เนื้อเพลง I Hate U คำอ่านไทย Prince

U have just accessed the Hate Experience
(ยู แฮ็ฝ จั๊สท แอ๊คเซส เดอะ เฮท เอ็กซพี๊เหรียนซํ)
Do U wish 2 change your entry?
(ดู ยู วิ๊ช 2 เช้งจํ ยุร เอนทริ)
Very well, please enjoy your experience
(เฝ๊รี่ เวลล , พลีซ เอ็นจอย ยุร เอ็กซพี๊เหรียนซํ)
I never thought that U would be the one
(ไอ เน๊เฝ่อร์ ธอท แดท ยู เวิด บี ดิ วัน)
After all the things that we’ve been through
(แอ๊ฟเท่อร ออล เดอะ ทริง แดท หวีบ บีน ทรู)
U gave your body 2 another in the name of fun
(ยู เกฝ ยุร บ๊อดี้ 2 อะน๊าเทร่อร์ อิน เดอะ เนม อ็อฝ ฟัน)
I hope U had some baby, if not, boo hoo
(ไอ โฮพ ยู แฮ็ด ซัม เบ๊บี้ , อิ๊ฟ น็อท , บู ฮู)

It’s so sad but I hate U like a day without sunshine
(อิทซ โซ แซ้ด บั๊ท ไอ เฮท ยู ไล๊ค เก เดย์ วิธเอ๊าท ซันชาย)
It’s so bad but I hate U cuz U’re all that’s ever on my mind
(อิทซ โซ แบ้ด บั๊ท ไอ เฮท ยู คัซ Ure ออล แด้ท เอ๊เฝ่อร์ ออน มาย ไมนด์)
Honey, I hate U – Now everyday would be a waste of time
(ฮั๊นนี่ , ไอ เฮท ยู นาว เอวี่เดย์ เวิด บี อะ เวซท อ็อฝ ไทม์)
Cuz I hate U
(คัซ ไอ เฮท ยู)

I never thought that I could feel this way
(ไอ เน๊เฝ่อร์ ธอท แดท ไอ เคิด ฟีล ดิส เวย์)
2 fall in love was a table reserved 4 fools
(2 ฟอลล์ อิน ลัฝ วอส ซา เท๊เบิ้ล รีเซิร์ฝ 4 ฟูล)
Say U’re sorry if U wanna but it’s all in vain
(เซย์ Ure ซ๊อรี่ อิ๊ฟ ยู วอนนา บั๊ท อิทซ ซอร์ อิน เฝน)
I’m out the door sweet baby, that’s right, we’re through
(แอม เอ๊าท เดอะ ดอร์ สวี้ท เบ๊บี้ , แด้ท ไร๊ท , เวีย ทรู)

It’s so sad but I hate U like a day without sunshine
(อิทซ โซ แซ้ด บั๊ท ไอ เฮท ยู ไล๊ค เก เดย์ วิธเอ๊าท ซันชาย)
It’s so bad but I hate U cuz U’re all that’s ever on my mind
(อิทซ โซ แบ้ด บั๊ท ไอ เฮท ยู คัซ Ure ออล แด้ท เอ๊เฝ่อร์ ออน มาย ไมนด์)
Honey, I hate U – Now everyday would be a waste of time
(ฮั๊นนี่ , ไอ เฮท ยู นาว เอวี่เดย์ เวิด บี อะ เวซท อ็อฝ ไทม์)
Cuz I hate U
(คัซ ไอ เฮท ยู)

This court is now in session
(ดิส คอร์ท อีส นาว อิน เซ๊ซชั่น)
Would the defendant please rise?
(เวิด เดอะ ดิเฟนแด็นท พลีซ ไร๊ส)
State your name 4 the court
(สเทท ยุร เนม 4 เดอะ คอร์ท)
Never mind [Billy Jack B*tch]
(เน๊เฝ่อร์ ไมนด์ [ บีลลิ แจ็ค บี *tch ])
U’re being charged with one 2 many counts of heartbreaking
(Ure บีอิง ชาร์จ วิธ วัน 2 เมนอิ เค้าทํ อ็อฝ heartbreakings)
In the 1st degree
(อิน เดอะ 1st ดีกรี)
I don’t give a damn about the others
(ไอ ด้อนท์ กี๊ฝ อะ แดมนํ อะเบ๊าท ดิ อ๊อเธ่อร์)
My main concern is U and me
(มาย เมน คอนเซิร์น อีส ยู แอนด์ มี)

Your honor, may I call 2 the stand my one and only witness?
(ยุร ออนเออะ , เมย์ ไอ คอลลํ 2 เดอะ สแทนด์ มาย วัน แอนด์ โอ๊นลี่ วิทเหนส)
A girl that know damn well she didn’t have no damn business
(อะ เกิร์ล แดท โนว์ แดมนํ เวลล ชี ดิ๊นอิน แฮ็ฝ โน แดมนํ บีสเน็ซ)
I know what U did, how U did it and uh.. who U did it with
(ไอ โนว์ ว๊อท ยู ดิด , ฮาว ยู ดิด ดิท แอนด์ อา ฮู ยู ดิด ดิท วิธ)
So U might as well plead guilty cuz U sure can’t plead the 5th
(โซ ยู ไมท แอส เวลล พลีด กีลทิ คัซ ยู ชัวร์ แค็นท พลีด เดอะ 5th)
Now raise your right hand
(นาว เร้ส ยุร ไร๊ท แฮนด์)
Do U swear 2 tell the whole truth
(ดู ยู สแวร์ 2 เทลล เดอะ โฮล ทรู๊ธ)
Not the half truth like U used 2 so help U God?
(น็อท เดอะ ฮาล์ฟ ทรู๊ธ ไล๊ค ยู ยู๊ส 2 โซ เฮ้ลพ ยู ก๊อด)
Nod your head one time if U hear me
(น็อด ยุร เฮด วัน ไทม์ อิ๊ฟ ยู เฮียร มี)
If U don’t, I’ll have 2 use the rod
(อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ , อิลล แฮ็ฝ 2 ยู๊ส เดอะ ร็อด)
Anything 2 make U see that uh.. U’re gonna miss me
(เอนอิธิง 2 เม้ค ยู ซี แดท อา Ure กอนนะ มิซ มี)
Yeah, U’re gonna miss me
(เย่ , Ure กอนนะ มิซ มี)
Uh, uh, uh, oh!
(อา , อา , อา , โอ !)

If it please the court
(อิ๊ฟ อิท พลีซ เดอะ คอร์ท)
I’d like 2 have the defendant place her hands behind her back
(อาย ไล๊ค 2 แฮ็ฝ เดอะ ดิเฟนแด็นท เพลส เฮอ แฮนด์ บีฮายน์ เฮอ แบ็ค)
So I can tie her up tight and get into the act
(โซ ไอ แคน ไท เฮอ อั๊พ ไท๊ท แอนด์ เก็ท อิ๊นทู ดิ แอ๊คท)
The act of showing her how good it used 2 be
(ดิ แอ๊คท อ็อฝ โชว์วิง เฮอ ฮาว กู๊ด ดิท ยู๊ส 2 บี)
I want it 2 be so good she falls back in love with me
(ไอ ว้อนท ดิธ 2 บี โซ กู๊ด ชี ฟอลล์ แบ็ค อิน ลัฝ วิธ มี)

Close your eyes
(โคลส ยุร อาย)
I’m gonna cover your ass with this sheet
(แอม กอนนะ โค๊ฝเฝ่อร์ ยุร อาซ วิธ ดิส ฌีท)
And I want U 2 pump your hips like U used 2
(แอนด์ ดาย ว้อนท ยู 2 พั๊มพ ยุร ฮิพ ไล๊ค ยู ยู๊ส 2)
And, baby, U better stay on the beat
(แอนด์ , เบ๊บี้ , ยู เบ๊ทเท่อร์ สเทย์ ออน เดอะ บีท)
Did U do 2 your other man the same things that U did 2 me?
(ดิด ยู ดู 2 ยุร อ๊อเธ่อร์ แมน เดอะ เซม ทริง แดท ยู ดิด 2 มี)
Right now I hate U so much I wanna make love until U see
(ไร๊ท นาว ไอ เฮท ยู โซ มัช ไอ วอนนา เม้ค ลัฝ อันทิล ยู ซี)
That it’s killin’ me, baby, 2 be without U
(แดท อิทซ คิลลิน มี , เบ๊บี้ , 2 บี วิธเอ๊าท ยู)
Cuz all I ever wanted 2 do was 2 be with U … ow!
(คัซ ออล ไอ เอ๊เฝ่อร์ ว้อนท 2 ดู วอส 2 บี วิธ ยู เอ้า !)

I hate U [I hate U]
(ไอ เฮท ยู [ ไอ เฮท ยู ])
Because I love U [Because I love U]
(บิคอส ไอ ลัฝ ยู [ บิคอส ไอ ลัฝ ยู ])
But I can’t love U [I can’t love U]
(บั๊ท ไอ แค็นท ลัฝ ยู [ ไอ แค็นท ลัฝ ยู ])
Because I hate U [I hate U]
(บิคอส ไอ เฮท ยู [ ไอ เฮท ยู ])

Because I love U
(บิคอส ไอ ลัฝ ยู)
I love U, baby
(ไอ ลัฝ ยู , เบ๊บี้)
I love U [x3]
(ไอ ลัฝ ยู [ x3 ])

I love U cuz U’re all that’s ever on my mind
(ไอ ลัฝ ยู คัซ Ure ออล แด้ท เอ๊เฝ่อร์ ออน มาย ไมนด์)
I hate U because I love U
(ไอ เฮท ยู บิคอส ไอ ลัฝ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Hate U คำอ่านไทย Prince

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น