เนื้อเพลง Say Hi to The Bad Guy คำอ่านไทย Ice Cube

[Intro: [guy talking]]
([ อินโทร : [ กาย ทอคอิง ] ])

Good evening. Police, do not try to adjust your radios. There is nothing
(กู๊ด อี๊ฝนิ่ง โพลิ๊ซ , ดู น็อท ธราย ทู แอ๊ดจัสท ยุร เร๊ดิโอ แดร์ อีส นัธอิง)
wrong. We have takin control over this city as to bring you this special
(รอง วี แฮ็ฝ ทอคกิ่น คอนโทรล โอ๊เฝ่อร ดิส ซิ๊ที่ แอส ทู บริง ยู ดิส สเพ๊เชี่ยล)
bulletin and we will return this motherf*cker to ya as soon as the National
(บู๊เลทิน แอนด์ วี วิล รีเทิร์น ดิส motherf*cker ทู ยา แอส ซูน แอส เดอะ แนฌอะแน็ล)
Guard move in.
(การ์ด มู๊ฝ อิน)

[Verse 1:]
([ เฝิซ 1 : ])

The cops wanna catch the n*gga that won’t fetch
(เดอะ ค็อพ วอนนา แค็ทช เดอะ เอ็น *gga แดท ว็อนท เฟ็ซ)
But I’ll blast ya, never call ya master
(บั๊ท อิลล บลาสทํ ยา , เน๊เฝ่อร์ คอลลํ ยา ม๊าสเต้อร์)
Who is that kickin up sh*t much faster?
(ฮู อีส แดท คิคคิน อั๊พ ฌะ *ที มัช ฟาสเทอะ)
Rollin on a scooter, you know I might do ya
(โรลลิน ออน อะ ซคูทเทอะ , ยู โนว์ ไอ ไมท ดู ยา)
See a black clock and my buckshots run right thru ya
(ซี อะ แบล๊ค คล๊อค แอนด์ มาย บล็อคช็อต รัน ไร๊ท ธรู ยา)
I never knew ya
(ไอ เน๊เฝ่อร์ นยู ยา)
Cos I’m not a trick
(คอซ แอม น็อท ดา ทริ๊ค)
You can s*ck the biggity-d*ck, I’m not the piggity-pig
(ยู แคน เอส *ck เดอะ biggity ดี *ck , แอม น็อท เดอะ piggity พิก)
I get away quickity-quick
(ไอ เก็ท อะเวย์ quickity ควิค)
on the plane to South Central
(ออน เดอะ เพลน ทู เซ๊าธ เซนทแร็ล)
Never get played by the monkey wrench ho
(เน๊เฝ่อร์ เก็ท เพลย์ บาย เดอะ มั๊งคี่ เร๊นช โฮ)
Staedy mobbin I’m just like Robin Hood
(Staedy มอบบิน แอม จั๊สท ไล๊ค รอบอิน ฮุด)
up to no good, so many b*tches on my wood
(อั๊พ ทู โน กู๊ด , โซ เมนอิ บี *tches ออน มาย วู๊ด)
To the right of me and to the left of me
(ทู เดอะ ไร๊ท อ็อฝ มี แอนด์ ทู เดอะ เล๊ฟท อ็อฝ มี)
B*tch, I got so much game I need a referee
(บี *tch , ไอ ก็อท โซ มัช เกม ไอ นี๊ด อะ เรเฟอะรี)
Throw a penalty of ass interference
(โธรว์ อะ เพนแอ็ลทิ อ็อฝ อาซ อินเทอะเฟียเร็นซ)
Damn, y’all over me, so b*tch get on the b*tch
(แดมนํ , ยอล โอ๊เฝ่อร มี , โซ บี *tch เก็ท ออน เดอะ บี *tch)
Here comes the cops so I better hit the fence
(เฮียร คัม เดอะ ค็อพ โซ ไอ เบ๊ทเท่อร์ ฮิท เดอะ เฟ้นซ)
Better run fast cos the dobermans pinch
(เบ๊ทเท่อร์ รัน ฟาสท คอซ เดอะ dobermans พินช)
And I won’t play mine in the daytime
(แอนด์ ดาย ว็อนท เพลย์ ไมน์ อิน เดอะ เดย์ไทม์)
Goddamn, here comes the canine
(ก๊อดแดม , เฮียร คัม เดอะ เคไนน)
Four legged copper that wants to use Ice Cube as a whopper
(โฟ เลกกิด ค๊อพเพ่อร์ แดท ว้อนท ทู ยู๊ส ไอ๊ซ์ คิ้วบํ แอส ซา ฮวอพเพอะ)
But who’s the first n*gga to outrun a chopper?
(บั๊ท ฮู เดอะ เฟิร์สท เอ็น *gga ทู เอาทรัน อะ ชอปเพอ)
No lie say hi to the bad guy
(โน ไล เซย์ ไฮ ทู เดอะ แบ้ด กาย)

[Interlude: [Cube talkin with officer]]
([ อีนเทิลยูด : [ คิ้วบํ ทอคกิ่น วิธ อ็อฟฟิสเซอะ ] ])

F*ck! [Hey guys, where ya headed?]
(เอฟ *ck ! [ เฮ กาย , แวร์ ยา เฮด ])
Nowhere, man [Got your licence and registration?]
(โนแวร์ , แมน [ ก็อท ยุร ไล๊เซ่นซ แอนด์ เรจิซทเรฌัน ])
Yeah, hold up, right here [Hey, what’s in that box back there?]
(เย่ , โฮลด์ อั๊พ , ไร๊ท เฮียร [ เฮ , ว๊อท ซิน แดท บ๊อกซฺ แบ็ค แดร์ ])
Nuttin, aah, nuttin [They happen to be donuts?]
(นัทดิน , aah , นัทดิน [ เด แฮ๊พเพ่น ทู บี โดนัทสฺ ])
[Ya got a glazed donut? How bout a beerclaw?]
([ ยา ก็อท ดา กเลส donut ฮาว เบาท ดา beerclaw ])
Aaah… [If you don’t have one, I got ta gaffle ya]
(Aaah [ อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ วัน , ไอ ก็อท ทา แกฟเฟิล ยา ])
What? You gon’ gaf… Yeah!
(ว๊อท ยู ก็อน gaf เย่ !)

[Verse 2:]
([ เฝิซ 2 : ])

See one-time, hit em up
(ซี วัน ไทม์ , ฮิท เอ็ม อั๊พ)
cos you know the Lench Mob is down to get em up
(คอซ ยู โนว์ เดอะ Lench ม๊อบ อีส เดาน ทู เก็ท เอ็ม อั๊พ)
People think Ice Cube roll with the gangs
(พี๊เพิ่ล ทริ๊งค ไอ๊ซ์ คิ้วบํ โรลล วิธ เดอะ แก๊ง)
cos I’m in a coupe de sittin on thangs
(คอซ แอม อิน อะ คูเพ ดี ซิทดิน ออน เตง)
Ain’t gotta tell me twice about the jack
(เอน กอททะ เทลล มี ทไวซ อะเบ๊าท เดอะ แจ็ค)
see a got a 9 in my lap ta take care of that
(ซี อะ ก็อท ดา 9 อิน มาย แหล๊พ ทา เท้ค แคร์ อ็อฝ แดท)
Caps get peeled on the regular
(แค๊พ เก็ท พีล ออน เดอะ เร๊กกูล่าร์)
cos n*ggas try to get me for my cellular
(คอซ เอ็น *ggas ธราย ทู เก็ท มี ฟอร์ มาย เซลลิวเลอะ)
Knick knack paddy wack, the mack daddy’s back
(Knick แน็ค แพ๊ดดี้ แวค , เดอะ แมกคฺ แดดดิ แบ็ค)
Kidnappin hos like the Patty Hurst jack
(Kidnappin โฮซ ไล๊ค เดอะ แพททิ Hurst แจ็ค)
Have the white ho, where the fo’-fo’?
(แฮ็ฝ เดอะ ไว๊ท โฮ , แวร์ เดอะ โฟ โฟ)
Go rob a liquor store, they can’t blame it on a n*gga row
(โก ร๊อบ อะ ลิ๊เคว่อร สโทร์ , เด แค็นท เบลม อิท ออน อะ เอ็น *gga โรว์)
Bring the money to the rooster
(บริง เดอะ มั๊นนี่ ทู เดอะ รูซเทอะ)
Had the b*tch and the Mob bein the booster
(แฮ็ด เดอะ บี *tch แอนด์ เดอะ ม๊อบ บีนโพล เดอะ บูซเทอะ)
Damn, can’t stand when the b*tch get sent to sample ?bran?
(แดมนํ , แค็นท สแทนด์ เว็น เดอะ บี *tch เก็ท เซ็นท ทู แซ๊มเพิ่ล บแร็น)
and come back up man
(แอนด์ คัม แบ็ค อั๊พ แมน)
You wanna point the finger at me cos the OG
(ยู วอนนา พ๊อยท์ เดอะ ฟิ๊งเก้อร แรท มี คอซ ดิ oG)
is sooped like Chevro RD
(อีส sooped ไล๊ค Chevro RD)
Humpin, jumpin, had the place jumpin
(ฮัพปิน , จัมปิน , แฮ็ด เดอะ เพลส จัมปิน)
Goddamn, gotta break you off sometin
(ก๊อดแดม , กอททะ เบร๊ค ยู ออฟฟ sometin)
You wanna know why I bust in half
(ยู วอนนา โนว์ วาย ไอ บัซท อิน ฮาล์ฟ)
Now look at you now
(นาว ลุ๊ค แกท ยู นาว)
Huh, and I’m out real fast
(ฮู , แอนด์ แอม เอ๊าท เรียล ฟาสท)
Get the paper out yo’ ass, baby
(เก็ท เดอะ เพ๊เพ่อร์ เอ๊าท โย อาซ , เบ๊บี้)
Yo, here we go, listen to the po’
(โย , เฮียร วี โก , ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ โพ)
Shoot the bo-bo and act like ya know, ho
(ชู๊ท เดอะ โบ โบ แอนด์ แอ๊คท ไล๊ค ยา โนว์ , โฮ)
F*ck with the flow and die
(เอฟ *ck วิธ เดอะ โฟลว์ แอนด์ ดาย)
When I walk by say hi to the bad guy
(เว็น นาย ว๊อล์ค บาย เซย์ ไฮ ทู เดอะ แบ้ด กาย)

[Interlude:]
([ อีนเทิลยูด : ])

Ai yo man, there’s just one left [I’ll make a deal with ya]
(Ai โย แมน , แดร์ จั๊สท วัน เล๊ฟท [ อิลล เม้ค เก ดีล วิธ ยา ])
What? [Aah, ya got one of those powdered donuts?
(ว๊อท [ Aah , ยา ก็อท วัน อ็อฝ โฑส พ๊าวเด้อร์ โดนัทสฺ)
[How bout that twister? If it have cream in the middle, I’m gonna have to
([ ฮาว เบาท แดท ทวีซเทอะ อิ๊ฟ อิท แฮ็ฝ ครีม อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล , แอม กอนนะ แฮ็ฝ ทู)
gaffle ya!]
(แกฟเฟิล ยา ! ])
You gon’ gaffle us? [Hey, can I reach back there and get one?0
(ยู ก็อน แกฟเฟิล อัซ [ เฮ , แคน นาย รี๊ช แบ็ค แดร์ แอนด์ เก็ท วัน 0)
Aaah yeah homie, go on and reach ahead here
(Aaah เย่ โฮมี , โก ออน แอนด์ รี๊ช อะเฮด เฮียร)
Duck ya head in here man
(ดั๊ค ยา เฮด อิน เฮียร แมน)
[gun shots]
([ กัน ฌ็อท ])
[What kind of cop killer are you?]
([ ว๊อท ไคนด์ อ็อฝ ค็อพ คีลเลอะ อาร์ ยู ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Say Hi to The Bad Guy คำอ่านไทย Ice Cube

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น