เนื้อเพลง Bicentennial คำอ่านไทย Wyclef Jean feat Sweet Mickey

[Wyclef Jean: Spoken]
([ วายเครฟ ยีน : ซโพเค็น ])
Welcome To My Country
(เว้ลคั่ม ทู มาย คั๊นทรี่)

[Verse 1: Wyclef Jean]
([ เฝิซ 1 : วายเครฟ ยีน ])
Man,
(แมน ,)
When Its Cold In New York [Uh]
(เว็น อิทซ โคลด์ อิน นิว ยอค [ อา ])
I Jump On My G4 [Yeah]
(ไอ จั๊มพ ออน มาย G4 [ เย่ ])
I Head Out To Haiti [Yeah]
(ไอ เฮด เอ๊าท ทู เฮดิ [ เย่ ])
Go Chill In The Caribbean
(โก ชิล อิน เดอะ แคริบเบียน)
Sippin’ Refugee Rum [Yeah]
(ซิบปิ่น เรฟิวจี รัม [ เย่ ])
Under The Coconut Tree [Yeah]
(อั๊นเด้อร เดอะ โค๊โคนัท ทรี [ เย่ ])
We Gonna Bounce The World With A New Dance From The Refugee
(วี กอนนะ เบ๊าสฺ เดอะ เวิลด วิธ อะ นิว แด๊นซ์ ฟรอม เดอะ เรฟิวจี)

[Wyclef Jean: Spoken]
([ วายเครฟ ยีน : ซโพเค็น ])
-123
-123
Lets Go
(เล็ท โก)

[Chorus: Wyclef Jean]
([ ค๊อรัส : วายเครฟ ยีน ])
Every Body Do The Kompa
(เอ๊เฝอร์รี่ บ๊อดี้ ดู เดอะ Kompa)
[All The Ways]
([ ออล เดอะ เวย์ ])
Every Body Do The Kompa
(เอ๊เฝอร์รี่ บ๊อดี้ ดู เดอะ Kompa)
[Keep Your Hips In Place]
([ คี๊พ ยุร ฮิพ ซิน เพลส ])
Every Body Do The Kompa
(เอ๊เฝอร์รี่ บ๊อดี้ ดู เดอะ Kompa)
[2 Steps Get Closa]
([ 2 สเท็พ เก็ท Closa ])
Every Body Do The Kompa
(เอ๊เฝอร์รี่ บ๊อดี้ ดู เดอะ Kompa)
[Wind Your Body Like You Know Her]
([ วินด ยุร บ๊อดี้ ไล๊ค ยู โนว์ เฮอ ])
I See Y’all Do The Macarena
(ไอ ซี ยอล ดู เดอะ Macarena)
I See You Dance To The Salsa
(ไอ ซี ยู แด๊นซ์ ทู เดอะ ซอลซา)
I See You Move It To The Cha Cha [Slide]
(ไอ ซี ยู มู๊ฝ อิท ทู เดอะ ชา ชา [ สไล๊ด ])
Every Body Do The Kompa
(เอ๊เฝอร์รี่ บ๊อดี้ ดู เดอะ Kompa)

[Hook:]
([ ฮุ๊ค : ])
O Way O Way O
(โอ เวย์ โอ เวย์ โอ)
O Way O Way
(โอ เวย์ โอ เวย์)
O Way O Way O
(โอ เวย์ โอ เวย์ โอ)
O Way O Way
(โอ เวย์ โอ เวย์)
O Way O Way O
(โอ เวย์ โอ เวย์ โอ)
O Way O Way
(โอ เวย์ โอ เวย์)
O Way O Way O
(โอ เวย์ โอ เวย์ โอ)

[Bridge: Wyclef Jean]
([ บริดจ : วายเครฟ ยีน ])
Sweet Mickey Just Walked In The Dancehall 2night
(สวี้ท มิคกี้ จั๊สท ว๊อล์ค อิน เดอะ แด้นฮอว 2night)
[O Mickey,
([ โอ มิคกี้ ,)
You So Fine,
(ยู โซ ไฟน ,)
You So Fine,
(ยู โซ ไฟน ,)
You Blow My Mind,
(ยู โบลว์ มาย ไมนด์ ,)
Hey Mickey,
(เฮ มิคกี้ ,)
Hey Mickey,Mickey,Mickey,Mickey!]
(เฮ มิคกี้ , มิคกี้ , มิคกี้ , มิคกี้ ! ])

[Verse 2: Sweet Mickey]
([ เฝิซ 2 : สวี้ท มิคกี้ ])
I Am The Ladies Man
(ไอ แอ็ม เดอะ เลดิส แมน)
With The Peoples Band
(วิธ เดอะ พี๊เพิ่ล แบนด์)
Every Time The Dj Play Us
(เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ เดอะ ดีเจ เพลย์ อัซ)
People Jumping Up And Play Us
(พี๊เพิ่ล จัมปิง อั๊พ แอนด์ เพลย์ อัซ)
We Cant Wait To Dance
(วี แค็นท เว้ท ทู แด๊นซ์)
Thats When They Take On The Real Lance
(แด้ท เว็น เด เท้ค ออน เดอะ เรียล ลานซ)
[Wyclef Jean:]
([ วายเครฟ ยีน : ])
So Leave Your Guns And Knives At Home
(โซ ลี๊ฝ ยุร กัน แซน ไนฝส แอ็ท โฮม)
Refugees On The Right Peform
(เรฟิวจี ออน เดอะ ไร๊ท Peform)

[Chorus: Wyclef Jean]
([ ค๊อรัส : วายเครฟ ยีน ])
Every Body Do The Kompa
(เอ๊เฝอร์รี่ บ๊อดี้ ดู เดอะ Kompa)
[All The Ways]
([ ออล เดอะ เวย์ ])
Every Body Do The Kompa
(เอ๊เฝอร์รี่ บ๊อดี้ ดู เดอะ Kompa)
[Keep Your Hips In Place]
([ คี๊พ ยุร ฮิพ ซิน เพลส ])
Every Body Do The Kompa
(เอ๊เฝอร์รี่ บ๊อดี้ ดู เดอะ Kompa)
[2 Steps Get Closa]
([ 2 สเท็พ เก็ท Closa ])
Every Body Do The Kompa
(เอ๊เฝอร์รี่ บ๊อดี้ ดู เดอะ Kompa)
[Wind Your Body Like You Know Her]
([ วินด ยุร บ๊อดี้ ไล๊ค ยู โนว์ เฮอ ])
I See Y’all Do The Macarena
(ไอ ซี ยอล ดู เดอะ Macarena)
I See You Dance To The Salsa
(ไอ ซี ยู แด๊นซ์ ทู เดอะ ซอลซา)
I See You Move It To The Cha Cha [Slide]
(ไอ ซี ยู มู๊ฝ อิท ทู เดอะ ชา ชา [ สไล๊ด ])
Every Body Do The Kompa
(เอ๊เฝอร์รี่ บ๊อดี้ ดู เดอะ Kompa)

[Hook:]
([ ฮุ๊ค : ])
O Way O Way O
(โอ เวย์ โอ เวย์ โอ)
O Way O Way
(โอ เวย์ โอ เวย์)
O Way O Way O
(โอ เวย์ โอ เวย์ โอ)
O Way O Way
(โอ เวย์ โอ เวย์)
O Way O Way O
(โอ เวย์ โอ เวย์ โอ)
O Way O Way
(โอ เวย์ โอ เวย์)
O Way O Way O
(โอ เวย์ โอ เวย์ โอ)

[Sweet Mickey:]
([ สวี้ท มิคกี้ : ])
Say
(เซย์)
Milky Walked Into The Dance Hall 2night
(มีลคิ ว๊อล์ค อิ๊นทู เดอะ แด๊นซ์ ฮอลล์ 2night)

[Verse 3:]
([ เฝิซ 3 : ])
Im The Haitian Princess
(แอม เดอะ Haitian พรีนเซ็ซ)
With The Peoples Band
(วิธ เดอะ พี๊เพิ่ล แบนด์)
Every Time The Djs Play Us
(เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ เดอะ ดีเจซ เพลย์ อัซ)
People Jump Around And Pay Us
(พี๊เพิ่ล จั๊มพ อะราวนฺดฺ แอนด์ เพย์ อัซ)
After Call Them Shades
(แอ๊ฟเท่อร คอลลํ เด็ม เฉด)
Now Put Your Hands Up On My Waist
(นาว พุท ยุร แฮนด์ อั๊พ ออน มาย เว๊สท)
No Need To Come To The Altahome
(โน นี๊ด ทู คัม ทู ดิ altahome)
And Wash Your Sins And Im On The Phone
(แอนด์ ว๊อช ยุร ซิน แซน แอม ออน เดอะ โฟน)

[Bridge 2: Wyclef Jean]
([ บริดจ 2 : วายเครฟ ยีน ])
We’ve Been Kicked,We’ve Been Stabbed,We’ve Been Shot
(หวีบ บีน คิ๊ค , หวีบ บีน ซแต็บ , หวีบ บีน ฌ็อท)
Lord We’ve Been Abbused
(หลอร์ด หวีบ บีน Abbused)
Lord Knows
(หลอร์ด โนว์)
[Together:]
([ ทูเก๊ทเธ่อร์ : ])
Everytime They Throwus Down
(เอ๊รี่ไทม์ เด Throwus เดาน)
We Stand Up And Hold Our Ground
(วี สแทนด์ อั๊พ แอนด์ โฮลด์ เอ๊า กราวนด์)
Get It Right
(เก็ท ดิธ ไร๊ท)
Get It Right
(เก็ท ดิธ ไร๊ท)
Get Salsa,Sumba
(เก็ท ซอลซา , Sumba)
What If I Told You It Came From Kompa
(ว๊อท อิ๊ฟ ฟาย โทลด ยู อิท เคม ฟรอม Kompa)

[Wyclef Jean:]
([ วายเครฟ ยีน : ])
Fill My Culture
(ฟิลล มาย คั๊ลเจอร์)
This Is The Blood And The Warrior From Haiti Yes More
(ดิส ซิส เดอะ บลัด แอนด์ เดอะ ว๊อร์ริเอ้อร์ ฟรอม เฮดิ เย็ซ โม)

[Sweet Mickey:]
([ สวี้ท มิคกี้ : ])
This Is The Bicentennial
(ดิส ซิส เดอะ ไบเซ็นเทนเนียล)

[Sweet Mickey:]
([ สวี้ท มิคกี้ : ])
Ehh,Lakay
(Ehh , Lakay)
Ehh,Lakay
(Ehh , Lakay)
Nou Pwale Fete Moin
(Nou Pwale เฟท Moin)
Lakay Nou Pwal Fete
(Lakay Nou Pwal เฟท)
Mama Kou Mama
(มามะ Kou มามะ)
Lakay Nou Bwal Fete Wo
(Lakay Nou Bwal เฟท โว)
Lakay Nou Bwal Fete
(Lakay Nou Bwal เฟท)

[Wyclef Jean:]
([ วายเครฟ ยีน : ])
Right, Left
(ไร๊ท , เล๊ฟท)
Right, Left
(ไร๊ท , เล๊ฟท)
All My Soldiers
(ออล มาย โซ๊ลเจ้อร์)
Cโmon, Cโmon
(Cโmon , Cโmon)

[Together:]
([ ทูเก๊ทเธ่อร์ : ])
La,La,La,La,La
(ลา , ลา , ลา , ลา , ลา)
La,La,La,La,La
(ลา , ลา , ลา , ลา , ลา)
[Wyclef Jean:]
([ วายเครฟ ยีน : ])
L’eve Main Nou Anl้ Mezamni
(ลีฝ เมน Nou Anl้ Mezamni)
Chant้ Avec Nou Mezamni
(Chant้ แอฝเวค Nou Mezamni)
La,La,La,La,La
(ลา , ลา , ลา , ลา , ลา)
La,La,La,La,La,La,La
(ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา)
Even If You Cant Understand
(อี๊เฝ่น อิ๊ฟ ยู แค็นท อั๊นเด้อรสแทนด)
Let Me See You Rock Wit The Band
(เล็ท มี ซี ยู ร๊อค วิท เดอะ แบนด์)

[Chorus: Wyclef Jean]
([ ค๊อรัส : วายเครฟ ยีน ])
Every Body Do The Kompa
(เอ๊เฝอร์รี่ บ๊อดี้ ดู เดอะ Kompa)
[All The Ways]
([ ออล เดอะ เวย์ ])
Every Body Do The Kompa
(เอ๊เฝอร์รี่ บ๊อดี้ ดู เดอะ Kompa)
[Keep Your Hips In Place]
([ คี๊พ ยุร ฮิพ ซิน เพลส ])
Every Body Do The Kompa
(เอ๊เฝอร์รี่ บ๊อดี้ ดู เดอะ Kompa)
[2 Steps Get Closa]
([ 2 สเท็พ เก็ท Closa ])
Every Body Do The Kompa
(เอ๊เฝอร์รี่ บ๊อดี้ ดู เดอะ Kompa)
[Wind Your Body Like You Know Her]
([ วินด ยุร บ๊อดี้ ไล๊ค ยู โนว์ เฮอ ])
I See Y’all Do The Macarena
(ไอ ซี ยอล ดู เดอะ Macarena)
I See You Dance To The Salsa
(ไอ ซี ยู แด๊นซ์ ทู เดอะ ซอลซา)
I See You Move It To The Cha Cha [Slide]
(ไอ ซี ยู มู๊ฝ อิท ทู เดอะ ชา ชา [ สไล๊ด ])
Every Body Do The Kompa
(เอ๊เฝอร์รี่ บ๊อดี้ ดู เดอะ Kompa)

[Hook:]
([ ฮุ๊ค : ])
O Way O Way O
(โอ เวย์ โอ เวย์ โอ)
O Way O Way
(โอ เวย์ โอ เวย์)
O Way O Way O
(โอ เวย์ โอ เวย์ โอ)
O Way O Way
(โอ เวย์ โอ เวย์)
O Way O Way O
(โอ เวย์ โอ เวย์ โอ)
O Way O Way
(โอ เวย์ โอ เวย์)
O Way O Way O
(โอ เวย์ โอ เวย์ โอ)

[Bridge: Wyclef Jean]
([ บริดจ : วายเครฟ ยีน ])
Sweet Mickey Just Walked In The Dancehall 2night
(สวี้ท มิคกี้ จั๊สท ว๊อล์ค อิน เดอะ แด้นฮอว 2night)
[O Mickey,
([ โอ มิคกี้ ,)
You So Fine,[The Record About To Get Stupid]
(ยู โซ ไฟน , [ เดอะ เร๊คขอร์ด อะเบ๊าท ทู เก็ท สทิ๊วผิด ])
You So Fine,[Its About To Get Stupid]
(ยู โซ ไฟน , [ อิทซ อะเบ๊าท ทู เก็ท สทิ๊วผิด ])
You Blow My Mind,[Lets Stop]
(ยู โบลว์ มาย ไมนด์ , [ เล็ท สท๊อพ ])
Hey Mickey]
(เฮ มิคกี้ ])

[Ending:]
([ เอนดิง : ])
This Is Ancito!
(ดิส ซิส Ancito !)
The World Famous[The World Famous]!
(เดอะ เวิลด เฟ๊มัส [ เดอะ เวิลด เฟ๊มัส ] !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Bicentennial คำอ่านไทย Wyclef Jean feat Sweet Mickey

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น