เนื้อเพลง All I Do คำอ่านไทย B5

Wassup
(วอสซับ)
How you doin?
(ฮาว ยู โดย)
I’ve been seeing you from across the room
(แอฝ บีน ซีอิง ยู ฟรอม อะคร๊อส เดอะ รูม)
And you know, I just need your attention for a few minutes
(แอนด์ ยู โนว์ , ไอ จั๊สท นี๊ด ยุร แอ็ทเทนฌัน ฟอร์ รา ฟิว มิ๊หนิท)
Is that cool with you?
(อีส แดท คูล วิธ ยู)
Yeah? Ight
(เย่ Ight)
Check it
(เช็ค อิท)
Listen
(ลิ๊สซึ่น)

I can’t wait to get to school each day
(ไอ แค็นท เว้ท ทู เก็ท ทู สคูล อีช เดย์)
And wait for you to pass my way
(แอนด์ เว้ท ฟอร์ ยู ทู เพซ มาย เวย์)
And bell starts to ring
(แอนด์ เบลล์ สท๊าร์ท ทู ริง)
An angel starts to sing ” hey that’s the girl for you
(แอน แอ๊งเจล สท๊าร์ท ทู ซิง ” เฮ แด้ท เดอะ เกิร์ล ฟอร์ ยู)
So what are you gonna do ”
(โซ ว๊อท อาร์ ยู กอนนะ ดู “)
Hey little girl
(เฮ ลิ๊ทเทิ่ล เกิร์ล)
I love you so
(ไอ ลัฝ ยู โซ)
[whoa whoa]
([ โว้ว โว้ว ])

All I do is think of you
(ออล ไอ ดู อีส ทริ๊งค อ็อฝ ยู)
Day and Night [that’s all I do]
(เดย์ แอนด์ ไน๊ท [ แด้ท ซอร์ ไอ ดู ])
I can’t get you out my mind
(ไอ แค็นท เก็ท ยู เอ๊าท มาย ไมนด์)
Think about [all the time]
(ทริ๊งค อะเบ๊าท [ ออล เดอะ ไทม์ ])
All the time
(ออล เดอะ ไทม์)

I begin to take the long way home
(ไอ บีกิน ทู เท้ค เดอะ ลอง เวย์ โฮม)
Just so I can be alone
(จั๊สท โซ ไอ แคน บี อะโลน)
To think of how to say
(ทู ทริ๊งค อ็อฝ ฮาว ทู เซย์)
That my heart is here to stay
(แดท มาย ฮาร์ท อีส เฮียร ทู สเทย์)
Hey I’m in love with you
(เฮ แอม อิน ลัฝ วิธ ยู)
I think the world of you
(ไอ ทริ๊งค เดอะ เวิลด อ็อฝ ยู)
So won’t you please, please be mine
(โซ ว็อนท ยู พลีซ , พลีซ บี ไมน์)
I want…
(ไอ ว้อนท)

All I do is think of you [baby]
(ออล ไอ ดู อีส ทริ๊งค อ็อฝ ยู [ เบ๊บี้ ])
Day and night [all the time every night and day]
(เดย์ แอนด์ ไน๊ท [ ออล เดอะ ไทม์ เอ๊เฝอร์รี่ ไน๊ท แอนด์ เดย์ ])
I can’t get you out my mind [my mind]
(ไอ แค็นท เก็ท ยู เอ๊าท มาย ไมนด์ [ มาย ไมนด์ ])
Think about [think about you all the time]
(ทริ๊งค อะเบ๊าท [ ทริ๊งค อะเบ๊าท ยู ออล เดอะ ไทม์ ])
All the time
(ออล เดอะ ไทม์)

Oh oh oh
(โอ โอ โอ)
Baby
(เบ๊บี้)
All the time day and night I pray
(ออล เดอะ ไทม์ เดย์ แอนด์ ไน๊ท ไอ เพรย์)

[Uh]You know what girl?
([ อา ] ยู โนว์ ว๊อท เกิร์ล)
I’m in love
(แอม อิน ลัฝ)
I can say it, yea I ain’t scared I, I, I’m in love
(ไอ แคน เซย์ อิท , เย ไอ เอน ซคา ดาย , ไอ , แอม อิน ลัฝ)
People tell me I’m too young to be in love
(พี๊เพิ่ล เทลล มี แอม ทู ยัง ทู บี อิน ลัฝ)
I know what I’m feeling
(ไอ โนว์ ว๊อท แอม ฟีลอิง)
And this is real
(แอนด์ ดิส ซิส เรียล)
I dont know what it is
(ไอ ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ดิธ อีส)
But I cant stop thinking about you
(บั๊ท ไอ แค็นท สท๊อพ ติ้งกิง อะเบ๊าท ยู)

All I do is think of you [baby]
(ออล ไอ ดู อีส ทริ๊งค อ็อฝ ยู [ เบ๊บี้ ])
Day and night [all the time every night and day]
(เดย์ แอนด์ ไน๊ท [ ออล เดอะ ไทม์ เอ๊เฝอร์รี่ ไน๊ท แอนด์ เดย์ ])
I can’t get you out my mind [my mind]
(ไอ แค็นท เก็ท ยู เอ๊าท มาย ไมนด์ [ มาย ไมนด์ ])
Think about [think about you all the time]
(ทริ๊งค อะเบ๊าท [ ทริ๊งค อะเบ๊าท ยู ออล เดอะ ไทม์ ])
All the time
(ออล เดอะ ไทม์)

I think about you all the time
(ไอ ทริ๊งค อะเบ๊าท ยู ออล เดอะ ไทม์)
Baby
(เบ๊บี้)
Day and night [ohh]
(เดย์ แอนด์ ไน๊ท [ โอ้ ])

I can’t get you out,
(ไอ แค็นท เก็ท ยู เอ๊าท ,)
I don’t want you out,
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท ยู เอ๊าท ,)
I just want you in my life…
(ไอ จั๊สท ว้อนท ยู อิน มาย ไล๊ฟ)

All I do is think about you day and night
(ออล ไอ ดู อีส ทริ๊งค อะเบ๊าท ยู เดย์ แอนด์ ไน๊ท)
I can’t even sleep
(ไอ แค็นท อี๊เฝ่น สลี๊พ)
[Without you in my life]
([ วิธเอ๊าท ยู อิน มาย ไล๊ฟ ])

All I do is think of you [baby]
(ออล ไอ ดู อีส ทริ๊งค อ็อฝ ยู [ เบ๊บี้ ])
Day and night [all the time every night and day]
(เดย์ แอนด์ ไน๊ท [ ออล เดอะ ไทม์ เอ๊เฝอร์รี่ ไน๊ท แอนด์ เดย์ ])
I can’t get you out my mind [my mind]
(ไอ แค็นท เก็ท ยู เอ๊าท มาย ไมนด์ [ มาย ไมนด์ ])
Think about [think about you all the time]
(ทริ๊งค อะเบ๊าท [ ทริ๊งค อะเบ๊าท ยู ออล เดอะ ไทม์ ])
All the time
(ออล เดอะ ไทม์)

All I do is think of you
(ออล ไอ ดู อีส ทริ๊งค อ็อฝ ยู)
Morning when I rise, when I sleep at night
(ม๊อร์นิ่ง เว็น นาย ไร๊ส , เว็น นาย สลี๊พ แอ็ท ไน๊ท)
Day and night
(เดย์ แอนด์ ไน๊ท)
I can’t get you off my mind [I can’t get you out… my mind]
(ไอ แค็นท เก็ท ยู ออฟฟ มาย ไมนด์ [ ไอ แค็นท เก็ท ยู เอ๊าท มาย ไมนด์ ])
All I do is think of you [ohhh]
(ออล ไอ ดู อีส ทริ๊งค อ็อฝ ยู [ โอ้ ])
Day and night
(เดย์ แอนด์ ไน๊ท)
I can’t get you out my mind [I don’t want to]
(ไอ แค็นท เก็ท ยู เอ๊าท มาย ไมนด์ [ ไอ ด้อนท์ ว้อนท ทู ])
Think about
(ทริ๊งค อะเบ๊าท)

Every day in my life
(เอ๊เฝอร์รี่ เดย์ อิน มาย ไล๊ฟ)
All the time
(ออล เดอะ ไทม์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง All I Do คำอ่านไทย B5

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น