เนื้อเพลง Boots of Spanish Leather คำอ่านไทย Bob Dylan

by Bob Dylan
(บาย บ็อบ ดายแลน)

Oh, I’m sailin’ away my own true love,
(โอ , แอม เซลิน อะเวย์ มาย โอว์น ทรู ลัฝ ,)
I’m sailin’ away in the morning.
(แอม เซลิน อะเวย์ อิน เดอะ ม๊อร์นิ่ง)
Is there something I can send you from across the sea,
(อีส แดร์ ซัมติง ไอ แคน เซ็นด ยู ฟรอม อะคร๊อส เดอะ ซี ,)
From the place that I’ll be landing?
(ฟรอม เดอะ เพลส แดท อิลล บี แลนดิง)

No, there’s nothin’ you can send me, my own true love,
(โน , แดร์ นอทติน ยู แคน เซ็นด มี , มาย โอว์น ทรู ลัฝ ,)
There’s nothin’ I wish to be ownin’.
(แดร์ นอทติน นาย วิ๊ช ทู บี ownin)
Just carry yourself back to me unspoiled,
(จั๊สท แค๊รรี่ ยุรเซลฟ แบ็ค ทู มี unspoiled ,)
From across that lonesome ocean.
(ฟรอม อะคร๊อส แดท โลนซัม โอ๊เชี่ยน)

Oh, but I just thought you might want something fine
(โอ , บั๊ท ไอ จั๊สท ธอท ยู ไมท ว้อนท ซัมติง ไฟน)
Made of silver or of golden,
(เมด อ็อฝ ซิ๊ลเฝ่อร ออ อ็อฝ โกลเด็น ,)
Either from the mountains of Madrid
(ไอ๊เทร่อ ฟรอม เดอะ เม๊าเท่น อ็อฝ มาดริด)
Or from the coast of Barcelona.
(ออ ฟรอม เดอะ โค้สท อ็อฝ Barcelona)

Oh, but if I had the stars from the darkest night
(โอ , บั๊ท อิ๊ฟ ฟาย แฮ็ด เดอะ สทาร์ ฟรอม เดอะ ดาร์คเนท ไน๊ท)
And the diamonds from the deepest ocean,
(แอนด์ เดอะ ได๊ม่อนดํ ฟรอม เดอะ ดีเปท โอ๊เชี่ยน ,)
I’d forsake them all for your sweet kiss,
(อาย เฟาะเซค เด็ม ออล ฟอร์ ยุร สวี้ท คิซ ,)
For that’s all I’m wishin’ to be ownin’.
(ฟอร์ แด้ท ซอร์ แอม วิซชิน ทู บี ownin)

That I might be gone a long time
(แดท ไอ ไมท บี กอน อะ ลอง ไทม์)
And it’s only that I’m askin’,
(แอนด์ อิทซ โอ๊นลี่ แดท แอม แอสกิน ,)
Is there something I can send you to remember me by,
(อีส แดร์ ซัมติง ไอ แคน เซ็นด ยู ทู รีเม๊มเบ่อร์ มี บาย ,)
To make your time more easy passin’.
(ทู เม้ค ยุร ไทม์ โม อีสอิ passin)

Oh, how can, how can you ask me again,
(โอ , ฮาว แคน , ฮาว แคน ยู อาสคฺ มี อะเกน ,)
It only brings me sorrow.
(อิท โอ๊นลี่ บริง มี ซ๊อโร่ว)
The same thing I want from you today,
(เดอะ เซม ทริง ไอ ว้อนท ฟรอม ยู ทูเดย์ ,)
I would want again tomorrow.
(ไอ เวิด ว้อนท อะเกน ทูม๊อโร่ว)

I got a letter on a lonesome day,
(ไอ ก็อท ดา เล็ทเท่อร์ ออน อะ โลนซัม เดย์ ,)
It was from her ship a-sailin’,
(อิท วอส ฟรอม เฮอ ชิพ อะ เซลิน ,)
Saying I don’t know when I’ll be comin’ back again,
(เซอิง ไอ ด้อนท์ โนว์ เว็น อิลล บี คัมอิน แบ็ค อะเกน ,)
It depends on how I’m a-feelin’.
(อิท ดีเพ็นดํ ออน ฮาว แอม มา ฟีลิน)

Well, if you, my love, must think that-a-way,
(เวลล , อิ๊ฟ ยู , มาย ลัฝ , มัสท์ ทริ๊งค แดท ดา เวย์ ,)
I’m sure your mind is roamin’.
(แอม ชัวร์ ยุร ไมนด์ อีส roamin)
I’m sure your heart is not with me,
(แอม ชัวร์ ยุร ฮาร์ท อีส น็อท วิธ มี ,)
But with the country to where you’re goin’.
(บั๊ท วิธ เดอะ คั๊นทรี่ ทู แวร์ ยัวร์ โกอิน)

So take heed, take heed of the western wind,
(โซ เท้ค ฮี , เท้ค ฮี อ็อฝ เดอะ เวซเทิน วินด ,)
Take heed of the stormy weather.
(เท้ค ฮี อ็อฝ เดอะ ซทอมิ เว๊เธ่อร)
And yes, there’s something you can send back to me,
(แอนด์ เย็ซ , แดร์ ซัมติง ยู แคน เซ็นด แบ็ค ทู มี ,)
Spanish boots of Spanish leather.
(ซแพนอิฌ บู๊ท อ็อฝ ซแพนอิฌ เล๊เธ่อร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Boots of Spanish Leather คำอ่านไทย Bob Dylan

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น