เนื้อเพลง Color My World คำอ่านไทย Backstreet Boys

Ohhh no
(โอ้ โน)

Everybody needs affection
(เอวี่บอดี้ นี๊ด แอ็ฟเฟคฌัน)
Looking for a deep connection
(ลุคอิง ฟอร์ รา ดี๊พ ค็อนเนคฌัน)
So put a little bit of love in my life today
(โซ พุท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ ลัฝ อิน มาย ไล๊ฟ ทูเดย์)
Everybody needs some shelter
(เอวี่บอดี้ นี๊ด ซัม เช๊ลเท่อร์)
Let’s spend a little time together
(เล็ท สเพ็นด อะ ลิ๊ทเทิ่ล ไทม์ ทูเก๊ทเธ่อร์)
Come into my arms
(คัม อิ๊นทู มาย อาร์ม)
Let them tell you what I wanna say
(เล็ท เด็ม เทลล ยู ว๊อท ไอ วอนนา เซย์)

Color my world
(คัลเออะ มาย เวิลด)
Draw on my heart
(ดรอว์ ออน มาย ฮาร์ท)
Take a picture of what you think of love
(เท้ค เก พิ๊คเจ้อร์ อ็อฝ ว๊อท ยู ทริ๊งค อ็อฝ ลัฝ)
Looks like in your imagination
(ลุ๊ค ไล๊ค อิน ยุร อิแมจิเนฌัน)
Write on my soul everything you know
(ไร๊ท ออน มาย โซล เอ๊วี่ติง ยู โนว์)
Use every word you ever heard
(ยู๊ส เอ๊เฝอร์รี่ เวิร์ด ยู เอ๊เฝ่อร์ เฮิด)
To color my world
(ทู คัลเออะ มาย เวิลด)

Yeah yeah
(เย่ เย่)

I’ve had enough of not believing
(แอฝ แฮ็ด อีน๊าฟ อ็อฝ น็อท บีลีฝวิง)
Living life without a meaning
(ลีฝอิง ไล๊ฟ วิธเอ๊าท ดา มีนนิง)
I want something real
(ไอ ว้อนท ซัมติง เรียล)
And I feel it when I’m next to you
(แอนด์ ดาย ฟีล อิท เว็น แอม เน๊กซท ทู ยู)
Let’s vow to have some love and devotion
(เล็ท โฝว ทู แฮ็ฝ ซัม ลัฝ แอนด์ ดิโฝฌัน)
Winner to my heart’s emotions
(วีนเนอะ ทู มาย ฮาร์ท อีโม๊ชั่น)
Until the very end
(อันทิล เดอะ เฝ๊รี่ เอ็นด)
It’s the place I’m gonna keep you in
(อิทซ เดอะ เพลส แอม กอนนะ คี๊พ ยู อิน)
Yeah yeah yeah yeah
(เย่ เย่ เย่ เย่)

Color my world
(คัลเออะ มาย เวิลด)
Draw on my heart
(ดรอว์ ออน มาย ฮาร์ท)
Take a picture of what you think of love
(เท้ค เก พิ๊คเจ้อร์ อ็อฝ ว๊อท ยู ทริ๊งค อ็อฝ ลัฝ)
Looks like in your imagination
(ลุ๊ค ไล๊ค อิน ยุร อิแมจิเนฌัน)
Write on my soul everything you know [no no]
(ไร๊ท ออน มาย โซล เอ๊วี่ติง ยู โนว์ [ โน โน ])
Use every word that you ever heard
(ยู๊ส เอ๊เฝอร์รี่ เวิร์ด แดท ยู เอ๊เฝ่อร์ เฮิด)
To color my world
(ทู คัลเออะ มาย เวิลด)

Color my world
(คัลเออะ มาย เวิลด)
Yeah
(เย่)

Let’s make a world for you and me yeah
(เล็ท เม้ค เก เวิลด ฟอร์ ยู แอนด์ มี เย่)
That we’re never gonna leave [yeahh]
(แดท เวีย เน๊เฝ่อร์ กอนนะ ลี๊ฝ [ เย้ ])

Color my world [why won’t you color my world?]
(คัลเออะ มาย เวิลด [ วาย ว็อนท ยู คัลเออะ มาย เวิลด ])
Draw on my heart [yeahh]
(ดรอว์ ออน มาย ฮาร์ท [ เย้ ])
Take a picture of what you think of love
(เท้ค เก พิ๊คเจ้อร์ อ็อฝ ว๊อท ยู ทริ๊งค อ็อฝ ลัฝ)
Looks like in your imagination
(ลุ๊ค ไล๊ค อิน ยุร อิแมจิเนฌัน)
Write on my soul [write on my soul] everything you know
(ไร๊ท ออน มาย โซล [ ไร๊ท ออน มาย โซล ] เอ๊วี่ติง ยู โนว์)
Use every word you ever heard
(ยู๊ส เอ๊เฝอร์รี่ เวิร์ด ยู เอ๊เฝ่อร์ เฮิด)
To color my world [color my world]
(ทู คัลเออะ มาย เวิลด [ คัลเออะ มาย เวิลด ])

Oooh ooh [oh no no]
(อู้ อู้ [ โอ โน โน ])
Won’t you do it?
(ว็อนท ยู ดู อิท)
Won’t you color my world?
(ว็อนท ยู คัลเออะ มาย เวิลด)
Oooh ooh [ooh ooh]
(อู้ อู้ [ อู้ อู้ ])
Oooh ooh [ooh ooh]
(อู้ อู้ [ อู้ อู้ ])
Use every word you ever heard
(ยู๊ส เอ๊เฝอร์รี่ เวิร์ด ยู เอ๊เฝ่อร์ เฮิด)
To color my world
(ทู คัลเออะ มาย เวิลด)

Everybody needs affection
(เอวี่บอดี้ นี๊ด แอ็ฟเฟคฌัน)
Looking for a deep connection
(ลุคอิง ฟอร์ รา ดี๊พ ค็อนเนคฌัน)
Ohhh
(โอ้)
Color my world
(คัลเออะ มาย เวิลด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Color My World คำอ่านไทย Backstreet Boys

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น