เนื้อเพลง El Cu Cuy คำอ่านไทย Coal Chamber

()
” There’s a point in time when you can’t
(” แดร์ ซา พ๊อยท์ อิน ไทม์ เว็น ยู แค็นท)
think for yourself. Paulie – shots!!!. ”
(ทริ๊งค ฟอร์ ยุรเซลฟ พาวลี่ ฌ็อท ! ! ! “)
I’m placeable listen to the dreams you’re dreaming.
(แอม placeable ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ ดรีม ยัวร์ ดรีมมิง)
Untraceable tell me now what are you scheming.
(Untraceable เทลล มี นาว ว๊อท อาร์ ยู ซาคีมมิง)
I’m placeable to the place where you most fear.
(แอม placeable ทู เดอะ เพลส แวร์ ยู โมซท เฟียร์)
Untraceable so help me dear.
(Untraceable โซ เฮ้ลพ มี เดียร์)
I’m placeable innate yet surely substantial to repay you fade away.
(แอม placeable อีนเนท เย๊ท ฌูรลิ ซับซแทนแฌ็ล ทู รีเพย์ ยู เฟด อะเวย์)
Sweetness smells so sweet I your feet just to repay your fade away.
(ซวีทเน็ซ สเมลล์ โซ สวี้ท ไอ ยุร ฟีท จั๊สท ทู รีเพย์ ยุร เฟด อะเวย์)
I’m placeable I have no place now.
(แอม placeable ไอ แฮ็ฝ โน เพลส นาว)
Untraceable to your jaded vows.
(Untraceable ทู ยุร เจด โฝว)
I’m placeable no more of your face.
(แอม placeable โน โม อ็อฝ ยุร เฟซ)
I’m placeable so help me please.
(แอม placeable โซ เฮ้ลพ มี พลีซ)
I’m placeable innate yet surly substaintial to repay your fade away.
(แอม placeable อีนเนท เย๊ท เซอลิ substaintial ทู รีเพย์ ยุร เฟด อะเวย์)
Sweetness smells so sweet at your feet just to repay your fade away.
(ซวีทเน็ซ สเมลล์ โซ สวี้ท แอ็ท ยุร ฟีท จั๊สท ทู รีเพย์ ยุร เฟด อะเวย์)
Kill the man become the monster. You are a sick individual.
(คิลล์ เดอะ แมน บีคัม เดอะ ม๊อนสเท่อร์ ยู อาร์ อะ ซิ๊ค อินดิฝิ๊ด้วล)
You are so sincere I’m the one gel under your bed increase your dreams and you know it well.
(ยู อาร์ โซ ซินเซียร์ แอม ดิ วัน เจ็ล อั๊นเด้อร ยุร เบ๊ด อิ๊นครีซ ยุร ดรีม แซน ยู โนว์ อิท เวลล)
Yeah I’m the one gel under your bed increase your dreams and I know it well hell.
(เย่ แอม ดิ วัน เจ็ล อั๊นเด้อร ยุร เบ๊ด อิ๊นครีซ ยุร ดรีม แซน ดาย โนว์ อิท เวลล เฮ็ลล)
I’m placeable recognise that you’re most favored.
(แอม placeable เรคอ็อกไนส แดท ยัวร์ โมซท เฟเฝอะ)
Untraceable tell me now what are we made of.
(Untraceable เทลล มี นาว ว๊อท อาร์ วี เมด อ็อฝ)
I’m placeable to the place where yo most fear.
(แอม placeable ทู เดอะ เพลส แวร์ โย โมซท เฟียร์)
Untraceable so help me dear.
(Untraceable โซ เฮ้ลพ มี เดียร์)
I’m placeable innate yet surely substainial to repay your fade away.
(แอม placeable อีนเนท เย๊ท ฌูรลิ substainial ทู รีเพย์ ยุร เฟด อะเวย์)
Sweetness smells so sweet at your feet just to repay your fade away.
(ซวีทเน็ซ สเมลล์ โซ สวี้ท แอ็ท ยุร ฟีท จั๊สท ทู รีเพย์ ยุร เฟด อะเวย์)
Kill the man become the monster. You are a sick individual.
(คิลล์ เดอะ แมน บีคัม เดอะ ม๊อนสเท่อร์ ยู อาร์ อะ ซิ๊ค อินดิฝิ๊ด้วล)
You are so sincere.
(ยู อาร์ โซ ซินเซียร์)
I’m the one gel under you bed increase your dreams and you know it well yeah
(แอม ดิ วัน เจ็ล อั๊นเด้อร ยู เบ๊ด อิ๊นครีซ ยุร ดรีม แซน ยู โนว์ อิท เวลล เย่)
I’m the one gel under your bed increase you dreams and you know it well.
(แอม ดิ วัน เจ็ล อั๊นเด้อร ยุร เบ๊ด อิ๊นครีซ ยู ดรีม แซน ยู โนว์ อิท เวลล)
Kill the man. Become the monster. Sincere.
(คิลล์ เดอะ แมน บีคัม เดอะ ม๊อนสเท่อร์ ซินเซียร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง El Cu Cuy คำอ่านไทย Coal Chamber

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น