เนื้อเพลง The Messenjah คำอ่านไทย P.O.D.

I message, written in rhyme, prophetic
(ไอ เม๊สเสจ , วึ้น อิน ไรม , พโระเฟทอิค)
Teachers amongst the skeptics and guiding the misdirected
(ที๊ชเช่อร อะมังซท เดอะ ซเคพอิค แซน กายดิง เดอะ มิซดิเรคท)
Infected with their lies and their alibis
(อินเฟคท วิธ แดร์ ไล แซน แดร์ อั๊ลไลไบ)
With their third eye blind, out of line, they try to prophesy
(วิธ แดร์ เทริ๊ด อาย ไบลนฺดฺ , เอ๊าท อ็อฝ ไลน์ , เด ธราย ทู พรอฟอิไซ)
I and I unfold the mysteries told
(ไอ แอนด์ ดาย อันโฟลด เดอะ มิสเตอร์ลีสฺ โทลด)
From the futuristic realms to the days of old
(ฟรอม เดอะ ฟิวเจอร์ริสติค เรล์ม ทู เดอะ เดย์ อ็อฝ โอลด์)
Make straight through the path of the one voice calling
(เม้ค สเทร๊ท ทรู เดอะ พาธ อ็อฝ ดิ วัน ว๊อยซ์ คอลลิง)
Truth shines, back again two times in the Second Coming
(ทรู๊ธ ไชน์ , แบ็ค อะเกน ทู ไทม์ ซิน เดอะ เซ๊คคั่น คัมอิง)

[b-section:]
([ บี เซ๊คชั่น : ])
I am the Messenjah [x 4]
(ไอ แอ็ม เดอะ Messenjah [ เอ๊กซฺ 4 ])

[chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
This I pledge, and I’ll take it to my death
(ดิส ซาย พเล็จ , แอนด์ อิลล เท้ค อิท ทู มาย เด้ท)
I’ll lay my life down for you and die over again
(อิลล เลย์ มาย ไล๊ฟ เดาน ฟอร์ ยู แอนด์ ดาย โอ๊เฝ่อร อะเกน)
I and I, I’m not ashamed of the Most High
(ไอ แอนด์ ดาย , แอม น็อท อะเชมดฺ อ็อฝ เดอะ โมซท ไฮฮ)
Even if I die tonight, if I die tonight
(อี๊เฝ่น อิ๊ฟ ฟาย ดาย ทูไน๊ท , อิ๊ฟ ฟาย ดาย ทูไน๊ท)
This I pledge, and I’ll take it to my death
(ดิส ซาย พเล็จ , แอนด์ อิลล เท้ค อิท ทู มาย เด้ท)
You can bet your life on my words and everything I said
(ยู แคน เบ๊ท ยุร ไล๊ฟ ออน มาย เวิร์ด แซน เอ๊วี่ติง ไอ เซ็ด)
You can’t take away my love for this sacrifice
(ยู แค็นท เท้ค อะเวย์ มาย ลัฝ ฟอร์ ดิส แซ๊คริไฟซ์)
Even if I die tonight, if I die tonight
(อี๊เฝ่น อิ๊ฟ ฟาย ดาย ทูไน๊ท , อิ๊ฟ ฟาย ดาย ทูไน๊ท)

True king descendant, master to the apprentice
(ทรู คิง ดิเซนแด็นท , ม๊าสเต้อร์ ทู ดิ แอ็พเรนทิซ)
Pleased to release and reveal in me His presence
(พลีซ ทู รีลี๊ส แอนด์ รีฝีล อิน มี ฮิส พเรสเอ็นซ)
Forever blessed, I believe if Jah said it
(ฟอเร๊เฝ่อร เบล๊ส , ไอ บีลี๊ฝ อิ๊ฟ ย่า เซ็ด ดิท)
The word of life came alive in the scriptures ?C I read it
(เดอะ เวิร์ด อ็อฝ ไล๊ฟ เคม อะไล๊ฝ อิน เดอะ ซครีพเชอะ ซี ไอ รี๊ด ดิท)
All hail, we prevail, the Tribes of Israel, flow through ya
(ออล เฮล , วี พริเฝล , เดอะ ไทร๊บ์ อ็อฝ อีสริเอ็ล , โฟลว์ ทรู ยา)
We pursue the conquering lion of the Tribe of Judah
(วี เพอร์ซู เดอะ คองเคอะริง ไล๊อ้อน อ็อฝ เดอะ ไทร๊บ์ อ็อฝ จูดะ)
Don’t let ’em fool ya, before this, the foolish get rushed
(ด้อนท์ เล็ท เอ็ม ฟูล ยา , บีฟอร์ ดิส , เดอะ ฟูลอิฌ เก็ท รัช)
So don’t slop, you never knew us
(โซ ด้อนท์ ซล็อพ , ยู เน๊เฝ่อร์ นยู อัซ)

[b-section]
([ บี เซ๊คชั่น ])

[chorus]
([ ค๊อรัส ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Messenjah คำอ่านไทย P.O.D.

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น