เอด ! ” ฟอร์เก๊ท ดิธ เด็น)
I strike a still pose and hit you with some ill flows
(ไอ สไทร๊ค เก สทิลล โพส แอนด์ ฮิท ยู วิธ ซัม อิลล โฟลว์)
that don’t even make sense, like dykes usin dildos
(แดท ด้อนท์ อี๊เฝ่น เม้ค เซ้นส , ไล๊ค ไดค ยูซิน ดิวโดด)
So reach in your billfolds, for ten ducats
(โซ รี๊ช อิน ยุร billfolds , ฟอร์ เท็น ดัคแอ็ท)
and pick up this Slim Shady sh*t that’s on Rawkus
(แอนด์ พิค อั๊พ ดิส สลิม เฌดอิ ฌะ *ที แด้ท ออน โรลคัส)
Somethin somethin somethin, somethin I get weeded
(ซัมติน ซัมติน ซัมติน , ซัมติน นาย เก็ท วีด)
My daughter scribbled over that rhyme, I couldn’t read it
(มาย ด๊อเท่อร์ สคริบเบิล โอ๊เฝ่อร แดท ไรม , ไอ คูดซึ่น รี๊ด ดิท)
Damn!
(แดมนํ !)

[Chorus [Eminem]]
([ ค๊อรัส [ เอมมีนเอม ] ])

Something’s not right
(ซัมติง น็อท ไร๊ท)
I’m sorry,
(แอม ซ๊อรี่ ,)
I’m mentally retarded
(แอม เมนแท็ลลิ ริทาด)
Slim Shady
(สลิม เฌดอิ)
I think thats my name
(ไอ ทริ๊งค แด้ท มาย เนม)
Ruckus Records
(Ruckus เร๊คขอร์ด)
F*ckin’ Crazy
(เอฟ *ckin คเรสิ)
You hear us?
(ยู เฮียร อัซ)
We’re f*ckin’ crazy
(เวีย เอฟ *ckin คเรสิ)
All of us
(ออล อ็อฝ อัซ)
Hi….bye
(ไฮ ไบ)
Nine somethin….
(ไนน ซัมติน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Any Man คำอ่านไทย Eminem

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น