เนื้อเพลง Day Oh คำอ่านไทย Shaggy

Day Oh Day Oh Day Oh Day Oh
(เดย์ โอ เดย์ โอ เดย์ โอ เดย์ โอ)
Day me say Day Oh [Day light come and me no want to go home]
(เดย์ มี เซย์ เดย์ โอ [ เดย์ ไล๊ท คัม แอนด์ มี โน ว้อนท ทู โก โฮม ])
Day me say Day Oh [Day light come and me no want to go home]
(เดย์ มี เซย์ เดย์ โอ [ เดย์ ไล๊ท คัม แอนด์ มี โน ว้อนท ทู โก โฮม ])

Dance all night until the morning come [Day light come and me no want to go home]
(แด๊นซ์ ออล ไน๊ท อันทิล เดอะ ม๊อร์นิ่ง คัม [ เดย์ ไล๊ท คัม แอนด์ มี โน ว้อนท ทู โก โฮม ])
Mannish water, fish tea, rum punch [Day light come and me no want to go home]
(แมนนิช ว๊อเท่อร , ฟิช ที , รัม พั๊นช [ เดย์ ไล๊ท คัม แอนด์ มี โน ว้อนท ทู โก โฮม ])
Come Mr. Sound-man string up on the corner [Day light come and me no want to go home]
(คัม มีซเทอะ ซาวน์ด แมน สทริง อั๊พ ออน เดอะ ค๊อร์เน่อร์ [ เดย์ ไล๊ท คัม แอนด์ มี โน ว้อนท ทู โก โฮม ])
Play some selection nice up ’bout on yah [Day light come and me no want to go home]
(เพลย์ ซัม ซิเลคฌัน ไน๊ซ์ อั๊พ เบาท ออน ยา [ เดย์ ไล๊ท คัม แอนด์ มี โน ว้อนท ทู โก โฮม ])
With six foot, seven foot, eight foot box [Day light come and me no want to go home]
(วิธ ซิกซ์ ฟุ้ท , เซเฝ่น ฟุ้ท , เอท ฟุ้ท บ๊อกซฺ [ เดย์ ไล๊ท คัม แอนด์ มี โน ว้อนท ทู โก โฮม ])
Six foot, seven foot, eight foot box [Day light come and me no want to go home]
(ซิกซ์ ฟุ้ท , เซเฝ่น ฟุ้ท , เอท ฟุ้ท บ๊อกซฺ [ เดย์ ไล๊ท คัม แอนด์ มี โน ว้อนท ทู โก โฮม ])

Day me say Day Oh [Day light come and me no want to go home]
(เดย์ มี เซย์ เดย์ โอ [ เดย์ ไล๊ท คัม แอนด์ มี โน ว้อนท ทู โก โฮม ])
Day me say Day, me say Day, me say Day, me say Day, me say Day Oh [Day light come and me no want to go home]
(เดย์ มี เซย์ เดย์ , มี เซย์ เดย์ , มี เซย์ เดย์ , มี เซย์ เดย์ , มี เซย์ เดย์ โอ [ เดย์ ไล๊ท คัม แอนด์ มี โน ว้อนท ทู โก โฮม ])
[Day light come and me no want to go home]
([ เดย์ ไล๊ท คัม แอนด์ มี โน ว้อนท ทู โก โฮม ])
[Day light come and me no want to go home]
([ เดย์ ไล๊ท คัม แอนด์ มี โน ว้อนท ทู โก โฮม ])

Watch them a bubble, watch them a go, ah-ha [BOO]
(ว๊อทช เด็ม มา บั๊บเบิ้ล , ว๊อทช เด็ม มา โก , อา ฮา [ บู ])
This yah reggae music how you jamming so
(ดิส ยา reggae มิ๊วสิค ฮาว ยู แจมมิง โซ)
Girls them so sexy put on a show
(เกิร์ล เด็ม โซ เซคซิ พุท ออน อะ โชว์)
Morning it a come and me no want to go home
(ม๊อร์นิ่ง อิท ดา คัม แอนด์ มี โน ว้อนท ทู โก โฮม)
Shaggy say
(แฌกกิ เซย์)

Day me say Day Oh [Day light come and me no want to go home]
(เดย์ มี เซย์ เดย์ โอ [ เดย์ ไล๊ท คัม แอนด์ มี โน ว้อนท ทู โก โฮม ])
Day me say Day Oh [Day light come and me no want to go home]
(เดย์ มี เซย์ เดย์ โอ [ เดย์ ไล๊ท คัม แอนด์ มี โน ว้อนท ทู โก โฮม ])

A beautiful bunch deh pan me corner [Day light come and me no want to go home]
(อะ บยูทิฟุล บันช เด้ แพน มี ค๊อร์เน่อร์ [ เดย์ ไล๊ท คัม แอนด์ มี โน ว้อนท ทู โก โฮม ])
Suzette, Michelle, Beverly and Lorna [Day light come and me no want to go home]
(Suzette , มิเชลอ , เบฝเวอรี แอนด์ Lorna [ เดย์ ไล๊ท คัม แอนด์ มี โน ว้อนท ทู โก โฮม ])
Make sure you have a girl or else
(เม้ค ชัวร์ ยู แฮ็ฝ อะ เกิร์ล ออ เอ๊ลส)
a man going mouth you [Day light come and me no want to go home]
(อะ แมน โกอิ้ง เม๊าธ ยู [ เดย์ ไล๊ท คัม แอนด์ มี โน ว้อนท ทู โก โฮม ])
You can’t get a girl you better move from ’bout yah [Day light come and me no want to go home]
(ยู แค็นท เก็ท ดา เกิร์ล ยู เบ๊ทเท่อร์ มู๊ฝ ฟรอม เบาท ยา [ เดย์ ไล๊ท คัม แอนด์ มี โน ว้อนท ทู โก โฮม ])
So I man say Day me say Day Oh [Day light come and me no want to go home]
(โซ ไอ แมน เซย์ เดย์ มี เซย์ เดย์ โอ [ เดย์ ไล๊ท คัม แอนด์ มี โน ว้อนท ทู โก โฮม ])
Day me say Day, me say Day, me say Day, me say Day, me say Day Oh [Day light come and me no want to go home]
(เดย์ มี เซย์ เดย์ , มี เซย์ เดย์ , มี เซย์ เดย์ , มี เซย์ เดย์ , มี เซย์ เดย์ โอ [ เดย์ ไล๊ท คัม แอนด์ มี โน ว้อนท ทู โก โฮม ])
Sweet sweet Jamaica in the morning sun
(สวี้ท สวี้ท เจไมกา อิน เดอะ ม๊อร์นิ่ง ซัน)
Niceness it sweet me fun can’t dun Coconut water with the good white rum
(ไนซ์เนซ ซิท สวี้ท มี ฟัน แค็นท ดัน โค๊โคนัท ว๊อเท่อร วิธ เดอะ กู๊ด ไว๊ท รัม)
Love to see the river how the water the run
(ลัฝ ทู ซี เดอะ ริ๊เฝ่อร์ ฮาว เดอะ ว๊อเท่อร เดอะ รัน)

Shaggy say Day me say Day Oh [Day light come and me no want to go home]
(แฌกกิ เซย์ เดย์ มี เซย์ เดย์ โอ [ เดย์ ไล๊ท คัม แอนด์ มี โน ว้อนท ทู โก โฮม ])
Day me say Day, me say Day, me say Day Oh [Day light come and me no want to go home]
(เดย์ มี เซย์ เดย์ , มี เซย์ เดย์ , มี เซย์ เดย์ โอ [ เดย์ ไล๊ท คัม แอนด์ มี โน ว้อนท ทู โก โฮม ])
Day me say Day Oh [Day light come and me no want to go home]
(เดย์ มี เซย์ เดย์ โอ [ เดย์ ไล๊ท คัม แอนด์ มี โน ว้อนท ทู โก โฮม ])
Day me say Day Oh yes [Day light come and me no want to go home]
(เดย์ มี เซย์ เดย์ โอ เย็ซ [ เดย์ ไล๊ท คัม แอนด์ มี โน ว้อนท ทู โก โฮม ])
Day me say Day, me say Day, me say Day, me say Day, me say Day Oh [Day light come and me no want to go home]
(เดย์ มี เซย์ เดย์ , มี เซย์ เดย์ , มี เซย์ เดย์ , มี เซย์ เดย์ , มี เซย์ เดย์ โอ [ เดย์ ไล๊ท คัม แอนด์ มี โน ว้อนท ทู โก โฮม ])
Oh yes
(โอ เย็ซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Day Oh คำอ่านไทย Shaggy

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น