เนื้อเพลง Go For The Throat (Use Your Own Imagination) คำอ่านไทย Cheap Trick

Words and Music by Rick Nielsen
(เวิร์ด แซน มิ๊วสิค บาย ริค Nielsen)

Don’t call me baby
(ด้อนท์ คอลลํ มี เบ๊บี้)
Don’t call me your inspiration
(ด้อนท์ คอลลํ มี ยุร อินซพิเรฌัน)
Don’t call me jealous
(ด้อนท์ คอลลํ มี เจลอัซ)
I don’t need you
(ไอ ด้อนท์ นี๊ด ยู)
Don’t try to use me
(ด้อนท์ ธราย ทู ยู๊ส มี)
You can use your own imagination
(ยู แคน ยู๊ส ยุร โอว์น อิแมจิเนฌัน)
Just a little bit of information before I leave you
(จั๊สท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ อินเฟาะเมฌัน บีฟอร์ ไอ ลี๊ฝ ยู)

You gotta go for the throat [you can use your own imagination]
(ยู กอททะ โก ฟอร์ เดอะ โธร๊ท [ ยู แคน ยู๊ส ยุร โอว์น อิแมจิเนฌัน ])
You gotta do it alone [just a little bit of information]
(ยู กอททะ ดู อิท อะโลน [ จั๊สท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ อินเฟาะเมฌัน ])
I am what I am [you can use your own imagination]
(ไอ แอ็ม ว๊อท ไอ แอ็ม [ ยู แคน ยู๊ส ยุร โอว์น อิแมจิเนฌัน ])
When I go for the throat
(เว็น นาย โก ฟอร์ เดอะ โธร๊ท)

Don’t try to please me
(ด้อนท์ ธราย ทู พลีซ มี)
You just give me idle conversation
(ยู จั๊สท กี๊ฝ มี ไอ๊เดิ้ล คอนเฝอะเซฌัน)
Doesn’t give me any indication or reason
(ดัสอินท กี๊ฝ มี เอ๊นี่ อินดิเคฌัน ออ รี๊ซั่น)
Don’t try to use me
(ด้อนท์ ธราย ทู ยู๊ส มี)
You can use your own imagination
(ยู แคน ยู๊ส ยุร โอว์น อิแมจิเนฌัน)
Must be some sort of explanation or reason
(มัสท์ บี ซัม ซ๊อร์ท อ็อฝ เอคซพละเนฌัน ออ รี๊ซั่น)

And I go for the throat [You just give me idle conversation]
(แอนด์ ดาย โก ฟอร์ เดอะ โธร๊ท [ ยู จั๊สท กี๊ฝ มี ไอ๊เดิ้ล คอนเฝอะเซฌัน ])
And I do it alone [You can use your own imagination]
(แอนด์ ดาย ดู อิท อะโลน [ ยู แคน ยู๊ส ยุร โอว์น อิแมจิเนฌัน ])
And I am what I am [Must be some sort of explanation]
(แอนด์ ดาย แอ็ม ว๊อท ไอ แอ็ม [ มัสท์ บี ซัม ซ๊อร์ท อ็อฝ เอคซพละเนฌัน ])
When I go for the throat
(เว็น นาย โก ฟอร์ เดอะ โธร๊ท)

If I say it again would you listen to me
(อิ๊ฟ ฟาย เซย์ อิท อะเกน เวิด ยู ลิ๊สซึ่น ทู มี)
If I shout it this time
(อิ๊ฟ ฟาย เช๊าท ดิธ ดิส ไทม์)
If I say it again would you listen to me
(อิ๊ฟ ฟาย เซย์ อิท อะเกน เวิด ยู ลิ๊สซึ่น ทู มี)
If I shout it this time
(อิ๊ฟ ฟาย เช๊าท ดิธ ดิส ไทม์)

Get a grip on yourself try to do it in time
(เก็ท ดา กริพ ออน ยุรเซลฟ ธราย ทู ดู อิท อิน ไทม์)
Gotta say to yourself
(กอททะ เซย์ ทู ยุรเซลฟ)
If I say it again would you listen to me
(อิ๊ฟ ฟาย เซย์ อิท อะเกน เวิด ยู ลิ๊สซึ่น ทู มี)
If I shout it this time
(อิ๊ฟ ฟาย เช๊าท ดิธ ดิส ไทม์)

I can’t stand it no more [you can use your own imagination]
(ไอ แค็นท สแทนด์ ดิท โน โม [ ยู แคน ยู๊ส ยุร โอว์น อิแมจิเนฌัน ])
I go for the throat [just a little bit of information]
(ไอ โก ฟอร์ เดอะ โธร๊ท [ จั๊สท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ อินเฟาะเมฌัน ])
I do it alone [you just give me idle conversation]
(ไอ ดู อิท อะโลน [ ยู จั๊สท กี๊ฝ มี ไอ๊เดิ้ล คอนเฝอะเซฌัน ])
I am what I am [you can use your own imagination]
(ไอ แอ็ม ว๊อท ไอ แอ็ม [ ยู แคน ยู๊ส ยุร โอว์น อิแมจิเนฌัน ])
‘Cause I go for the throat [must be some sort of explanation]
(ค๊อส ไอ โก ฟอร์ เดอะ โธร๊ท [ มัสท์ บี ซัม ซ๊อร์ท อ็อฝ เอคซพละเนฌัน ])
I can’t stand it no more [you can use your own imagination]
(ไอ แค็นท สแทนด์ ดิท โน โม [ ยู แคน ยู๊ส ยุร โอว์น อิแมจิเนฌัน ])
I am what I am [just a little bit of information]
(ไอ แอ็ม ว๊อท ไอ แอ็ม [ จั๊สท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ อินเฟาะเมฌัน ])
I do it alone [you just give me idle conversation]
(ไอ ดู อิท อะโลน [ ยู จั๊สท กี๊ฝ มี ไอ๊เดิ้ล คอนเฝอะเซฌัน ])
‘Cause I go for the throat [must be some sort of explanation]
(ค๊อส ไอ โก ฟอร์ เดอะ โธร๊ท [ มัสท์ บี ซัม ซ๊อร์ท อ็อฝ เอคซพละเนฌัน ])
I am what I am [just a little bit of information]
(ไอ แอ็ม ว๊อท ไอ แอ็ม [ จั๊สท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ อินเฟาะเมฌัน ])
I do it alone [you just give me idle conversation]
(ไอ ดู อิท อะโลน [ ยู จั๊สท กี๊ฝ มี ไอ๊เดิ้ล คอนเฝอะเซฌัน ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Go For The Throat (Use Your Own Imagination) คำอ่านไทย Cheap Trick

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น