เนื้อเพลง Infinite Dreams คำอ่านไทย Iron Maiden

Steve Harris
(สตีฝ Harris)

Infinite dreams I can’t deny them
(อี๊นฟิหนิท ดรีม ซาย แค็นท ดีนาย เด็ม)
Infinity is hard to comprehend
(อินฟีนอิทิ อีส ฮาร์ด ทู คอมพรีเฮ็นดํ)
I couldn’t hear those screams
(ไอ คูดซึ่น เฮียร โฑส สครีม)
Even in my wildest dreams
(อี๊เฝ่น อิน มาย วายเดรส ดรีม)

Suffocation waking in a sweat
(ซัฟโฟะเคฌัน เวคกิ้ง อิน อะ สเว็ท)
Scared to fall asleep again
(ซคา ทู ฟอลล์ อะสลี๊พ อะเกน)
Incase the dream begins again

(อินเคลส เดอะ ดรีม บีกิน อะเกน)
Someone chasing I cannot move
(ซัมวัน เชซิง ไอ แคนน็อท มู๊ฝ)
Standing rigid nightmare’s statue
(ซแทนดิง ริ๊จิด ไนท์แมร์ สแท๊ทิ้ว)
What a dream when will it end
(ว๊อท ดา ดรีม เว็น วิล อิท เอ็นด)
And will I transcend?
(แอนด์ วิล ไอ ทแร็นเซนด)

Restless sleep the minds in turmoil
(เรซทเล็ซ สลี๊พ เดอะ ไมนด์ ซิน เท๊อร์มอย)
One nightmare ends another fertile
(วัน ไนท์แมร์ เอ็นด อะน๊าเทร่อร์ เฟ๊อร์ไทล์)
Getting to me so scared to sleep
(เกดดดิ้ง ทู มี โซ ซคา ทู สลี๊พ)
But scared to wake now, in too deep
(บั๊ท ซคา ทู เว้ค นาว , อิน ทู ดี๊พ)

Even though its reached new heights
(อี๊เฝ่น โธ อิทซ รี๊ช นิว ไฮท)
I rather like the restless nights
(ไอ ร๊าเธ่อร์ ไล๊ค เดอะ เรซทเล็ซ ไน๊ท)
It makes me wonder it makes me think
(อิท เม้ค มี วั๊นเด้อร อิท เม้ค มี ทริ๊งค)
There’s more to this I’m on the brink
(แดร์ โม ทู ดิส แอม ออน เดอะ บริงค)
It’s not the fear of what’s beyond
(อิทซ น็อท เดอะ เฟียร์ อ็อฝ ว๊อท บียอนด์)
It’s just that I might not respond
(อิทซ จั๊สท แดท ไอ ไมท น็อท เรสพอนด์)
I have an interest almost craving
(ไอ แฮ็ฝ แอน อิ๊นเทรสท อ๊อลโมสท เครวิง)
But would I like to get too far in?
(บั๊ท เวิด ดาย ไล๊ค ทู เก็ท ทู ฟาร์ อิน)

It can’t be all coincidence
(อิท แค็นท บี ออล โคะอีนซิเด็นซ)
Too many things are evident
(ทู เมนอิ ทริง แซร์ เอฝอิเด็นท)
You tell me you’re an unbeliever
(ยู เทลล มี ยัวร์ แอน อันบิลีฝเออะ)
Spiritualist? Well me I’m neither
(ซพีริชัวลิซท เวลล มี แอม ไน๊เธ่อร์)
But wouldn’t you like to know
(บั๊ท วูดดึ่น ยู ไล๊ค ทู โนว์)
The truth
(เดอะ ทรู๊ธ)
Of what’s out there to have the proof
(อ็อฝ ว๊อท เอ๊าท แดร์ ทู แฮ็ฝ เดอะ พรู๊พ)
And find out just which side
(แอนด์ ไฟนด์ เอ๊าท จั๊สท วิช ไซด์)
You’re on
(ยัวร์ ออน)
Where would you end in Heaven or
(แวร์ เวิด ยู เอ็นด อิน เฮ๊ฝเฝ่น ออ)
In Hell?
(อิน เฮ็ลล)

Help me. Help me to find my true
(เฮ้ลพ มี เฮ้ลพ มี ทู ไฟนด์ มาย ทรู)
Self without seeing the future
(เซลฟ์ วิธเอ๊าท ซีอิง เดอะ ฟิ๊วเช่อร์)
Save me, save me from torturing
(เซฝ มี , เซฝ มี ฟรอม torturings)
Myself even within my dreams
(ไมเซลฟ อี๊เฝ่น วิธอิน มาย ดรีม)

There’s got to be just more to it
(แดร์ ก็อท ทู บี จั๊สท โม ทู อิท)
Than this
(แฑ็น ดิส)
Or tell me why do we exist
(ออ เทลล มี วาย ดู วี เอ็กซิ๊สท)
I’d like to think that when I die
(อาย ไล๊ค ทู ทริ๊งค แดท เว็น นาย ดาย)
I’d get a chance another time
(อาย เก็ท ดา แช้นซํ อะน๊าเทร่อร์ ไทม์)
And to return and live again
(แอนด์ ทู รีเทิร์น แอนด์ ไล้ฝ อะเกน)
Reincarnate, play the game
(รีอินคาเน็ท , เพลย์ เดอะ เกม)
Again and again and again
(อะเกน แอนด์ อะเกน แอนด์ อะเกน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Infinite Dreams คำอ่านไทย Iron Maiden

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น