เนื้อเพลง Is This Love คำอ่านไทย Chris Brown

[Verse 1]
([ เฝิซ 1 ])
17 tight jeans and she bout it
(17 ไท๊ท ยีน แซน ชี เบาท ดิธ)
White beater T, pretty teeth, yeah she got ‘em
(ไว๊ท beater ที , พริ๊ทที่ ทีท , เย่ ชี ก็อท เอ็ม)
Her body commands your attention [she keeps it so gutta man]
(เฮอ บ๊อดี้ คอมมานด์ ยุร แอ็ทเทนฌัน [ ชี คี๊พ ซิท โซ กัดดา แมน ])
Can I take u out, I’ll pay for it
(แคน นาย เท้ค ยู เอ๊าท , อิลล เพย์ ฟอร์ อิท)
Girl I got enough, so enjoy it
(เกิร์ล ไอ ก็อท อีน๊าฟ , โซ เอ็นจอย อิท)
I’m hoping that your momma don’t mind
(แอม โฮพปิง แดท ยุร มอมมา ด้อนท์ ไมนด์)
Cause girl I gotta make you mine [yeah]
(ค๊อส เกิร์ล ไอ กอททะ เม้ค ยู ไมน์ [ เย่ ])
[Ohhh] Girl give me a chance I’m a take it
([ โอ้ ] เกิร์ล กี๊ฝ มี อะ แช้นซํ แอม มา เท้ค อิท)
[Ohhh] Yeah I know I’m young but I’ll take it
([ โอ้ ] เย่ ไอ โนว์ แอม ยัง บั๊ท อิลล เท้ค อิท)
I just gotta know [yeah]
(ไอ จั๊สท กอททะ โนว์ [ เย่ ])

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Is this love
(อีส ดิส ลัฝ)
Cause I gotta know, is this real
(ค๊อส ไอ กอททะ โนว์ , อีส ดิส เรียล)
Girl I gotta know, is it you taking over my heart
(เกิร์ล ไอ กอททะ โนว์ , อีส ซิท ยู เทคอิง โอ๊เฝ่อร มาย ฮาร์ท)
If its love, then all my girls and them I gotta give them up
(อิ๊ฟ อิทซ ลัฝ , เด็น ออล มาย เกิร์ล แซน เด็ม ไอ กอททะ กี๊ฝ เด็ม อั๊พ)
My playing days is over I gotta hang it up
(มาย พเลนิ่ง เดย์ ซิส โอ๊เฝ่อร ไอ กอททะ แฮง อิท อั๊พ)
I gotta know, I gotta know, yeah, is this love
(ไอ กอททะ โนว์ , ไอ กอททะ โนว์ , เย่ , อีส ดิส ลัฝ)

[Verse 2]
([ เฝิซ 2 ])
If she gotta man I don’t care because I need her
(อิ๊ฟ ชี กอททะ แมน นาย ด้อนท์ แคร์ บิคอส ไอ นี๊ด เฮอ)
I gotta girl but if she want I’m a leave her
(ไอ กอททะ เกิร์ล บั๊ท อิ๊ฟ ชี ว้อนท แอม มา ลี๊ฝ เฮอ)
She can be the girl that I’m putting on [she keep it so gutta her man]
(ชี แคน บี เดอะ เกิร์ล แดท แอม พูทดิง ออน [ ชี คี๊พ อิท โซ กัดดา เฮอ แมน ])
I’m a b the n*gga that’ll change her
(แอม มา บี เดอะ เอ็น *gga แธดิล เช้งจํ เฮอ)
Make that other dude like a stranger
(เม้ค แดท อ๊อเธ่อร์ ดยูด ไล๊ค เก ซทเรนเจอะ)
I just gotta know [tell me]
(ไอ จั๊สท กอททะ โนว์ [ เทลล มี ])

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Is this love
(อีส ดิส ลัฝ)
Cause I gotta know, is this real
(ค๊อส ไอ กอททะ โนว์ , อีส ดิส เรียล)
Girl I gotta know, is it you taking over my heart
(เกิร์ล ไอ กอททะ โนว์ , อีส ซิท ยู เทคอิง โอ๊เฝ่อร มาย ฮาร์ท)
If its love, then all my girls and them I gotta give them up
(อิ๊ฟ อิทซ ลัฝ , เด็น ออล มาย เกิร์ล แซน เด็ม ไอ กอททะ กี๊ฝ เด็ม อั๊พ)
My playing days is over I gotta hang it up
(มาย พเลนิ่ง เดย์ ซิส โอ๊เฝ่อร ไอ กอททะ แฮง อิท อั๊พ)
I gotta know, I gotta know, yeah, is this love
(ไอ กอททะ โนว์ , ไอ กอททะ โนว์ , เย่ , อีส ดิส ลัฝ)

[Bridge]
([ บริดจ ])
I ain’t been doing much sleeping
(ไอ เอน บีน ดูอิง มัช ซลีพพิง)
Just daydreaming
(จั๊สท เดย์ดรีมมิง)
Cause she’s all up in my head
(ค๊อส ชี ซอร์ อั๊พ อิน มาย เฮด)
And I can’t take it
(แอนด์ ดาย แค็นท เท้ค อิท)
I ain’t never, ever felt like this
(ไอ เอน เน๊เฝ่อร์ , เอ๊เฝ่อร์ เฟ็ลท ไล๊ค ดิส)
I gotta know, I gotta know
(ไอ กอททะ โนว์ , ไอ กอททะ โนว์)
Is this how love really is
(อีส ดิส ฮาว ลัฝ ริแอ็ลลิ อีส)

[Chorus 2x]
([ ค๊อรัส 2x ])
Is this love
(อีส ดิส ลัฝ)
Cause I gotta know, is this real
(ค๊อส ไอ กอททะ โนว์ , อีส ดิส เรียล)
Girl I gotta know, is it you taking over my heart
(เกิร์ล ไอ กอททะ โนว์ , อีส ซิท ยู เทคอิง โอ๊เฝ่อร มาย ฮาร์ท)
If its love, then all my girls and them I gotta give them up
(อิ๊ฟ อิทซ ลัฝ , เด็น ออล มาย เกิร์ล แซน เด็ม ไอ กอททะ กี๊ฝ เด็ม อั๊พ)
My playing days is over I gotta hang it up
(มาย พเลนิ่ง เดย์ ซิส โอ๊เฝ่อร ไอ กอททะ แฮง อิท อั๊พ)
I gotta know, I gotta know, yeah, is this love
(ไอ กอททะ โนว์ , ไอ กอททะ โนว์ , เย่ , อีส ดิส ลัฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Is This Love คำอ่านไทย Chris Brown

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น