เนื้อเพลง Until I Find You คำอ่านไทย Stacie Orrico

I find it so unforgettable when a man knows how to treat a lady
(ไอ ไฟนด์ ดิท โซ อันฟอเกทเดเบิล เว็น อะ แมน โนว์ ฮาว ทู ทรี๊ท ดา เล๊ดี้)
Knows ’em from right , He’s never shady
(โนว์ เอ็ม ฟรอม ไร๊ท , อีส เน๊เฝ่อร์ เฌดอิ)

I find it so undeniable when a man’s so so reliable [yeah yeah]
(ไอ ไฟนด์ ดิท โซ อันเดอไนอเบิล เว็น อะ แมน โซ โซ รีลายเอเบิ้ล [ เย่ เย่ ])
The way he outta be
(เดอะ เวย์ ฮี เอ๊าตา บี)
The way he should be
(เดอะ เวย์ ฮี เชิด บี)
Every night when I close my eyes
(เอ๊เฝอร์รี่ ไน๊ท เว็น นาย โคลส มาย อาย)
I lift my voice to the sky
(ไอ ลิฟท มาย ว๊อยซ์ ทู เดอะ สกาย)
I pray for this man, My man
(ไอ เพรย์ ฟอร์ ดิส แมน , มาย แมน)

I will be hoping for you
(ไอ วิล บี โฮพปิง ฟอร์ ยู)
I will be searching for you
(ไอ วิล บี เซิชอิง ฟอร์ ยู)
I will be watching for you
(ไอ วิล บี วัทชิง ฟอร์ ยู)
Until I find you, Find you
(อันทิล ไอ ไฟนด์ ยู , ไฟนด์ ยู)
I will be patient for you
(ไอ วิล บี เพ๊เที้ยนท์ ฟอร์ ยู)
My eyes they won’t ignore you
(มาย อาย เด ว็อนท อิกโน ยู)
I know my heart will know you
(ไอ โนว์ มาย ฮาร์ท วิล โนว์ ยู)
When I find you, Find you
(เว็น นาย ไฟนด์ ยู , ไฟนด์ ยู)

What, What
(ว๊อท , ว๊อท)

I find it so, so respectable when a man can take control
(ไอ ไฟนด์ ดิท โซ , โซ respectable เว็น อะ แมน แคน เท้ค คอนโทรล)
He’s sentimental, And he’s so gentle
(อีส เซนทิเมนแท็ล , แอนด์ อีส โซ เจ๊นเทิ่ล)
I find it so, so wonderful when a man’s so full of love
(ไอ ไฟนด์ ดิท โซ , โซ วันเดอะฟุล เว็น อะ แมน โซ ฟูล อ็อฝ ลัฝ)
Not shallow , Someone I’m proud of
(น็อท แชลโล่ว , ซัมวัน แอม พเราด อ็อฝ)
Every night when I close my eyes
(เอ๊เฝอร์รี่ ไน๊ท เว็น นาย โคลส มาย อาย)
I lift my voice to the sky
(ไอ ลิฟท มาย ว๊อยซ์ ทู เดอะ สกาย)
I pray for this man , My man
(ไอ เพรย์ ฟอร์ ดิส แมน , มาย แมน)

I will be hoping for you
(ไอ วิล บี โฮพปิง ฟอร์ ยู)
I will be searching for you
(ไอ วิล บี เซิชอิง ฟอร์ ยู)
I will be watching for you
(ไอ วิล บี วัทชิง ฟอร์ ยู)
Until I find you, Find you
(อันทิล ไอ ไฟนด์ ยู , ไฟนด์ ยู)
I will be patient for you
(ไอ วิล บี เพ๊เที้ยนท์ ฟอร์ ยู)
My eyes they won’t ignore you
(มาย อาย เด ว็อนท อิกโน ยู)
I know my heart will know you
(ไอ โนว์ มาย ฮาร์ท วิล โนว์ ยู)
When I find you, Find you
(เว็น นาย ไฟนด์ ยู , ไฟนด์ ยู)

And everytime I feel like settling
(แอนด์ เอ๊รี่ไทม์ ไอ ฟีล ไล๊ค เซตทลิง)
I know God’s got you in mind for me
(ไอ โนว์ ก๊อด ก็อท ยู อิน ไมนด์ ฟอร์ มี)
All I have to do is wait patiently
(ออล ไอ แฮ็ฝ ทู ดู อีส เว้ท เพเฌ็นทลิ)
When I find you, find you
(เว็น นาย ไฟนด์ ยู , ไฟนด์ ยู)

I pray for this man, My man
(ไอ เพรย์ ฟอร์ ดิส แมน , มาย แมน)
What
(ว๊อท)
Yeah Yeah
(เย่ เย่)
They way he outta be, the way should be
(เด เวย์ ฮี เอ๊าตา บี , เดอะ เวย์ เชิด บี)
I pray for this man, My man
(ไอ เพรย์ ฟอร์ ดิส แมน , มาย แมน)
Yeah, I like that
(เย่ , ไอ ไล๊ค แดท)
When I find you, find you
(เว็น นาย ไฟนด์ ยู , ไฟนด์ ยู)

I will be hoping for you
(ไอ วิล บี โฮพปิง ฟอร์ ยู)
I will be searching for you
(ไอ วิล บี เซิชอิง ฟอร์ ยู)
I will be watching for you
(ไอ วิล บี วัทชิง ฟอร์ ยู)
Until I find you, Find you
(อันทิล ไอ ไฟนด์ ยู , ไฟนด์ ยู)
I will be patient for you
(ไอ วิล บี เพ๊เที้ยนท์ ฟอร์ ยู)
My eyes they won’t ignore you
(มาย อาย เด ว็อนท อิกโน ยู)
I know my heart will know you
(ไอ โนว์ มาย ฮาร์ท วิล โนว์ ยู)
When I find you, Find you
(เว็น นาย ไฟนด์ ยู , ไฟนด์ ยู)

Until I find you, Find you
(อันทิล ไอ ไฟนด์ ยู , ไฟนด์ ยู)
When I find you, Find you
(เว็น นาย ไฟนด์ ยู , ไฟนด์ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Until I Find You คำอ่านไทย Stacie Orrico

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น