เนื้อเพลง Same Girl คำอ่านไทย Usher

Verse 1:
(เฝิซ 1 :)
Yo Usher
(โย อัฌเออะ)
What up Kells
(ว๊อท อั๊พ Kells)
Wanna introduce you to this girl, think I really love this girl
(วอนนา อินโทรดิ๊วซ ยู ทู ดิส เกิร์ล , ทริ๊งค ไอ ริแอ็ลลิ ลัฝ ดิส เกิร์ล)
Yeah
(เย่)
Man she so fine
(แมน ชี โซ ไฟน)
Straight up dawg
(สเทร๊ท อั๊พ ดาว)
She stand about 5’4 coca cola red bone
(ชี สแทนด์ อะเบ๊าท 54 โคกา โคละ เร้ด โบน)
Damn
(แดมนํ)
She drive a black Durango license plate say ‘Angel’ tattoo on her ankle
(ชี ไดร๊ฝ อะ แบล๊ค Durango ไลเซ็นซ เพล๊ท เซย์ แอ๊งเจล แท๊ททู ออน เฮอ แองเคิล)
Plus she’s making pay soles she got a crib on P street right on 17th street
(พลัส ชี เมคอิง เพย์ โซล ชี ก็อท ดา คริบ ออน พี สทรีท ไร๊ท ออน 17th สทรีท)
And I call her ‘TT’
(แอนด์ ดาย คอลลํ เฮอ TT)
Wait a minute hold on dawg do she got a kid?
(เว้ท ดา มิ๊หนิท โฮลด์ ออน ดาว ดู ชี ก็อท ดา คิด)
Yep
(เย็พ)
Love Some Waffle House?
(ลัฝ ซัม วาฟเฟิล เฮ้าส)
Yep
(เย็พ)
Do she got a beauty mark on the left side of her mouth
(ดู ชี ก็อท ดา บิ๊วที่ ม๊าร์ค ออน เดอะ เล๊ฟท ไซด์ อ็อฝ เฮอ เม๊าธ)
Man?
(แมน)
Went to Georgia Tech?
(เว็นท ทู จอร์จา ทิค)
Yep
(เย็พ)
Works for TBS
(เวิ๊ร์ค ฟอร์ TBS)
Yep
(เย็พ)
And I can’t believe this chick? damn? mm
(แอนด์ ดาย แค็นท บีลี๊ฝ ดิส ชิค แดมนํ อึมมมม)
Tell me whats wrong dawg, what the hell you damning bout
(เทลล มี ว๊อท รอง ดาว , ว๊อท เดอะ เฮ็ลล ยู แดมนิง เบาท)
Im your homie so just say whats on your mind
(แอม ยุร โฮมี โซ จั๊สท เซย์ ว๊อท ออน ยุร ไมนด์)
Man I didnt know that you were talking bout her
(แมน นาย ดิ๊นอิน โนว์ แดท ยู เวอ ทอคอิง เบาท เฮอ)
So man your telling me you know her
(โซ แมน ยุร เทลลิง มี ยู โนว์ เฮอ)
Do I know her like a pastor know his word
(ดู ไอ โนว์ เฮอ ไล๊ค เก พาซเทอะ โนว์ ฮิส เวิร์ด)

Chorus:
(ค๊อรัส :)
We messing with the same girl the same girl
(วี เมซซิง วิธ เดอะ เซม เกิร์ล เดอะ เซม เกิร์ล)
How could the love of my life, and my potential wife be the The
(ฮาว เคิด เดอะ ลัฝ อ็อฝ มาย ไล๊ฟ , แอนด์ มาย โพเท๊นเชี่ยล ไว๊ฟ บี เดอะ)
Same girl the same girl
(เซม เกิร์ล เดอะ เซม เกิร์ล)
Man I cant believe that weve been messing with the
(แมน นาย แค็นท บีลี๊ฝ แดท หวีบ บีน เมซซิง วิธ เดอะ)
Same girl the same girl
(เซม เกิร์ล เดอะ เซม เกิร์ล)
Thought she was someone I could trust
(ธอท ชี วอส ซัมวัน ไอ เคิด ทรัสท)
but shes been doubling up it wit us
(บั๊ท ชี บีน doublings อั๊พ อิท วิท อัซ)
You cant, man weve been messing with the same girl
(ยู แค็นท , แมน หวีบ บีน เมซซิง วิธ เดอะ เซม เกิร์ล)

Verse 2:
(เฝิซ 2 :)
See I met her at this party in Atlanta
(ซี ไอ เม็ท เฮอ แรท ดิส พ๊าร์ที่ อิน แอทแรนทา)
Well I met her at this party in Chicago
(เวลล ไอ เม็ท เฮอ แรท ดิส พ๊าร์ที่ อิน ชิคาโก)
She came right up to me giving me conversation
(ชี เคม ไร๊ท อั๊พ ทู มี กีฝวิง มี คอนเฝอะเซฌัน)
I said do you got a man she said no, with no hesitation
(ไอ เซ็ด ดู ยู ก็อท ดา แมน ชี เซ็ด โน , วิธ โน เฮสิเทฌัน)
Well it must be a ‘miliar thing cause she said the same to me
(เวลล อิท มัสท์ บี อะ miliar ทริง ค๊อส ชี เซ็ด เดอะ เซม ทู มี)
At a party all in my face, when Im laughin and buyin her drinks
(แอ็ท ดา พ๊าร์ที่ ออล อิน มาย เฟซ , เว็น แอม เลอกิน แอนด์ บายเอน เฮอ ดริ๊งค)
And she whispered in my consept and said can you take me home
(แอนด์ ชี วิสเพ่อร์ อิน มาย consept แอนด์ เซ็ด แคน ยู เท้ค มี โฮม)
Me too
(มี ทู)
Man she was in the Chi singin that same song
(แมน ชี วอส ซิน เดอะ ชี ซิงอิน แดท เซม ซ็อง)
Is that true
(อีส แดท ทรู)
And i thought it was true confessions when she said
(แอนด์ ดาย ธอท ดิธ วอส ทรู ค็อนเฟฌอัน เว็น ชี เซ็ด)
I love you
(ไอ ลัฝ ยู)
Man I thought her body was calling when she said
(แมน นาย ธอท เฮอ บ๊อดี้ วอส คอลลิง เว็น ชี เซ็ด)
I want you
(ไอ ว้อนท ยู)
Look I even got some pictures on my phone
(ลุ๊ค ไอ อี๊เฝ่น ก็อท ซัม พิ๊คเจ้อร์ ออน มาย โฟน)
Look at there there she is with some boys shorts on
(ลุ๊ค แกท แดร์ แดร์ ชี อีส วิธ ซัม บอย ช๊อร์ท ออน)

Chorus:
(ค๊อรัส :)
We messing with the same girl same girl
(วี เมซซิง วิธ เดอะ เซม เกิร์ล เซม เกิร์ล)
Shes the apple of my eye, and my potential wife The
(ชี ดิ แอพ อ็อฝ มาย อาย , แอนด์ มาย โพเท๊นเชี่ยล ไว๊ฟ เดอะ)
Same girl the same girl
(เซม เกิร์ล เดอะ เซม เกิร์ล)
Man I cant believe that weve been messing round with the same damn girl
(แมน นาย แค็นท บีลี๊ฝ แดท หวีบ บีน เมซซิง ราวนด วิธ เดอะ เซม แดมนํ เกิร์ล)
Same girl same girl
(เซม เกิร์ล เซม เกิร์ล)
Thought she someone that I can trust
(ธอท ชี ซัมวัน แดท ไอ แคน ทรัสท)
but shes been doubling up with both of us
(บั๊ท ชี บีน doublings อั๊พ วิธ โบทรฺ อ็อฝ อัซ)
You cant, man we’ve been messing with the same girl
(ยู แค็นท , แมน หวีบ บีน เมซซิง วิธ เดอะ เซม เกิร์ล)

Bridge:
(บริดจ :)
said she got me on ringtone
(เซ็ด ชี ก็อท มี ออน ริงโทน)
Are you talking about the pink phone
(อาร์ ยู ทอคอิง อะเบ๊าท เดอะ พิ๊งค โฟน)
Mm-mm the blue one
(อึมมมม อึมมมม เดอะ บลู วัน)
Man she told me that was turned off
(แมน ชี โทลด มี แดท วอส เทิร์น ออฟฟ)
Its obvious that shes been playing us playing us
(อิทซ อ๊อบเฝียส แดท ชี บีน พเลนิ่ง อัซ พเลนิ่ง อัซ)
Or constantly shes been liein to us lyin to us
(ออ คอนสแท็นทลิ ชี บีน liein ทู อัซ ลายอิน ทู อัซ)
Don’t like the way that shes been goin bout it goin bout it
(ด้อนท์ ไล๊ค เดอะ เวย์ แดท ชี บีน โกอิน เบาท ดิธ โกอิน เบาท ดิธ)
Kels what do you think that we should do about it do about it
(Kels ว๊อท ดู ยู ทริ๊งค แดท วี เชิด ดู อะเบ๊าท ดิธ ดู อะเบ๊าท ดิธ)
We’ll call her up at her home, she wont know that Im on the phone
(เวลล คอลลํ เฮอ อั๊พ แอ็ท เฮอ โฮม , ชี ว็อนท โนว์ แดท แอม ออน เดอะ โฟน)
Yeah man thats the way
(เย่ แมน แด้ท เดอะ เวย์)
Homie we about to bust this trick
(โฮมี วี อะเบ๊าท ทู บัซท ดิส ทริ๊ค)
Man just ask her to met up with you and I’m gonna show up too
(แมน จั๊สท อาสคฺ เฮอ ทู เม็ท อั๊พ วิธ ยู แอนด์ แอม กอนนะ โชว์ อั๊พ ทู)
And then she wouldnt know what to do
(แอนด์ เด็น ชี วูดดึ่น โนว์ ว๊อท ทู ดู)
Well be standing there singing
(เวลล บี ซแทนดิง แดร์ ซิงกิง)

Chorus:
(ค๊อรัส :)
the same girl same girl
(เดอะ เซม เกิร์ล เซม เกิร์ล)
She was the apple of my eye, and your potential wife the
(ชี วอส ดิ แอพ อ็อฝ มาย อาย , แอนด์ ยุร โพเท๊นเชี่ยล ไว๊ฟ เดอะ)
Same girl same girl
(เซม เกิร์ล เซม เกิร์ล)
I sho’ll cant believe that weve been messing with the same girl
(ไอ sholl แค็นท บีลี๊ฝ แดท หวีบ บีน เมซซิง วิธ เดอะ เซม เกิร์ล)
Same girl same girl
(เซม เกิร์ล เซม เกิร์ล)
Shes gonna looks so stupid when see us together
(ชี กอนนะ ลุ๊ค โซ สทิ๊วผิด เว็น ซี อัซ ทูเก๊ทเธ่อร์)
You cant, man weve been messing with the same girl
(ยู แค็นท , แมน หวีบ บีน เมซซิง วิธ เดอะ เซม เกิร์ล)
See she was taken flights going back and forth
(ซี ชี วอส เทคเอ็น ฟไลท โกอิ้ง แบ็ค แอนด์ โฟธ)
I would pick her up at the Airport
(ไอ เวิด พิค เฮอ อั๊พ แอ็ท ดิ แอร์พอร์ท)
Man I really cant believe the I can’t believe it no
(แมน นาย ริแอ็ลลิ แค็นท บีลี๊ฝ ดิ ไอ แค็นท บีลี๊ฝ อิท โน)
Same girl same girl
(เซม เกิร์ล เซม เกิร์ล)
Hey? The same girl same girl
(เฮ เดอะ เซม เกิร์ล เซม เกิร์ล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Same Girl คำอ่านไทย Usher

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น