เนื้อเพลง This Town คำอ่านไทย Korn

We are now the chosen toys of caddy girls and pretty boys,
(วี อาร์ นาว เดอะ โชเซ่น ทอย อ็อฝ แคดดิ เกิร์ล แซน พริ๊ทที่ บอย ,)
make up that face to win the race, life’s a b*tch in this town,
(เม้ค อั๊พ แดท เฟซ ทู วิน เดอะ เร้ซ , ไล๊ฟ ซา บี *tch อิน ดิส ทาวน์ ,)
s*ck my d*ck in this town.
(เอส *ck มาย ดี *ck อิน ดิส ทาวน์)
This town is our town, it is so glamourous,
(ดิส ทาวน์ อีส เอ๊า ทาวน์ , อิท อีส โซ glamourous ,)
I bet you’d live here if you could and be one of us.
(ไอ เบ๊ท ยูต ไล้ฝ เฮียร อิ๊ฟ ยู เคิด แอนด์ บี วัน อ็อฝ อัซ)
This town is our town, so f*ckin glamorous,
(ดิส ทาวน์ อีส เอ๊า ทาวน์ , โซ เอฟ *ckin กแลมเออะรัซ ,)
I bet you’d live here if you could and be one of us.
(ไอ เบ๊ท ยูต ไล้ฝ เฮียร อิ๊ฟ ยู เคิด แอนด์ บี วัน อ็อฝ อัซ)
Change our minds like we said before, we are dreamers,
(เช้งจํ เอ๊า ไมนด์ ไล๊ค วี เซ็ด บีฟอร์ , วี อาร์ ดรีมเออะ ,)
we are whores, discarded scars like worn out cars,
(วี อาร์ โฮ , ดิซคาด ซคา ไล๊ค โวน เอ๊าท คารํ ,)
litter the streets of, this town, litter the streets of this town.
(ลีทเทอะ เดอะ สทรีท อ็อฝ , ดิส ทาวน์ , ลีทเทอะ เดอะ สทรีท อ็อฝ ดิส ทาวน์)
This town is our town, it is so glamourous,
(ดิส ทาวน์ อีส เอ๊า ทาวน์ , อิท อีส โซ glamourous ,)
I bet you’d live here if you could and be one of us.
(ไอ เบ๊ท ยูต ไล้ฝ เฮียร อิ๊ฟ ยู เคิด แอนด์ บี วัน อ็อฝ อัซ)
This town is our town, so f*ckin glamorous,
(ดิส ทาวน์ อีส เอ๊า ทาวน์ , โซ เอฟ *ckin กแลมเออะรัซ ,)
I bet you’d live here if you could and be one of us.
(ไอ เบ๊ท ยูต ไล้ฝ เฮียร อิ๊ฟ ยู เคิด แอนด์ บี วัน อ็อฝ อัซ)
Break it down boys, Human Waste in the house
(เบร๊ค อิท เดาน บอย , ฮิ๊วแมน เวซท อิน เดอะ เฮ้าส)
Here we f*ckin go
(เฮียร วี เอฟ *ckin โก)
This town is our town, it is so glamourous,
(ดิส ทาวน์ อีส เอ๊า ทาวน์ , อิท อีส โซ glamourous ,)
I bet you’d live here if you could and be one of us.
(ไอ เบ๊ท ยูต ไล้ฝ เฮียร อิ๊ฟ ยู เคิด แอนด์ บี วัน อ็อฝ อัซ)
This town is our town, so f*ckin glamorous,
(ดิส ทาวน์ อีส เอ๊า ทาวน์ , โซ เอฟ *ckin กแลมเออะรัซ ,)
I bet you’d live here if you could and be one of us.
(ไอ เบ๊ท ยูต ไล้ฝ เฮียร อิ๊ฟ ยู เคิด แอนด์ บี วัน อ็อฝ อัซ)
This Town…
(ดิส ทาวน์)
This Town….
(ดิส ทาวน์)
This Town
(ดิส ทาวน์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง This Town คำอ่านไทย Korn

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น