เนื้อเพลง Disco Hippie คำอ่านไทย Play

Hey girls, have you see that disco hippie?
(เฮ เกิร์ล , แฮ็ฝ ยู ซี แดท ดิสโค ฮีพพิ)
Ohh, he’s so cute!
(โอ้ , อีส โซ คยูท !)
He’s da man
(อีส ดา แมน)
Oh my God!
(โอ มาย ก๊อด !)
He’s da man
(อีส ดา แมน)
Let’s dance
(เล็ท แด๊นซ์)

Ooh sha la la, ooh ooh sha la la la
(อู้ ชา ลา ลา , อู้ อู้ ชา ลา ลา ลา)
Ooh sha la la, ooh ooh sha la la la
(อู้ ชา ลา ลา , อู้ อู้ ชา ลา ลา ลา)
Ooh sha la la, ooh ooh sha la la la
(อู้ ชา ลา ลา , อู้ อู้ ชา ลา ลา ลา)

A break out, 2000 zero zero
(อะ เบร๊ค เอ๊าท , 2000 ซี๊โร่ ซี๊โร่)
purple pokemon knockin at my door
(เพ๊อร์เพิ่ล pokemon นอคคิน แอ็ท มาย ดอร์)
So free now, Im flippin trippin cartwheels in the breeze now
(โซ ฟรี นาว , แอม ฟริพพิน ทริพพิน cartwheels ซิน เดอะ บร๊ซ นาว)
like never before
(ไล๊ค เน๊เฝ่อร์ บีฟอร์)

Our life is so wild like a child in a candy store
(เอ๊า ไล๊ฟ อีส โซ ไวลด์ ไล๊ค เก ชายลํดํ อิน อะ แค๊นดี้ สโทร์)
It’s the same so strange like a game or a boy
(อิทซ เดอะ เซม โซ สเทร๊งจ ไล๊ค เก เกม ออ รา บอย)
You really got me goin
(ยู ริแอ็ลลิ ก็อท มี โกอิน)
You got me so I don’t know what I’m doin
(ยู ก็อท มี โซ ไอ ด้อนท์ โนว์ ว๊อท แอม โดย)

Disco hippie got his head in the sand
(ดิสโค ฮีพพิ ก็อท ฮิส เฮด อิน เดอะ แซนด์)
Disco hippie got a world in his hand
(ดิสโค ฮีพพิ ก็อท ดา เวิลด อิน ฮิส แฮนด์)
Supersonic technotronic machine
(ซยูเพอะซอนอิค technotronic แมชชีน)
Disco hippie, you’re da man
(ดิสโค ฮีพพิ , ยัวร์ ดา แมน)

Ooh sha la la, ooh ooh sha la la la
(อู้ ชา ลา ลา , อู้ อู้ ชา ลา ลา ลา)
Ooh sha la la, ooh ooh sha la la la
(อู้ ชา ลา ลา , อู้ อู้ ชา ลา ลา ลา)
Ooh sha la la, ooh ooh sha la la la
(อู้ ชา ลา ลา , อู้ อู้ ชา ลา ลา ลา)

Tick tock, well we all go crazy
(ทิค ทอก , เวลล วี ออล โก คเรสิ)
When the clock locks
(เว็น เดอะ คล๊อค ล๊อค)
When Plays our show
(เว็น เพลย์ เอ๊า โชว์)
Hip hop [Hip hop], glow sticks
(ฮิพ ฮ็อพ [ ฮิพ ฮ็อพ ] , กโล สทิ๊ค)
Sour apple blow pops make me out of control
(ซาวร์ แอพ โบลว์ พ็อพ เม้ค มี เอ๊าท อ็อฝ คอนโทรล)

My life is so wild like a child in a candy store
(มาย ไล๊ฟ อีส โซ ไวลด์ ไล๊ค เก ชายลํดํ อิน อะ แค๊นดี้ สโทร์)
It’s a scene so strange like a game or a boy
(อิทซ ซา ซีน โซ สเทร๊งจ ไล๊ค เก เกม ออ รา บอย)
You really got me goin
(ยู ริแอ็ลลิ ก็อท มี โกอิน)
You got me so I don’t know what I’m doin
(ยู ก็อท มี โซ ไอ ด้อนท์ โนว์ ว๊อท แอม โดย)

Disco hippie got his head in the sand
(ดิสโค ฮีพพิ ก็อท ฮิส เฮด อิน เดอะ แซนด์)
Disco hippie got a world in his hand
(ดิสโค ฮีพพิ ก็อท ดา เวิลด อิน ฮิส แฮนด์)
Supersonic technotronic machine
(ซยูเพอะซอนอิค technotronic แมชชีน)
Disco hippie, you’re da man
(ดิสโค ฮีพพิ , ยัวร์ ดา แมน)

Ooh sha la la, ooh ooh sha la la la
(อู้ ชา ลา ลา , อู้ อู้ ชา ลา ลา ลา)
Ooh sha la la, ooh ooh sha la la la
(อู้ ชา ลา ลา , อู้ อู้ ชา ลา ลา ลา)
Ooh sha la la, ooh ooh sha la la la
(อู้ ชา ลา ลา , อู้ อู้ ชา ลา ลา ลา)

Discooooo
(Discooooo)
Man you’re a real disco hippie, huh?
(แมน ยัวร์ อะ เรียล ดิสโค ฮีพพิ , ฮู)
Discooooo
(Discooooo)
Can I dance with you? Please?
(แคน นาย แด๊นซ์ วิธ ยู พลีซ)
Discooooo
(Discooooo)
Thank you
(แธ๊งค์ ยู)
Discooooo
(Discooooo)
Man, this is cool
(แมน , ดิส ซิส คูล)

Ooh sha la la, ooh ooh sha la la la
(อู้ ชา ลา ลา , อู้ อู้ ชา ลา ลา ลา)
Ooh sha la la, ooh ooh sha la la la
(อู้ ชา ลา ลา , อู้ อู้ ชา ลา ลา ลา)
Ooh sha la la, ooh ooh sha la la la
(อู้ ชา ลา ลา , อู้ อู้ ชา ลา ลา ลา)

Disco hippie got his head in the sand
(ดิสโค ฮีพพิ ก็อท ฮิส เฮด อิน เดอะ แซนด์)
Disco hippie got a world in his hand
(ดิสโค ฮีพพิ ก็อท ดา เวิลด อิน ฮิส แฮนด์)
Supersonic technotronic machine
(ซยูเพอะซอนอิค technotronic แมชชีน)
Disco hippie, you’re the man
(ดิสโค ฮีพพิ , ยัวร์ เดอะ แมน)

Disco hippie got his head in the sand [Head in the sand]
(ดิสโค ฮีพพิ ก็อท ฮิส เฮด อิน เดอะ แซนด์ [ เฮด อิน เดอะ แซนด์ ])
Disco hippie got a world in his hand [World in his hand]
(ดิสโค ฮีพพิ ก็อท ดา เวิลด อิน ฮิส แฮนด์ [ เวิลด อิน ฮิส แฮนด์ ])
Supersonic technotronic machine [Machine]
(ซยูเพอะซอนอิค technotronic แมชชีน [ แมชชีน ])
Disco hippie, you’re the man
(ดิสโค ฮีพพิ , ยัวร์ เดอะ แมน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Disco Hippie คำอ่านไทย Play

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น