เนื้อเพลง We Just Be Dreamin’ (Rap Version) คำอ่านไทย Blazin’ Squad

Let’s blaze it,up,up,
(เล็ท เบลซ อิท , อั๊พ , อั๊พ ,)
Let’s blaze it up,up,
(เล็ท เบลซ อิท อั๊พ , อั๊พ ,)
In the sunshine,
(อิน เดอะ ซันชาย ,)
In the sunshine,
(อิน เดอะ ซันชาย ,)
Let’s blaze it up in the sunshine,
(เล็ท เบลซ อิท อั๊พ อิน เดอะ ซันชาย ,)

CHORUS
(ค๊อรัส)
Close my eyes,and i’m there again,
(โคลส มาย อาย , แอนด์ แอม แดร์ อะเกน ,)
We got girls,weed smoke in the air again,
(วี ก็อท เกิร์ล , วี สโม๊ค อิน ดิ แอร์ อะเกน ,)
We dreamin’, we just be dreamin’,
(วี ดรีมมิน , วี จั๊สท บี ดรีมมิน ,)
And i’ll be livin’ in the sunshine,
(แอนด์ อิลล บี ลีฝอิน อิน เดอะ ซันชาย ,)

[Strider]
([ Strider ])
I close my eyes,i’m still here but my mind’s in the sky,
(ไอ โคลส มาย อาย , แอม สทิลล เฮียร บั๊ท มาย ไมนด์ ซิน เดอะ สกาย ,)
Sun is blazin’, girls r cravin’,4 the seat in my ride,
(ซัน อีส เบลซิน , เกิร์ล อาร์ cravin , 4 เดอะ ซีท อิน มาย ไรด์ ,)
Parties ’til the early mornin’, jus’ chillin’ in bars,
(พาร์ที ทิล ดิ เอ๊อรํลี่ มอร์นิน , ยูส ชิลลิน อิน บาร์ ,)
Showin’ off ur sports cars,yea, just havin’ a laugh,
(โชว์วิน ออฟฟ ur สพอร์ท คารํ , เย , จั๊สท เฮฝวิน อะ ล๊าฟ ,)

[Reepa]
([ Reepa ])
Wen i’m dreamin’,i’ll b hittin’ the heights,gawpin’ the sights,
(Wen แอม ดรีมมิน , อิลล บี ฮิทดิน เดอะ ไฮท , gawpin เดอะ ไซ๊ท ,)
Of women in bikinis, kotchin’ day and night,
(อ็อฝ วีมเอิน อิน บีคอินิ , kotchin เดย์ แอนด์ ไน๊ท ,)
An’ every1’s chilled, skies blazin’, the air’s filled,
(แอน every1s ชิล , สกาย เบลซิน , ดิ แอร์ ฟิลล ,)
Wiv the atmosphere of ladies that know the deal,
(Wiv ดิ แอ๊ทโมสเฟียรฺ อ็อฝ เลดิส แดท โนว์ เดอะ ดีล ,)

[Spike-E]
([ ซไพค อี ])
Eyes closed,i miss most times i once wrote,
(อาย โคลส , ไอ มิซ โมซท ไทม์ ซาย วั๊นซ โรท ,)
I hope summer’s this damn good wen i’m old,
(ไอ โฮพ ซั๊มเม่อร์ ดิส แดมนํ กู๊ด wen แอม โอลด์ ,)
But 4 now i’m chillin’,billin’ and forfillin’,dreams of women,
(บั๊ท 4 นาว แอม ชิลลิน , billin แอนด์ forfillin , ดรีม อ็อฝ วีมเอิน ,)
Head’s still spinnin’ from yestaday, part of my brain’s missin’,ah,
(เฮด สทิลล สปินนิน ฟรอม yestaday , พาร์ท อ็อฝ มาย เบรน มิซซิน , อา ,)

REPEAT CHORUS X2
(รีพี๊ท ค๊อรัส X2)

[Kenzie]
([ Kenzie ])
Now the dreams were to me reality,but suddenly,
(นาว เดอะ ดรีม เวอ ทู มี ริแอลอิทิ , บั๊ท ซั๊ดเด้นลี่ ,)
The feelin’ of dreamin’,my destiny i was recievin’,
(เดอะ ฟีลิน อ็อฝ ดรีมมิน , มาย เดซทินิ ไอ วอส recievin ,)
I’m on such a high,a good time,lookin’ 4 memories,
(แอม ออน ซัช อะ ไฮฮ , อะ กู๊ด ไทม์ , ลุคกิน 4 เมรโมรี ,)
Can’t believe it’s gonna b so different this summertime,
(แค็นท บีลี๊ฝ อิทซ กอนนะ บี โซ ดีฟเฟอะเร็นท ดิส ซัมเมอร์ไทม์ ,)

[Melo D]
([ Melo ดี ])
I close my eyes and dissapear into another land,
(ไอ โคลส มาย อาย แซน dissapear อิ๊นทู อะน๊าเทร่อร์ แลนด์ ,)
Dreamin’ about beaches and girls runnin’ in the sand,
(ดรีมมิน อะเบ๊าท beaches แซน เกิร์ล รูนนิน อิน เดอะ แซนด์ ,)
We livin’ it up in the summertime,that’s what i said,
(วี ลีฝอิน หนิด อั๊พ อิน เดอะ ซัมเมอร์ไทม์ , แด้ท ว๊อท ไอ เซ็ด ,)
Chillin’ outside in the sun all day,heat gettin’ us red,
(ชิลลิน เอ๊าทไซ้ด อิน เดอะ ซัน ออล เดย์ , ฮีท เกดดิน อัซ เร้ด ,)

REPEAT CHORUS X2
(รีพี๊ท ค๊อรัส X2)

[Flava]
([ เฟบ้า ])
Yo, me and the boys r here what d’ya know about us?,
(โย , มี แอนด์ เดอะ บอย อาร์ เฮียร ว๊อท dya โนว์ อะเบ๊าท อัซ ,)
How we roll in the summer, how we blaze,bunnin’ it up,
(ฮาว วี โรลล อิน เดอะ ซั๊มเม่อร์ , ฮาว วี เบลซ , bunnin หนิด อั๊พ ,)
Runnin’ the beats,sunnin’ the streets,1 in the club,
(รูนนิน เดอะ บีท , sunnin เดอะ สทรีท , 1 อิน เดอะ คลับ ,)
Lovin’ the heat, comin’ 4 me,whips pickin’ me up,
(ลัฝวิน เดอะ ฮีท , คัมอิน 4 มี , ฮวิพ พิกคิน มี อั๊พ ,)

[Rocky B]
([ รอคคิ บี ])
It’s the holidays,girls in the park,it’s a lovely day,
(อิทซ เดอะ ฮอลอิเด , เกิร์ล ซิน เดอะ พาร์ค , อิทซ ซา ลัฝลิ เดย์ ,)
Baby momma’s chillin’ wiv their friends,watch their babies play,
(เบ๊บี้ มอมมา ชิลลิน wiv แดร์ เฟรน , ว๊อทช แดร์ เบบีสฺ เพลย์ ,)
Past summers flash back like they where yestaday,
(พาสท์ ซั๊มเม่อร์ แฟลช แบ็ค ไล๊ค เด แวร์ yestaday ,)
Betta days,chirpse girls,chill,blaze the day away,
(แบทดา เดย์ , chirpse เกิร์ล , ชิล , เบลซ เดอะ เดย์ อะเวย์ ,)

[Freek]
([ Freek ])
Summertime’s hot,girls,there’s alot,alot 2 blaze,
(ซัมเมอร์ไทม์ ฮอท , เกิร์ล , แดร์ อล๊อต , อล๊อต 2 เบลซ ,)
In these dayz of summer,if ur a bunner it’s funner,
(อิน ฑิส dayz อ็อฝ ซั๊มเม่อร์ , อิ๊ฟ ur รา bunner อิทซ funner ,)
Coz u jus’ sit there and wonda,sittin’ unda the sun,
(คอซ ยู ยูส ซิท แดร์ แอนด์ wonda , ซิทดิน unda เดอะ ซัน ,)
All the girls and boys they come togetha as 1,
(ออล เดอะ เกิร์ล แซน บอย เด คัม togetha แอส 1 ,)

REPEAT CHORUS X4
(รีพี๊ท ค๊อรัส X4)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง We Just Be Dreamin’ (Rap Version) คำอ่านไทย Blazin’ Squad

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น