เนื้อเพลง Jesus Walks (Remix) คำอ่านไทย Kanye West feat Ma$e

Ready!, Huh.
(เร๊ดี้ ! , ฮู)
Yeah! um
(เย่ ! อึม)
Jesus, Jesus talk to me
(จีสัซ , จีสัซ ท๊อล์ค ทู มี)
Jesus, Jesus talk with me
(จีสัซ , จีสัซ ท๊อล์ค วิธ มี)
Jesus, Jesus,
(จีสัซ , จีสัซ ,)
Jesus, Jesus,
(จีสัซ , จีสัซ ,)
Come on!
(คัมมอน !)
[Jesus Walks]
([ จีสัซ ว๊อล์ค ])
God show me the way now the devil can’t break me down
(ก๊อด โชว์ มี เดอะ เวย์ นาว เดอะ เด๊ฝิ้ล แค็นท เบร๊ค มี เดาน)
[Jesus walk with me]
([ จีสัซ ว๊อล์ค วิธ มี ])

[Kanye]
([ เคนยี ])
Between the girls and the jewelry
(บีทะวีน เดอะ เกิร์ล แซน เดอะ จูเอ็ลริ)
The devil trying to lure me
(เดอะ เด๊ฝิ้ล ทไรอิง ทู ลยูร มี)
And view of me
(แอนด์ ฝิว อ็อฝ มี)
[Jesus walks with me]
([ จีสัซ ว๊อล์ค วิธ มี ])
My pastor shaking his head
(มาย พาซเทอะ เชคกิ้ง ฮิส เฮด)
he ain’t sure of me
(ฮี เอน ชัวร์ อ็อฝ มี)
But surely
(บั๊ท ฌูรลิ)
[Jesus walks with me]
([ จีสัซ ว๊อล์ค วิธ มี ])
Then he ask
(เด็น ฮี อาสคฺ)
do you say your prayers at least 2 a week?
(ดู ยู เซย์ ยุร พเรเออะ แอ็ท ลีซท 2 อะ วี๊ค)
I ain’t talking to God I know what I’ve been doing G.
(ไอ เอน ทอคอิง ทู ก๊อด ดาย โนว์ ว๊อท แอฝ บีน ดูอิง จี)
Do you know how I be embarrassed?
(ดู ยู โนว์ ฮาว ไอ บี เอ็มแบแร็ซ)
my prayers sound like Ben Stiller on Meet the Parents
(มาย พเรเออะ ซาวน์ด ไล๊ค เบน Stiller ออน มี๊ท เดอะ พ๊าร์เร้นท)
and I ain’t good with that “give us our day”,
(แอนด์ ดาย เอน กู๊ด วิธ แดท “give อัซ เอ๊า day” ,)
this ladies just trying to give us our free
(ดิส เลดิส จั๊สท ทไรอิง ทู กี๊ฝ อัซ เอ๊า ฟรี)
I’m trying to give us, us pay,
(แอม ทไรอิง ทู กี๊ฝ อัซ , อัซ เพย์ ,)
now you know how them strippers was,
(นาว ยู โนว์ ฮาว เด็ม strippers วอส ,)
We was all ghetto-fabulous all at the rooms at the Cyberus,
(วี วอส ซอร์ เกทโท แฟบอิวลัซ ซอร์ แอ็ท เดอะ รูม แอ็ท เดอะ Cyberus ,)
from this Jacuzzi wild can you cleanse us?
(ฟรอม ดิส จาคุดซี ไวลด์ แคน ยู คเล็นส อัซ)
Can you please unfog my Cardierre lenses?
(แคน ยู พลีซ unfog มาย Cardierre lenses)
God sends signs sometimes only in glimpses for me I almost died
(ก๊อด เซ็นด ซายน ซัมไทม์ โอ๊นลี่ อิน กลิมซ ฟอร์ มี ไอ อ๊อลโมสท ดาย)
falling asleep in them Benzes
(ฟ๊อลิง อะสลี๊พ อิน เด็ม เบนเซซ)
Theirs something about this beat that get me tranquilized
(แดร์ ซัมติง อะเบ๊าท ดิส บีท แดท เก็ท มี ทแรงควิไลส)
and when I play it at my shows I feel sanctified
(แอนด์ เว็น นาย เพลย์ อิท แอ็ท มาย โชว์ ซาย ฟีล แซงทิไฟ)
and HE gives me direction when I can’t decide
(แอนด์ ฮี กี๊ฝ มี ดิเรคฌัน เว็น นาย แค็นท ดีไซด์)
He is alive!, how can you tell me he ain’t when I said
(ฮี อีส อะไล๊ฝ ! , ฮาว แคน ยู เทลล มี ฮี เอน เว็น นาย เซ็ด)

[Jesus Walks]
([ จีสัซ ว๊อล์ค ])
God show me the way now the devil can’t break me down
(ก๊อด โชว์ มี เดอะ เวย์ นาว เดอะ เด๊ฝิ้ล แค็นท เบร๊ค มี เดาน)
[Jesus Walks]
([ จีสัซ ว๊อล์ค ])
The only thing I pray is that my feet don’t fail me now
(ดิ โอ๊นลี่ ทริง ไอ เพรย์ อีส แดท มาย ฟีท ด้อนท์ เฟล มี นาว)
[Jesus Walks]
([ จีสัซ ว๊อล์ค ])
And Now I think there’s something I can say now
(แอนด์ นาว ไอ ทริ๊งค แดร์ ซัมติง ไอ แคน เซย์ นาว)
that will right my wrongs
(แดท วิล ไร๊ท มาย รอง)
[Jesus Walks]
([ จีสัซ ว๊อล์ค ])
I finally talked to God and I ain’t afraid cause his love is so strong
(ไอ ไฟแน็ลลิ ท๊อล์ค ทู ก๊อด แอนด์ ดาย เอน อะเฟรด ค๊อส ฮิส ลัฝ อีส โซ สทรอง)

[Ma$e]
([ มา $อี ])
Before you take me name, take my fame,
(บีฟอร์ ยู เท้ค มี เนม , เท้ค มาย เฟม ,)
While you at it take my shame, take my flaws, take my blame
(ไวล์ ยู แอ็ท ดิธ เท้ค มาย เชม , เท้ค มาย ฟลอ , เท้ค มาย เบลม)
Feel my dirt, conceal my hurt, See my bruise,
(ฟีล มาย เดิร์ท , คอนซีล มาย เฮิร์ท , ซี มาย บรูส ,)
and this you walk in my shoes
(แอนด์ ดิส ยู ว๊อล์ค อิน มาย ชู)
You weren’t there when I was in deep thought.
(ยู เวินท์ แดร์ เว็น นาย วอส ซิน ดี๊พ ธอท)
When I had two choice, kill him or either leave New York
(เว็น นาย แฮ็ด ทู ช๊อยซํ , คิลล์ ฮิม ออ ไอ๊เทร่อ ลี๊ฝ นิว ยอค)
But I’m a truth teller and that’s why I say what I’m sayin
(บั๊ท แอม มา ทรู๊ธ เทลเลอะ แอนด์ แด้ท วาย ไอ เซย์ ว๊อท แอม เซย์อิน)
And the only thing the radio playin is cause you be payin
(แอนด์ ดิ โอ๊นลี่ ทริง เดอะ เร๊ดิโอ เพลย์ยิน อีส ค๊อส ยู บี เพย์อิน)
It ain’t about who really hot no more
(อิท เอน อะเบ๊าท ฮู ริแอ็ลลิ ฮอท โน โม)
Beats would knock no more
(บีท เวิด น๊อค โน โม)
so who cares who flock no more
(โซ ฮู แคร์ ฮู ฟล๊อค โน โม)
I realize that most labels pay you for lies
(ไอ รีแอะไลส แดท โมซท เล๊เบ้ล เพย์ ยู ฟอร์ ไล)
And all that blood do is gain disguise
(แอนด์ ออล แดท บลัด ดู อีส เกน ดิสไก๊ส)
That you’re favorite artist shhhh
(แดท ยัวร์ เฟเฝอะริท อาทิซท shhhh)
I know you hear that huh you wanna fear that what
(ไอ โนว์ ยู เฮียร แดท ฮู ยู วอนนา เฟียร์ แดท ว๊อท)
Your worst dream is that you was gonna hear that
(ยุร เวิ๊ร์สท ดรีม อีส แดท ยู วอส กอนนะ เฮียร แดท)
Con the rap this like John the Baptist
(ค็อน เดอะ แร็พ ดิส ไล๊ค จอน เดอะ แบพทิซท)
prepare the way for what I came to say today
(พรีแพร์ เดอะ เวย์ ฟอร์ ว๊อท ไอ เคม ทู เซย์ ทูเดย์)
They deceived us, had us thinking Jesus really didn’t need us
(เด ดิซีฝ อัซ , แฮ็ด อัซ ติ้งกิง จีสัซ ริแอ็ลลิ ดิ๊นอิน นี๊ด อัซ)
When he loved up all you
(เว็น ฮี ลัฝ อั๊พ ออล ยู)
He loved them boys in hallway up in Broadway
(ฮี ลัฝ เด็ม บอย ซิน ฮอวเวย์ อั๊พ อิน บอร์ดเวย์)
even those who meet him for dope every 4 days
(อี๊เฝ่น โฑส ฮู มี๊ท ฮิม ฟอร์ โดพ เอ๊เฝอร์รี่ 4 เดย์)
To the strippers in broad day up in Norway
(ทู เดอะ strippers ซิน บรอด เดย์ อั๊พ อิน Norway)
To the Detroit player Gators in Moreys
(ทู เดอะ ดีทอยดฺ เพย์เยอร์ เกเดอร์ ซิน Moreys)
With me its not just bars and music I walk with God
(วิธ มี อิทซ น็อท จั๊สท บาร์ แซน มิ๊วสิค ไอ ว๊อล์ค วิธ ก๊อด)
I have the scares to prove it,ugh
(ไอ แฮ็ฝ เดอะ สแคร์ ทู พรู๊ฝ อิท , อะ)

[Jesus Walks]
([ จีสัซ ว๊อล์ค ])
God show me the way now the devil can’t break me down
(ก๊อด โชว์ มี เดอะ เวย์ นาว เดอะ เด๊ฝิ้ล แค็นท เบร๊ค มี เดาน)
[Jesus Walks]
([ จีสัซ ว๊อล์ค ])
The only thing that I pray is that my feet don’t fail me now
(ดิ โอ๊นลี่ ทริง แดท ไอ เพรย์ อีส แดท มาย ฟีท ด้อนท์ เฟล มี นาว)
[Jesus Walks]
([ จีสัซ ว๊อล์ค ])
Everybody out there just lift your hands
(เอวี่บอดี้ เอ๊าท แดร์ จั๊สท ลิฟท ยุร แฮนด์)
right now and say this with me:
(ไร๊ท นาว แอนด์ เซย์ ดิส วิธ มี :)

“Father I thank you, for forgiving me, for everything I ever done,
(“Father ไอ แธ๊งค์ ยู , ฟอร์ ฟอร์กิฝวิ่ง มี , ฟอร์ เอ๊วี่ติง ไอ เอ๊เฝ่อร์ ดัน ,)
for Jesus walking with me, for dying for me, raising for me,
(ฟอร์ จีสัซ วอคกิง วิธ มี , ฟอร์ ไดอิง ฟอร์ มี , เรนซิง ฟอร์ มี ,)
and all my sins have been forgiven, I’m a changed man,
(แอนด์ ออล มาย ซิน แฮ็ฝ บีน เฟาะกีฝเอ็น , แอม มา เช้งจํ แมน ,)
I’m healed I’m delivered,I’m rich and It’s all because of him”
(แอม ฮีล แอม ดีลิ๊เฝ่อร์ , แอม ริ๊ช แอนด์ อิทซ ซอร์ บิคอส อ็อฝ him”)
Now Walk with me, Walk with me, Walk Walk Walk with me
(นาว ว๊อล์ค วิธ มี , ว๊อล์ค วิธ มี , ว๊อล์ค ว๊อล์ค ว๊อล์ค วิธ มี)
Walk with me
(ว๊อล์ค วิธ มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Jesus Walks (Remix) คำอ่านไทย Kanye West feat Ma$e

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น