เนื้อเพลง You Want What You Want คำอ่านไทย Youngstown

[Verse 1:]
([ เฝิซ 1 : ])
Too much of any thing can
(ทู มัช อ็อฝ เอ๊นี่ ทริง แคน)
Bring you down
(บริง ยู เดาน)
Rather live in excess than to die and drown
(ร๊าเธ่อร์ ไล้ฝ อิน เอ็กเซสส แฑ็น ทู ดาย แอนด์ ดราวน)
You better have a damn good soul for going in the ground
(ยู เบ๊ทเท่อร์ แฮ็ฝ อะ แดมนํ กู๊ด โซล ฟอร์ โกอิ้ง อิน เดอะ กราวนด์)
As long as you can swim, as long as you can be
(แอส ลอง แอส ยู แคน สวิม , แอส ลอง แอส ยู แคน บี)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
You want what you want when you want it
(ยู ว้อนท ว๊อท ยู ว้อนท เว็น ยู ว้อนท ดิธ)
You’ll do anything just to have it
(โยว ดู เอนอิธิง จั๊สท ทู แฮ็ฝ อิท)
When you finally see that you got it
(เว็น ยู ไฟแน็ลลิ ซี แดท ยู ก็อท ดิธ)
You don’t want it anymore
(ยู ด้อนท์ ว้อนท ดิธ แอนนี่มอ)
You take candy from a baby
(ยู เท้ค แค๊นดี้ ฟรอม มา เบ๊บี้)
And you call yourself a lady?
(แอนด์ ยู คอลลํ ยุรเซลฟ อะ เล๊ดี้)
And when your desires faded
(แอนด์ เว็น ยุร ดีไซรํ แฟ็ด)
Do you want me anymore?
(ดู ยู ว้อนท มี แอนนี่มอ)

[Verse 2:]
([ เฝิซ 2 : ])
If I would let you live in me
(อิ๊ฟ ฟาย เวิด เล็ท ยู ไล้ฝ อิน มี)
How deep inside would you have to be
(ฮาว ดี๊พ อิ๊นไซด์ เวิด ยู แฮ็ฝ ทู บี)
Before you realized you couldn’t breathe
(บีฟอร์ ยู รีแอะไลส ยู คูดซึ่น บรีฑ)
I wouldn’t want to see what I be when you leave
(ไอ วูดดึ่น ว้อนท ทู ซี ว๊อท ไอ บี เว็น ยู ลี๊ฝ)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
You want what you want when you want it
(ยู ว้อนท ว๊อท ยู ว้อนท เว็น ยู ว้อนท ดิธ)
You’ll do anything just to have it
(โยว ดู เอนอิธิง จั๊สท ทู แฮ็ฝ อิท)
When you finally see that you got it
(เว็น ยู ไฟแน็ลลิ ซี แดท ยู ก็อท ดิธ)
You don’t want it anymore
(ยู ด้อนท์ ว้อนท ดิธ แอนนี่มอ)
You take candy from a baby
(ยู เท้ค แค๊นดี้ ฟรอม มา เบ๊บี้)
And you call yourself a lady?
(แอนด์ ยู คอลลํ ยุรเซลฟ อะ เล๊ดี้)
And when your deseires faded
(แอนด์ เว็น ยุร deseires แฟ็ด)
Do you want me anymore?
(ดู ยู ว้อนท มี แอนนี่มอ)

You want what you want when you want it
(ยู ว้อนท ว๊อท ยู ว้อนท เว็น ยู ว้อนท ดิธ)
You’ll do anything just to have it
(โยว ดู เอนอิธิง จั๊สท ทู แฮ็ฝ อิท)
When you finally see that you got it
(เว็น ยู ไฟแน็ลลิ ซี แดท ยู ก็อท ดิธ)
You don’t want it anymore
(ยู ด้อนท์ ว้อนท ดิธ แอนนี่มอ)
You take candy from a baby
(ยู เท้ค แค๊นดี้ ฟรอม มา เบ๊บี้)
And you call yourself a lady?
(แอนด์ ยู คอลลํ ยุรเซลฟ อะ เล๊ดี้)
And when your deseires faded
(แอนด์ เว็น ยุร deseires แฟ็ด)
Do you want me anymore?
(ดู ยู ว้อนท มี แอนนี่มอ)

You want what you want when you want it
(ยู ว้อนท ว๊อท ยู ว้อนท เว็น ยู ว้อนท ดิธ)
You’ll do anything just to have it
(โยว ดู เอนอิธิง จั๊สท ทู แฮ็ฝ อิท)
When you finally see that you got it
(เว็น ยู ไฟแน็ลลิ ซี แดท ยู ก็อท ดิธ)
You don’t want it anymore
(ยู ด้อนท์ ว้อนท ดิธ แอนนี่มอ)
You take candy from a baby
(ยู เท้ค แค๊นดี้ ฟรอม มา เบ๊บี้)
And you call yourself a lady?
(แอนด์ ยู คอลลํ ยุรเซลฟ อะ เล๊ดี้)
And when your deseires faded
(แอนด์ เว็น ยุร deseires แฟ็ด)
Do you want me anymore?
(ดู ยู ว้อนท มี แอนนี่มอ)

You want what you want
(ยู ว้อนท ว๊อท ยู ว้อนท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง You Want What You Want คำอ่านไทย Youngstown

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น