เนื้อเพลง I Owe You คำอ่านไทย Nick Cannon

Uh this real [its you that i owe]
(อา ดิส เรียล [ อิทซ ยู แดท ไอ โอว์ ])
I owe you [said i owe you]
(ไอ โอว์ ยู [ เซ็ด ดาย โอว์ ยู ])

They say the ones you take for granted
(เด เซย์ ดิ วัน ยู เท้ค ฟอร์ แกร๊นท)
You miss the most
(ยู มิซ เดอะ โมซท)
Woke up every mornin to grits and toast
(โวค อั๊พ เอ๊เฝอร์รี่ มอร์นิน ทู กริท แซน โท๊สท)
School clothes spread
(สคูล คโลฑ สเพร๊ด)
At the foot of the bed
(แอ็ท เดอะ ฟุ้ท อ็อฝ เดอะ เบ๊ด)
Anything that i needed was there
(เอนอิธิง แดท ไอ นี๊ด วอส แดร์)
You get it prepared [yea] [you did it for me]
(ยู เก็ท ดิธ พรีแพร์ [ เย ] [ ยู ดิด ดิท ฟอร์ มี ])
Held it down when my pops and moms aint
(เฮ็ลด ดิท เดาน เว็น มาย พ็อพ แซน มัม เอน)
Repay you in a way
(รีเพย์ ยู อิน อะ เวย์)
That stocks and bonds caint
(แดท สท๊อค แซน บอนดฺ caint)
Jus think
(ยูส ทริ๊งค)
Its that same little boy that used to break rules
(อิทซ แดท เซม ลิ๊ทเทิ่ล บอย แดท ยู๊ส ทู เบร๊ค รูล)
Spill kool-aid on the floor
(สพิลล kool เอด ออน เดอะ ฟลอร์)
You was my father and my mother
(ยู วอส มาย ฟ๊าเท่อร แอนด์ มาย ม๊าเธ่อร์)
The mother of my father
(เดอะ ม๊าเธ่อร์ อ็อฝ มาย ฟ๊าเท่อร)
Known as my grandmother
(โนน แอส มาย แกรนมาเต่อ)
I reffer to you as mama
(ไอ reffer ทู ยู แอส มามะ)
Noone calmer or conciderit
(นูอิน calmer ออ conciderit)
As you my dear
(แอส ยู มาย เดียร์)
Love my parents just as much
(ลัฝ มาย พ๊าร์เร้นท จั๊สท แอส มัช)
But lets get one thing clear
(บั๊ท เล็ท เก็ท วัน ทริง เคลียร์)
You raised me by choice and you didnt have to [mama]
(ยู เร้ส มี บาย ช๊อยซํ แอนด์ ยู ดิ๊นอิน แฮ็ฝ ทู [ มามะ ])
Showed me where to go when i had to use the bathroom
(โชว์ มี แวร์ ทู โก เว็น นาย แฮ็ด ทู ยู๊ส เดอะ บาทรูม)
Nasty thats true classy thats you [mama]
(นาซทิ แด้ท ทรู คลาซซิ แด้ท ยู [ มามะ ])
Id give you my last breath if i had to
(อาย กี๊ฝ ยู มาย ล๊าสท บรี๊ทฺรฺ อิ๊ฟ ฟาย แฮ็ด ทู)

[chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
When i stop,look back think about my life
(เว็น นาย สท๊อพ , ลุ๊ค แบ็ค ทริ๊งค อะเบ๊าท มาย ไล๊ฟ)
You gave me your love weather wrong or right
(ยู เกฝ มี ยุร ลัฝ เว๊เธ่อร รอง ออ ไร๊ท)
Ooo i owe you come on I owe you [its you that i owe]
(อู้ ไอ โอว์ ยู คัมมอน นาย โอว์ ยู [ อิทซ ยู แดท ไอ โอว์ ])
When i was down and out
(เว็น นาย วอส เดาน แอนด์ เอ๊าท)
And all my friends was gone
(แอนด์ ออล มาย เฟรน วอส กอน)
You stayed by my side never left me alone
(ยู สเทย์ บาย มาย ไซด์ เน๊เฝ่อร์ เล๊ฟท มี อะโลน)
Ooo i owe you [its you that i owe] [i owe you] I owe you
(อู้ ไอ โอว์ ยู [ อิทซ ยู แดท ไอ โอว์ ] [ ไอ โอว์ ยู ] ไอ โอว์ ยู)
[its you that i owe] [yes i do]
([ อิทซ ยู แดท ไอ โอว์ ] [ เย็ซ ซาย ดู ])

Bethany, Sharron hack it
(Bethany , Sharron แฮ็ค อิท)
Kept me wearing jackets
(เค็พท มี เวียริง แจ๊คเก๊ต)
Started triple phat
(สท๊าร์ท ทริ๊พเพิ่ล แฟททฺ)
Mama kept with the fashions
(มามะ เค็พท วิธ เดอะ แฟ๊ชั่น)
Everlasting love
(เอฝเวอร์ลาสทิง ลัฝ)
Couldent ask enough
(Couldent อาสคฺ อีน๊าฟ)
Went to school, two jobs just to have for us
(เว็นท ทู สคูล , ทู จ๊อบ จั๊สท ทู แฮ็ฝ ฟอร์ อัซ)
Plus no child support, you did it on your own
(พลัส โน ชายลํดํ ซั๊พผอร์ท , ยู ดิด ดิท ออน ยุร โอว์น)
Independent women you the queen of my throne
(อินดีเพ๊นเด้นท วีมเอิน ยู เดอะ ควีน อ็อฝ มาย ธโรน)
[you did it for me]
([ ยู ดิด ดิท ฟอร์ มี ])
Condos to one bedroom we called home
(คอนโด ทู วัน เบดรูม วี คอลลํ โฮม)
Long as you was there i was never alone
(ลอง แอส ยู วอส แดร์ ไอ วอส เน๊เฝ่อร์ อะโลน)
Though we had our ups and downs
(โธ วี แฮ็ด เอ๊า อัพสฺ แซน เดาน)
Its all up now
(อิทซ ซอร์ อั๊พ นาว)
You used to wear small frowns
(ยู ยู๊ส ทู แวร์ สมอลล์ ฟเราน)
Tear them all up now [How?]
(เทียร์ เด็ม ออล อั๊พ นาว [ ฮาว ])
Did you imagine ma
(ดิด ยู อิมแม๊จิ้น มา)
That your son would grow up to be this handsome huh?
(แดท ยุร ซัน เวิด โกรว์ อั๊พ ทู บี ดิส แฮ๊นซั่ม ฮู)
No im playn im sayn you the reason i exist
(โน แอม playn แอม sayn ยู เดอะ รี๊ซั่น นาย เอ็กซิ๊สท)
And for this mess you deserve pure bliss
(แอนด์ ฟอร์ ดิส เมซ ยู ดิเสิฝ เพียวร์ บลิซ)
Any wish ill grant it
(เอ๊นี่ วิ๊ช อิลล แกร๊นท ดิธ)
Any diss ill slam it
(เอ๊นี่ ดิซ อิลล ซแล็ม อิท)
You my all understand it
(ยู มาย ออล อั๊นเด้อรสแทนด ดิท)
You son Nick Cannon
(ยู ซัน นิค แค๊นน่อน)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

Lord, heavenly father
(หลอร์ด , เฮฝเอ็นลิ ฟ๊าเท่อร)
I praise your soul
(ไอ เพรส ยุร โซล)
Learned to love you for myself when i was eight years old
(เลิร์น ทู ลัฝ ยู ฟอร์ ไมเซลฟ เว็น นาย วอส เอท เยียร์ โอลด์)
Before then i didnt about your grace and mercy
(บีฟอร์ เด็น นาย ดิ๊นอิน อะเบ๊าท ยุร เกร๊ซ แอนด์ เม๊อร์ซี่)
I just knew my pops was preaching
(ไอ จั๊สท นยู มาย พ็อพ วอส preachings)
While i played in the nursery
(ไวล์ ไอ เพลย์ อิน เดอะ เนิซเออะริ)
Then he taught me that you so loved us all
(เด็น ฮี ทอท มี แดท ยู โซ ลัฝ อัซ ซอร์)
That you sent your only son to die on a cross
(แดท ยู เซ็นท ยุร โอ๊นลี่ ซัน ทู ดาย ออน อะ ครอสสํ)
I once was lost but you keep finding me
(ไอ วั๊นซ วอส ล็อซท บั๊ท ยู คี๊พ ไฟนดิง มี)
I always fall but you keep reminding me
(ไอ ออลเว ฟอลล์ บั๊ท ยู คี๊พ รีมายดิง มี)
Verse john 1:9 that im right you see
(เฝิซ จอน 1 : 9 แดท แอม ไร๊ท ยู ซี)
And it’ll be just fine you took a liking to me
(แอนด์ อิว บี จั๊สท ไฟน ยู ทุค กา ไลคอิง ทู มี)
Gotta let’em all know
(กอททะ เลทเดม ออล โนว์)
You can still have fun
(ยู แคน สทิลล แฮ็ฝ ฟัน)
Lord in the reins rove you ride shotgun
(หลอร์ด อิน เดอะ เรน โรฝ ยู ไรด์ ชอทกัน)
Saved me in that crash
(เซฝ มี อิน แดท คแร็ฌ)
Blocked bullets when they blast
(บล๊อค บัลเล่ เว็น เด บลาสทํ)
That night at the party
(แดท ไน๊ท แอ็ท เดอะ พ๊าร์ที่)
Know they got the homie
(โนว์ เด ก็อท เดอะ โฮมี)
No you got him surely
(โน ยู ก็อท ฮิม ฌูรลิ)
And as for me if it wasnt for yall i dont know where i would be
(แอนด์ แอส ฟอร์ มี อิ๊ฟ อิท วอสซึ้น ฟอร์ ยอล ไอ ด้อนท์ โนว์ แวร์ ไอ เวิด บี)

When i stop,look back think about my life
(เว็น นาย สท๊อพ , ลุ๊ค แบ็ค ทริ๊งค อะเบ๊าท มาย ไล๊ฟ)
You gave me your love weather wrong or right
(ยู เกฝ มี ยุร ลัฝ เว๊เธ่อร รอง ออ ไร๊ท)
Ooo i owe you come on [nobody told you to do it for me yeaaa] I owe you
(อู้ ไอ โอว์ ยู คัมมอน [ โนบอดี้ โทลด ยู ทู ดู อิท ฟอร์ มี yeaaa ] ไอ โอว์ ยู)
When i was down and out
(เว็น นาย วอส เดาน แอนด์ เอ๊าท)
And all my friends was gone [you loved me]
(แอนด์ ออล มาย เฟรน วอส กอน [ ยู ลัฝ มี ])
You stayed by my side never left me alone
(ยู สเทย์ บาย มาย ไซด์ เน๊เฝ่อร์ เล๊ฟท มี อะโลน)
Ooo i owe you [oh] [your my savior] [i owe you]
(อู้ ไอ โอว์ ยู [ โอ ] [ ยุร มาย เซฝเยอะ ] [ ไอ โอว์ ยู ])

When i stop, look back think about my life
(เว็น นาย สท๊อพ , ลุ๊ค แบ็ค ทริ๊งค อะเบ๊าท มาย ไล๊ฟ)
You gave me your love weather wrong or right
(ยู เกฝ มี ยุร ลัฝ เว๊เธ่อร รอง ออ ไร๊ท)
Ooo i owe you come on [Said i owe you] i owe you [i owe you]
(อู้ ไอ โอว์ ยู คัมมอน [ เซ็ด ดาย โอว์ ยู ] ไอ โอว์ ยู [ ไอ โอว์ ยู ])
When i was down and out [said youve been so good so good to me]
(เว็น นาย วอส เดาน แอนด์ เอ๊าท [ เซ็ด ยู๊ฟ บีน โซ กู๊ด โซ กู๊ด ทู มี ])
And all my friends was gone
(แอนด์ ออล มาย เฟรน วอส กอน)
You stayed by my side never left me alone
(ยู สเทย์ บาย มาย ไซด์ เน๊เฝ่อร์ เล๊ฟท มี อะโลน)
Ooo i owe you i owe you
(อู้ ไอ โอว์ ยู ไอ โอว์ ยู)
[Said youve been so good so good to meeeeee]
([ เซ็ด ยู๊ฟ บีน โซ กู๊ด โซ กู๊ด ทู meeeeee ])

When i stop, look back think about my life
(เว็น นาย สท๊อพ , ลุ๊ค แบ็ค ทริ๊งค อะเบ๊าท มาย ไล๊ฟ)
You gave me you love weather wrong or right
(ยู เกฝ มี ยู ลัฝ เว๊เธ่อร รอง ออ ไร๊ท)
Ooo i owe you come on i owe you
(อู้ ไอ โอว์ ยู คัมมอน นาย โอว์ ยู)
When i was down and out
(เว็น นาย วอส เดาน แอนด์ เอ๊าท)
And all my friends was gone [i love you so much]
(แอนด์ ออล มาย เฟรน วอส กอน [ ไอ ลัฝ ยู โซ มัช ])
You stayed by my side never left me alone [i love you so much, i love you so much]
(ยู สเทย์ บาย มาย ไซด์ เน๊เฝ่อร์ เล๊ฟท มี อะโลน [ ไอ ลัฝ ยู โซ มัช , ไอ ลัฝ ยู โซ มัช ])
Ooo i owe i owe you
(อู้ ไอ โอว์ ไอ โอว์ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Owe You คำอ่านไทย Nick Cannon

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น