เนื้อเพลง Kings of The Carnival Creation คำอ่านไทย Dimmu Borgir

Incarnated marvels simplified
(อินคาเน็ท ม๊าร์เฝ่ล ซีมพลิไฟ)
Effects from such a disconsolate kind
(เอฟเฟ็ค ฟรอม ซัช อะ ดิซคอนโซะลิท ไคนด์)
Impotence of the once so perfect living
(อีมโพะเท็นซ อ็อฝ ดิ วั๊นซ โซ เพ๊อร์เฟ็คท ลีฝอิง)
Erase and rewind
(อีเรส แอนด์ รีไวนด์)
Stand rigid for the next battle
(สแทนด์ ริ๊จิด ฟอร์ เดอะ เน๊กซท แบ๊ทเทิ้ล)
Peace means reloading your guns
(พี๊ซ มีน รีโลดดิง ยุร กัน)
The love for life is all hatred in disguise
(เดอะ ลัฝ ฟอร์ ไล๊ฟ อีส ซอร์ เฮทเร็ด อิน ดิสไก๊ส)
A carnival creation with masks undone
(อะ ค๊าร์นิฝ่อล คริเอฌัน วิธ แมสค อั๊นดัน)
In search for the guidelines to the gateways of sin
(อิน เซิร์ช ฟอร์ เดอะ guidelines ทู เดอะ เกทเว อ็อฝ ซิน)
through mires of misanthropy with wrath in mind
(ทรู ไมร อ็อฝ misanthropy วิธ แร็ธ อิน ไมนด์)
Sophistication as cruelty and perfection as virulent truth
(โซะฟิซทิเคฌัน แอส ครูเอ็ลทิ แอนด์ เพอะเฟคฌัน แอส ฝีริวเล็นท ทรู๊ธ)
Confidently dawned, to pick the best of enemies
(คอนฟิเด็นทลิ ดอว์น , ทู พิค เดอะ เบ๊สท์ อ็อฝ อียีมีสฺ)
An abyss womb stretched wide open, exposed to retaliate
(แอน อะบิซ วูม สเทร๊ทช ไวด์ โอ๊เพ่น , เอ็กซโพส ทู รีแท๊ลลิเหลท)
[chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
With the stigma feasting upon your flesh I wish you well
(วิธ เดอะ สทิ๊กม่า feastings อุพอน ยุร เฟลช ไอ วิ๊ช ยู เวลล)
Thorns from the fountains of fate licking lepered skin
(ธอน ฟรอม เดอะ เฟานทิน อ็อฝ เฟ้ท ลิกคิง เลพเออะ สกิน)
Worshipped by anyone’s mass on our planet hell
(Worshipped บาย เอนอิวัน มาซ ออน เอ๊า แพล๊เหน็ท เฮ็ลล)
What on earth possessed you
(ว๊อท ออน เอิร์ทร โพเซสส ยู)
Consuming illusions made from hysteria and swallowed tongues
(คันซูมมิง อิลยูฌัน เมด ฟรอม ฮิซเทียเรียะ แอนด์ สว๊อลโล่ว ทั๊ง)
Devoured by doubt, conducting arts of misconception
(ดิเฝาร บาย เดาท , conductings อาร์ท อ็อฝ มิซค็อนเซพฌัน)
Testimonial sufficiency declaring numbness of all perceptions
(เทซทิโมเนียล ซัฟฟีฌเอ็นซิ declarings นัมเน็ซ อ็อฝ ออล เพอะเซพฌัน)
Glance into the blackness hidden beneath your surface
(แกล๊นซ์ อิ๊นทู เดอะ บแล็คแน็ซ ฮีดดน บีนี๊ทร ยุร เซ๊อร์เฟซ)
And enjoy the suffering, sanity drained in disrespect
(แอนด์ เอ็นจอย เดอะ ซัฟเฟอะริง , แซนอิทิ ดเรน อิน ดิซริซเพคท)
With such bedevilled faith in good, subsequently trusting evil
(วิธ ซัช bedevilled เฟท อิน กู๊ด , ซับซิคเว็นทลิ ทรัซทิง อี๊ฝิ่ล)
Next step for mankind will be the last seasons in sin
(เน๊กซท สเท็พ ฟอร์ แม๊นคายนด วิล บี เดอะ ล๊าสท ซี๊ซั่น ซิน ซิน)
Left are the kings of the carnival creation
(เล๊ฟท อาร์ เดอะ คิง อ็อฝ เดอะ ค๊าร์นิฝ่อล คริเอฌัน)
Carrying out the echoes of the fallen
(แคร์รี่ยิง เอ๊าท ดิ แอคโค อ็อฝ เดอะ ฟอลเล็น)
Sense the withering eternity as it fades away
(เซ้นส เดอะ วีฑเออะริง อิเทอนิทิ แอส ซิท เฟด อะเวย์)
The ultimate graceless voyage of all times
(ดิ อั๊ลทิเหมท graceless โฝยาจ อ็อฝ ออล ไทม์)
Only death will be guarding your angels, silently
(โอ๊นลี่ เด้ท วิล บี guardings ยุร แอ๊งเจล , ไซเล็นทลิ)
Cripples joining arms in clamour
(คลิบเปิล joinings อาร์ม ซิน คแลมเออะ)
Institutionalized for the rebirth, the herd will be hunted
(Institutionalized ฟอร์ เดอะ รีเบิธ , เดอะ เฮิด วิล บี ฮั้นท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Kings of The Carnival Creation คำอ่านไทย Dimmu Borgir

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น