เนื้อเพลง My Mom คำอ่านไทย Eminem

Yo yo, alright, i’m gonna lay the chorus first
(โย โย , ออลไร๊ท , แอม กอนนะ เลย์ เดอะ ค๊อรัส เฟิร์สท)
Here we go now.
(เฮียร วี โก นาว)

My mom loved valium and lots of drugs
(มาย มัม ลัฝ valium แอนด์ ล็อท อ็อฝ ดรัก)
And that’s why I am like I am cause I’m like her
(แอนด์ แด้ท วาย ไอ แอ็ม ไล๊ค ไก แอ็ม ค๊อส แอม ไล๊ค เฮอ)
Because my mom loved valium and lots of drugs
(บิคอส มาย มัม ลัฝ valium แอนด์ ล็อท อ็อฝ ดรัก)
That’s why I on what I on cause I’m my mom.
(แด้ท วาย ไอ ออน ว๊อท ไอ ออน ค๊อส แอม มาย มัม)

My mom my mom I know youre probably tired of hearing about my mom Oh ho! Whoa ho!
(มาย มัม มาย มัม ไอ โนว์ ยัวร์ พรอบอับลิ ไทร์ อ็อฝ เฮียริง อะเบ๊าท มาย มัม โอ โฮ ! โว้ว โฮ !)
But this is just a story of when I was just a shorty and how I became hooked on va-al-ya-hum
(บั๊ท ดิส ซิส จั๊สท ดา สท๊อรี่ อ็อฝ เว็น นาย วอส จั๊สท ดา ชอร์ทดิง แอนด์ ฮาว ไอ บิเคม ฮุ๊ค ออน va เอล ยา ฮัม)
Valium was in everything food that I ate, The water that I drank f*cking peas on my plate,
(Valium วอส ซิน เอ๊วี่ติง ฟู้ด แดท ไอ เอท , เดอะ ว๊อเท่อร แดท ไอ ดแร็งค เอฟ *คิง พี ออน มาย เพล๊ท ,)
She sprinkled just enough of it to sea-son my steak, So everyday I have at least three stomach aches,
(ชี สปริงเคิล จั๊สท อีน๊าฟ อ็อฝ อิท ทู ซี ซัน มาย ซเทค , โซ เอวี่เดย์ ไอ แฮ็ฝ แอ็ท ลีซท ทรี สโท๊มัช เอช ,)
Now tell me what kind of mother would want to see her
(นาว เทลล มี ว๊อท ไคนด์ อ็อฝ ม๊าเธ่อร์ เวิด ว้อนท ทู ซี เฮอ)
Son grow up to be an under a undera-f*ckin-chiever, My teacher didn’t think I was going be nothing either,
(ซัน โกรว์ อั๊พ ทู บี แอน อั๊นเด้อร รา undera เอฟ *ckin chiever , มาย ที๊ชเช่อร ดิ๊นอิน ทริ๊งค ไอ วอส โกอิ้ง บี นัธอิง ไอ๊เทร่อ ,)
What the f*ck you sticking gum up under the f*cking seat for?
(ว๊อท เดอะ เอฟ *ck ยู สติ๊กคิง กัม อั๊พ อั๊นเด้อร เดอะ เอฟ *คิง ซีท ฟอร์)
Mrs. Mathers your son has been huffing ether, Either that or the mother f*ckers been puffing reefer,
(มีซซิซ แมตเดอสฺ ยุร ซัน แฮ็ส บีน ฮัฟฟิง อีเธอะ , ไอ๊เทร่อ แดท ออ เดอะ ม๊าเธ่อร์ เอฟ *ckers บีน puffings รีฟเออะ ,)
But all this huffing and puffing wasn’t what it was either,
(บั๊ท ดอร์ ดิส ฮัฟฟิง แอนด์ puffings วอสซึ้น ว๊อท ดิธ วอส ไอ๊เทร่อ ,)
It was neither I was buzzing but it wasn’t what she thought, Pee in a tea cup?
(อิท วอส ไน๊เธ่อร์ ไอ วอส บัซซิง บั๊ท ดิธ วอสซึ้น ว๊อท ชี ธอท , พี อิน อะ ที คัพ)
B*tch you aint my keeper, im sleeping, What the f*ck you keep on f*cking with me for?
(บี *tch ยู เอน มาย คีพเออะ , แอม ซลีพพิง , ว๊อท เดอะ เอฟ *ck ยู คี๊พ ออน เอฟ *คิง วิธ มี ฟอร์)
Sl*t you need to leave me the f*ck alone I aint playing,
(Sl*ที ยู นี๊ด ทู ลี๊ฝ มี เดอะ เอฟ *ck อะโลน ไอ เอน พเลนิ่ง ,)
Go find you a white crayon and color a f*cking zebra.
(โก ไฟนด์ ยู อะ ไว๊ท คเรอ็อน แอนด์ คัลเออะ รา เอฟ *คิง ซี๊บร้า)

My mom love Valium and lots of drugs, That why I am like I am cause I’m like her,
(มาย มัม ลัฝ Valium แอนด์ ล็อท อ็อฝ ดรัก , แดท วาย ไอ แอ็ม ไล๊ค ไก แอ็ม ค๊อส แอม ไล๊ค เฮอ ,)
Because my mom love Valium and lots of drugs, That why I’m on what I’m on cause I’m my mom.
(บิคอส มาย มัม ลัฝ Valium แอนด์ ล็อท อ็อฝ ดรัก , แดท วาย แอม ออน ว๊อท แอม ออน ค๊อส แอม มาย มัม)

Wait a minute this aint dinner this is paint thinner, You ate it yesterday I aint hear no complaints did I?
(เว้ท ดา มิ๊หนิท ดิส เอน ดินเน่อร์ ดิส ซิส เพ้นท ธีนเนอะ , ยู เอท อิท เยซเทอะดิ ไอ เอน เฮียร โน ค็อมพเลนท ดิด ดาย)
Now here’s a plate full of pain killers now just wait till I crush the Valium and put it in your potatoes you little mother f*cker ill make you sit there and make that retarded f*cking face without even tasting it, you better lick the f*cking plate you aint wasting it, Put your face in it before I throw you in the basement again,
(นาว เฮียร ซา เพล๊ท ฟูล อ็อฝ เพน คีลเลอะ นาว จั๊สท เว้ท ทิลล์ ไอ ครัช เดอะ Valium แอนด์ พุท ดิธ อิน ยุร โพรเทโดสฺ ยู ลิ๊ทเทิ่ล ม๊าเธ่อร์ เอฟ *cker อิลล เม้ค ยู ซิท แดร์ แอนด์ เม้ค แดท ริทาด เอฟ *คิง เฟซ วิธเอ๊าท อี๊เฝ่น เทสติง อิท , ยู เบ๊ทเท่อร์ ลิค เดอะ เอฟ *คิง เพล๊ท ยู เอน เวซทิง อิท , พุท ยุร เฟซ อิน หนิด บีฟอร์ ไอ โธรว์ ยู อิน เดอะ เบซเม็นท อะเกน ,)
And I aint giving in, your gonna just sit there in one f*cking place spinning again till next thanksgiving and if you still aint finished it I use the same sh*t again then when I make spinach dip it will be placed into sh*t, you little sh*t want to sit there and play innocent, A rack fell and hit me at k mart and they witnessed it, child support, your father he aint slipped us sh*t and so what if he did that aint none of your dang business kid.
(แอนด์ ดาย เอน กีฝวิง อิน , ยุร กอนนะ จั๊สท ซิท แดร์ อิน วัน เอฟ *คิง เพลส สปินนิ่ง อะเกน ทิลล์ เน๊กซท thanksgivings แอนด์ อิ๊ฟ ยู สทิลล เอน ฟิ๊หนิช ดิท ไอ ยู๊ส เดอะ เซม ฌะ *ที อะเกน เด็น เว็น นาย เม้ค ซพีนอิช ดิพ อิท วิล บี เพลส อิ๊นทู ฌะ *ที , ยู ลิ๊ทเทิ่ล ฌะ *ที ว้อนท ทู ซิท แดร์ แอนด์ เพลย์ อิ๊นโนเซ้นท , อะ แร็ค เฟ็ล แอนด์ ฮิท มี แอ็ท เค หมาร์ท แอนด์ เด วิทเหนส ดิท , ชายลํดํ ซั๊พผอร์ท , ยุร ฟ๊าเท่อร ฮี เอน สลิป อัซ ฌะ *ที แอนด์ โซ ว๊อท อิ๊ฟ ฮี ดิด แดท เอน นัน อ็อฝ ยุร แดง บีสเน็ซ คิด)

My mom there’s noone else quite like my mom I know why should let bygones be bygones
(มาย มัม แดร์ นูอิน เอ๊ลส ไคว๊ ไล๊ค มาย มัม ไอ โนว์ วาย เชิด เล็ท บายกอน บี บายกอน)
But she’s the reason why I am high but I’m high on cause.
(บั๊ท ชี เดอะ รี๊ซั่น วาย ไอ แอ็ม ไฮฮ บั๊ท แอม ไฮฮ ออน ค๊อส)

My mom love Valium and lots of drugs, That why I am like I am cause I’m like her,
(มาย มัม ลัฝ Valium แอนด์ ล็อท อ็อฝ ดรัก , แดท วาย ไอ แอ็ม ไล๊ค ไก แอ็ม ค๊อส แอม ไล๊ค เฮอ ,)
Because my mom love Valium and lots of drugs, That why I’m on what I’m on cause I’m my mom.
(บิคอส มาย มัม ลัฝ Valium แอนด์ ล็อท อ็อฝ ดรัก , แดท วาย แอม ออน ว๊อท แอม ออน ค๊อส แอม มาย มัม)

My mom loved valium now all I am Is a party animal, I am what I am
(มาย มัม ลัฝ valium นาว ออล ไอ แอ็ม อีส ซา พ๊าร์ที่ แอ๊นิมอล , ไอ แอ็ม ว๊อท ไอ แอ็ม)
But I’m strong to be finished wit’ me val-ium spinach But my bars only last about two minutes
(บั๊ท แอม สทรอง ทู บี ฟิ๊หนิช วิท มี val ium ซพีนอิช บั๊ท มาย บาร์ โอ๊นลี่ ล๊าสท อะเบ๊าท ทู มิ๊หนิท)
But I don’t wanna swallow it without you in it I can’t even write a rhyme without you in it
(บั๊ท ไอ ด้อนท์ วอนนา สว๊อลโล่ว อิท วิธเอ๊าท ยู อิน หนิด ไอ แค็นท อี๊เฝ่น ไร๊ท อะ ไรม วิธเอ๊าท ยู อิน หนิด)
My valium, my vaaa-eh-elll-liummmmm maaaaaaannnnnnnnnnnnnn.
(มาย valium , มาย vaaa เอ elll liummmmm maaaaaaannnnnnnnnnnnnn)

Man I never though that I could ever be A drug addict nah, f*ck that I can’t have it happen to me
(แมน นาย เน๊เฝ่อร์ โธ แดท ไอ เคิด เอ๊เฝ่อร์ บี อะ ดรัก แอ๊ดดิคท นาห์ , เอฟ *ck แดท ไอ แค็นท แฮ็ฝ อิท แฮ๊พเพ่น ทู มี)
But that’s actually what has ended up happenin, a tragedy
(บั๊ท แด้ท แอคชัวลิ ว๊อท แฮ็ส เอ็นด อั๊พ แฮพปีนิน , อะ ทร๊าจิดี้)
I’m f*ckin passin it up catchin me And it’s probably where I got acquainted with the taste ain’t it?
(แอม เอฟ *ckin passin หนิด อั๊พ แคซชิน มี แอนด์ อิทซ พรอบอับลิ แวร์ ไอ ก็อท แอ็คเวนท วิธ เดอะ เท๊ซท เอน ดิธ)
Pharmaceuticals of the bomb i’m beautiful Secure the f*ckin dog with the medicine she done fed it
(ฟามัซยูทิแค็ล อ็อฝ เดอะ บอมบฺ แอม บยูทิฟุล เซ๊คเคียวร์ เดอะ เอฟ *ckin ด้อกก วิธ เดอะ เม๊ดดิซิน ชี ดัน เฟ็ด ดิท)
Feed it a f*ckin aspirin and say that it has a headache
(ฟี ดิท อะ เอฟ *ckin aspirin แอนด์ เซย์ แดท ดิธ แฮ็ส ซา เฮดแฮ็ค)
Here want a snack, you hungry you f*ckin rat Look at that, it’s a Zanex, take it and take a nap
(เฮียร ว้อนท ดา สแน๊ค , ยู ฮั๊งกรี้ ยู เอฟ *ckin แร๊ท ลุ๊ค แกท แดท , อิทซ ซา Zanex , เท้ค อิท แอนด์ เท้ค เก แน๊พ)
Eat it, but I don’t need it, well f*ck it then brake it up
(อี๊ท ดิธ , บั๊ท ไอ ด้อนท์ นี๊ด ดิท , เวลล เอฟ *ck อิท เด็น เบรค อิท อั๊พ)
Take a little piece and beat it before you wake Nathan up all right Ma you win, I don’t feel like arguin
(เท้ค เก ลิ๊ทเทิ่ล พี๊ซ แอนด์ บีท ดิธ บีฟอร์ ยู เว้ค เนแตน อั๊พ ออล ไร๊ท มา ยู วิน , ไอ ด้อนท์ ฟีล ไล๊ค อากริน)
I’ll do it, pop and gobble it and start wobblin Stumble hobble tumble slip drip then I fall in bed
(อิลล ดู อิท , พ็อพ แอนด์ gobble อิท แอนด์ สท๊าร์ท wobblin แสตมเบิล hobble ทัมเบิล สลิ๊พ ดริพ เด็น นาย ฟอลล์ อิน เบ๊ด)
With a bottle of meds and a Heath Ledger bobblehead.
(วิธ อะ บ๊อทเทิ่ล อ็อฝ เม็ด แซน อะ ฮีธ เลจเออะ bobblehead)

My mom love Valium and lots of drugs, That why I am like I am cause I’m like her,
(มาย มัม ลัฝ Valium แอนด์ ล็อท อ็อฝ ดรัก , แดท วาย ไอ แอ็ม ไล๊ค ไก แอ็ม ค๊อส แอม ไล๊ค เฮอ ,)
Because my mom love Valium and lots of drugs,
(บิคอส มาย มัม ลัฝ Valium แอนด์ ล็อท อ็อฝ ดรัก ,)
That why I’m on what I’m on cause I’m my mom.
(แดท วาย แอม ออน ว๊อท แอม ออน ค๊อส แอม มาย มัม)
My mom i’m just like her My mom my mom my mom [x2]
(มาย มัม แอม จั๊สท ไล๊ค เฮอ มาย มัม มาย มัม มาย มัม [ x2 ])
My mom my mom my mom, my mom, my momma
(มาย มัม มาย มัม มาย มัม , มาย มัม , มาย มอมมา)
Meh mommeh, eh likah momma. Ha ha, sorry mom, still love you though Dr. dre 2010, hey this sh*t is hella hard homie
(Meh mommeh , เอ likah มอมมา ฮา ฮา , ซ๊อรี่ มัม , สทิลล ลัฝ ยู โธ เดทเออะ ดรี 2010 , เฮ ดิส ฌะ *ที อีส เฮลลา ฮาร์ด โฮมี)
Yo take us on outta here.
(โย เท้ค อัซ ออน เอ๊าตา เฮียร)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง My Mom คำอ่านไทย Eminem

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น