เนื้อเพลง Walk Away คำอ่านไทย Bad Religion

shut off the t.v. and peel off those sunday gloves, and i’ll stain the
(ชั๊ท ออฟฟ เดอะ ที วี แอนด์ พีล ออฟฟ โฑส ซันดิ กลัฝ , แอนด์ อิลล สเทน เดอะ)
clean that you’ve been counting, old mr. fletcher passed by here
(คลีน แดท ยู๊ฟ บีน เค๊าติง , โอลด์ มีซเทอะ fletcher พาสส บาย เฮียร)
today, after 40 years of toil he just stood up and walked away,
(ทูเดย์ , แอ๊ฟเท่อร 40 เยียร์ อ็อฝ ทอยล ฮี จั๊สท ซทูด อั๊พ แอนด์ ว๊อล์ค อะเวย์ ,)
fantastic the panic that showed in his eyes, he shrugged when i asked
(แฟ็นแทซทิค เดอะ แพ๊หนิค แดท โชว์ อิน ฮิส อาย , ฮี shrugged เว็น นาย อาสคฺ)
him about it, he said ” young man pay heed, you listen well to what i
(ฮิม อะเบ๊าท ดิธ , ฮี เซ็ด ” ยัง แมน เพย์ ฮี , ยู ลิ๊สซึ่น เวลล ทู ว๊อท ไอ)
say, now there comes a time for a man to walk away ” , walk away, i’ll
(เซย์ , นาว แดร์ คัม ซา ไทม์ ฟอร์ รา แมน ทู ว๊อล์ค อะเวย์ ” , ว๊อล์ค อะเวย์ , อิลล)
be a parade, and i’ll be determined that no one shall dissuade on my
(บี อะ พาเหรด , แอนด์ อิลล บี ดีเท๊อร์ไมน์ แดท โน วัน แชลล์ ดีซเวด ออน มาย)
way, i’ll sure take some time to burn all the bridges that i’m leaving
(เวย์ , อิลล ชัวร์ เท้ค ซัม ไทม์ ทู เบิร์น ออล เดอะ บริดจ แดท แอม ลีฝอิงส)
behind, he passed by again and he was shivering from the cold, i’m not
(บีฮายน์ , ฮี พาสส บาย อะเกน แอนด์ ฮี วอส ชีฝเวอริง ฟรอม เดอะ โคลด์ , แอม น็อท)
sure but i think that he was trying, he told me about the weather and
(ชัวร์ บั๊ท ไอ ทริ๊งค แดท ฮี วอส ทไรอิง , ฮี โทลด มี อะเบ๊าท เดอะ เว๊เธ่อร แอนด์)
something old to pay, ” but tomorrow ” , he said, ” i’m gonna surely walk away ”
(ซัมติง โอลด์ ทู เพย์ , ” บั๊ท ทูม๊อโร่ว ” , ฮี เซ็ด , ” แอม กอนนะ ฌูรลิ ว๊อล์ค อะเวย์ “)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Walk Away คำอ่านไทย Bad Religion

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น