เนื้อเพลง Feels So Good คำอ่านไทย Remy Ma feat Ne-Yo

[Ne-Yo]
([ Ne โย ])
We up in this room [Yea]
(วี อั๊พ อิน ดิส รูม [ เย ])
I’m here putting it down on you [mmm]
(แอม เฮียร พูทดิง อิท เดาน ออน ยู [ อึม ])
Now your pushing back At me and I don’t want to let you leave
(นาว ยุร พุฌอิง แบ็ค แกท มี แอนด์ ดาย ด้อนท์ ว้อนท ทู เล็ท ยู ลี๊ฝ)
But baby girl You feel so good
(บั๊ท เบ๊บี้ เกิร์ล ยู ฟีล โซ กู๊ด)
Lil mama tha thing is so good
(ลิล มามะ ท่า ทริง อีส โซ กู๊ด)
Girl the way that moving so good
(เกิร์ล เดอะ เวย์ แดท มูฝอิง โซ กู๊ด)
I wanna do it again do it again [so good]
(ไอ วอนนา ดู อิท อะเกน ดู อิท อะเกน [ โซ กู๊ด ])

[Remy]
([ เรมมี่ ])
Stop acting crazy imma keep it real
(สท๊อพ แอคทิง คเรสิ แอมมา คี๊พ อิท เรียล)
C I just need some one that gives me something I could feel
(ซี ไอ จั๊สท นี๊ด ซัม วัน แดท กี๊ฝ มี ซัมติง ไอ เคิด ฟีล)
Have a little small talk and a nite on the town
(แฮ็ฝ อะ ลิ๊ทเทิ่ล สมอลล์ ท๊อล์ค แอนด์ อะ ไนท์ ออน เดอะ ทาวน์)
It could all be yours if you go a nother round
(อิท เคิด ออล บี ยุร อิ๊ฟ ยู โก อะ นอทเดอ ราวนด)
Don’t wanna loose you in it cuz the groove iz in it
(ด้อนท์ วอนนา ลู้ส ยู อิน หนิด คัซ เดอะ กรูฝ iz อิน หนิด)
But it really don’t matter long as you be in it
(บั๊ท ดิธ ริแอ็ลลิ ด้อนท์ แม๊ทเท่อร์ ลอง แอส ยู บี อิน หนิด)
Boo wats gotten in to you
(บู วัท กอททน อิน ทู ยู)
I told you I got a interview but you wanna get intimate
(ไอ โทลด ยู ไอ ก็อท ดา อิ๊นเทอร์ฝิว บั๊ท ยู วอนนา เก็ท อีนทิมิท)
Why you tryna get in to it
(วาย ยู ทายนา เก็ท อิน ทู อิท)

[Ne-Yo]
([ Ne โย ])
Baby I noe you got moves to make
(เบ๊บี้ ไอ noe ยู ก็อท มู๊ฝ ทู เม้ค)
But you ain’t leaving till I get a nother taste
(บั๊ท ยู เอน ลีฝอิงส ทิลล์ ไอ เก็ท ดา นอทเดอ เท๊ซท)
I ain’t ashamed to say you got a n*gga open babe
(ไอ เอน อะเชมดฺ ทู เซย์ ยู ก็อท ดา เอ็น *gga โอ๊เพ่น เบ้บ)
And imma need some more b4 you get away
(แอนด์ แอมมา นี๊ด ซัม โม b4 ยู เก็ท อะเวย์)
[ooooh]
([ อู้ ])
We up in this room [Yea]
(วี อั๊พ อิน ดิส รูม [ เย ])
I’m here putting it down on you [mmm]
(แอม เฮียร พูทดิง อิท เดาน ออน ยู [ อึม ])
Now your pushing back At me and I don’t want to let you leave
(นาว ยุร พุฌอิง แบ็ค แกท มี แอนด์ ดาย ด้อนท์ ว้อนท ทู เล็ท ยู ลี๊ฝ)
But baby girl You feel so good
(บั๊ท เบ๊บี้ เกิร์ล ยู ฟีล โซ กู๊ด)
Lil mama tha thing is so good
(ลิล มามะ ท่า ทริง อีส โซ กู๊ด)
Girl the way that moving so good
(เกิร์ล เดอะ เวย์ แดท มูฝอิง โซ กู๊ด)
I wanna do it again do it again [so good]
(ไอ วอนนา ดู อิท อะเกน ดู อิท อะเกน [ โซ กู๊ด ])

[Remy]
([ เรมมี่ ])
Yea you pushed further and I’m seeing that you loving it
(เย ยู พุช เฟ๊อร์เธ่อร์ แอนด์ แอม ซีอิง แดท ยู ลัฝอิง อิท)
I’m pushed back and got you calling out ma government like Reminisce
(แอม พุช แบ็ค แอนด์ ก็อท ยู คอลลิง เอ๊าท มา กัฝเอินเม็นท ไล๊ค ริมมีนิด)
I’m really feeling this and I don’t like to kiss but I really like ya lips
(แอม ริแอ็ลลิ ฟีลอิง ดิส แซน ดาย ด้อนท์ ไล๊ค ทู คิซ บั๊ท ไอ ริแอ็ลลิ ไล๊ค ยา ลิพ)
See I’m tryna hold it but I cant control it
(ซี แอม ทายนา โฮลด์ ดิท บั๊ท ไอ แค็นท คอนโทรล อิท)
Ma mind is telling me stop but my body it keeps going
(มา ไมนด์ อีส เทลลิง มี สท๊อพ บั๊ท มาย บ๊อดี้ อิท คี๊พ โกอิ้ง)
You want me to stay but I wish I could
(ยู ว้อนท มี ทู สเทย์ บั๊ท ไอ วิ๊ช ไอ เคิด)
Another day but tell me why I should
(อะน๊าเทร่อร์ เดย์ บั๊ท เทลล มี วาย ไอ เชิด)

[Ne-Yo]
([ Ne โย ])
Baby I noe you got moves to make
(เบ๊บี้ ไอ noe ยู ก็อท มู๊ฝ ทู เม้ค)
But you ain’t leaving till I get a nother taste
(บั๊ท ยู เอน ลีฝอิงส ทิลล์ ไอ เก็ท ดา นอทเดอ เท๊ซท)
I ain’t ashamed to say you got a n*gga open babe
(ไอ เอน อะเชมดฺ ทู เซย์ ยู ก็อท ดา เอ็น *gga โอ๊เพ่น เบ้บ)
And imma need some more b4 you get away
(แอนด์ แอมมา นี๊ด ซัม โม b4 ยู เก็ท อะเวย์)
[ooooh]
([ อู้ ])
We up in this room [ooowowo]
(วี อั๊พ อิน ดิส รูม [ ooowowo ])
I’m here putting it down on you [mmm]
(แอม เฮียร พูทดิง อิท เดาน ออน ยู [ อึม ])
Now your pushing back At me and I don’t want to let you leave
(นาว ยุร พุฌอิง แบ็ค แกท มี แอนด์ ดาย ด้อนท์ ว้อนท ทู เล็ท ยู ลี๊ฝ)
Cuz baby girl You feel so good
(คัซ เบ๊บี้ เกิร์ล ยู ฟีล โซ กู๊ด)
Lil mama tha thing is so good
(ลิล มามะ ท่า ทริง อีส โซ กู๊ด)
Girl the way that moving so good
(เกิร์ล เดอะ เวย์ แดท มูฝอิง โซ กู๊ด)
I wanna do it again do it again [so good]
(ไอ วอนนา ดู อิท อะเกน ดู อิท อะเกน [ โซ กู๊ด ])

[Remy]
([ เรมมี่ ])
So good you cant even keep your hands off
(โซ กู๊ด ยู แค็นท อี๊เฝ่น คี๊พ ยุร แฮนด์ ออฟฟ)
So good you feel you need to go and put ya mans on
(โซ กู๊ด ยู ฟีล ยู นี๊ด ทู โก แอนด์ พุท ยา แมน ออน)
You got ya black berry off and your phone vibrating
(ยู ก็อท ยา แบล๊ค เบริ ออฟฟ แอนด์ ยุร โฟน vibratings)
And all you wanna noe iz why ma legs keep shaking
(แอนด์ ออล ยู วอนนา noe iz วาย มา เล้ก คี๊พ เชคกิ้ง)
See we both grown and I noe wen the feel is rite
(ซี วี โบทรฺ กโรน แอนด์ ดาย noe wen เดอะ ฟีล อีส ไรท)
And wat you saying is making me wanna spend the nite
(แอนด์ วัท ยู เซอิง อีส เมคอิง มี วอนนา สเพ็นด เดอะ ไนท์)
And now I focused and I’m open cuz ya noticed me
(แอนด์ นาว ไอ โฟ๊คัส แอนด์ แอม โอ๊เพ่น คัซ ยา โน๊ทิซ มี)
And I was hoping you’d say can I take you home with me
(แอนด์ ดาย วอส โฮพปิง ยูต เซย์ แคน นาย เท้ค ยู โฮม วิธ มี)

[Ne-Yo]
([ Ne โย ])
Baby I noe you got moves to make
(เบ๊บี้ ไอ noe ยู ก็อท มู๊ฝ ทู เม้ค)
But you ain’t leaving till I get a nother taste
(บั๊ท ยู เอน ลีฝอิงส ทิลล์ ไอ เก็ท ดา นอทเดอ เท๊ซท)
I ain’t ashamed to say you got a n*gga open babe
(ไอ เอน อะเชมดฺ ทู เซย์ ยู ก็อท ดา เอ็น *gga โอ๊เพ่น เบ้บ)
And imma need some more b4 you get away
(แอนด์ แอมมา นี๊ด ซัม โม b4 ยู เก็ท อะเวย์)
[ooooh]
([ อู้ ])
We up in this room [We up in this room]
(วี อั๊พ อิน ดิส รูม [ วี อั๊พ อิน ดิส รูม ])
I’m here putting it down on you [owowowoo yea]
(แอม เฮียร พูทดิง อิท เดาน ออน ยู [ owowowoo เย ])
Now your pushing back At me don’t want to let you leave
(นาว ยุร พุฌอิง แบ็ค แกท มี ด้อนท์ ว้อนท ทู เล็ท ยู ลี๊ฝ)
But baby girl You feel so good
(บั๊ท เบ๊บี้ เกิร์ล ยู ฟีล โซ กู๊ด)
Lil mama tha thing is so good
(ลิล มามะ ท่า ทริง อีส โซ กู๊ด)
And baby girl you feel so good
(แอนด์ เบ๊บี้ เกิร์ล ยู ฟีล โซ กู๊ด)
Girl the way that moving so good
(เกิร์ล เดอะ เวย์ แดท มูฝอิง โซ กู๊ด)
I wanna do it again do it again [so good]
(ไอ วอนนา ดู อิท อะเกน ดู อิท อะเกน [ โซ กู๊ด ])

Baby I noe you got moves to make
(เบ๊บี้ ไอ noe ยู ก็อท มู๊ฝ ทู เม้ค)
But you ain’t leaving till I get a nother taste
(บั๊ท ยู เอน ลีฝอิงส ทิลล์ ไอ เก็ท ดา นอทเดอ เท๊ซท)
I ain’t ashamed to say you got a n*gga open babe
(ไอ เอน อะเชมดฺ ทู เซย์ ยู ก็อท ดา เอ็น *gga โอ๊เพ่น เบ้บ)
And imma need some more b4 you get away
(แอนด์ แอมมา นี๊ด ซัม โม b4 ยู เก็ท อะเวย์)
[ooooh]
([ อู้ ])
We up in this room [Yea]
(วี อั๊พ อิน ดิส รูม [ เย ])
I’m here putting it down on you [mmm]
(แอม เฮียร พูทดิง อิท เดาน ออน ยู [ อึม ])
Now your pushing back At me and I don’t want to let you leave
(นาว ยุร พุฌอิง แบ็ค แกท มี แอนด์ ดาย ด้อนท์ ว้อนท ทู เล็ท ยู ลี๊ฝ)
But baby girl You feel so good
(บั๊ท เบ๊บี้ เกิร์ล ยู ฟีล โซ กู๊ด)
Lil mama tha thing is so good
(ลิล มามะ ท่า ทริง อีส โซ กู๊ด)
Girl the way that moving so good
(เกิร์ล เดอะ เวย์ แดท มูฝอิง โซ กู๊ด)
I wanna do it again do it again [so good]
(ไอ วอนนา ดู อิท อะเกน ดู อิท อะเกน [ โซ กู๊ด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Feels So Good คำอ่านไทย Remy Ma feat Ne-Yo

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น