เนื้อเพลง I Can’t Take It คำอ่านไทย Cheap Trick

Words and Music by Robin Zander
(เวิร์ด แซน มิ๊วสิค บาย รอบอิน Zander)
Well I saw you today and realized
(เวลล ไอ ซอว์ ยู ทูเดย์ แอนด์ รีแอะไลส)
How I missed my peace of mind
(ฮาว ไอ มิส มาย พี๊ซ อ็อฝ ไมนด์)
I feel your breath in my ear
(ไอ ฟีล ยุร บรี๊ทฺรฺ อิน มาย เอียร)
But late at night it’s you I always think about
(บั๊ท เหลท แอ็ท ไน๊ท อิทซ ยู ไอ ออลเว ทริ๊งค อะเบ๊าท)
That little girl inside of you I once knew
(แดท ลิ๊ทเทิ่ล เกิร์ล อิ๊นไซด์ อ็อฝ ยู ไอ วั๊นซ นยู)
I should have known better
(ไอ เชิด แฮ็ฝ โนน เบ๊ทเท่อร์)
Still the smell of you was on my face
(สทิลล เดอะ สเมลล์ อ็อฝ ยู วอส ออน มาย เฟซ)
But you were too busy
(บั๊ท ยู เวอ ทู บี๊ซี่)
To notice me last night
(ทู โน๊ทิซ มี ล๊าสท ไน๊ท)

Now I can’t take it alone
(นาว ไอ แค็นท เท้ค อิท อะโลน)
I can’t make it alone
(ไอ แค็นท เม้ค อิท อะโลน)
I can’t take it
(ไอ แค็นท เท้ค อิท)
I can’t make it alone
(ไอ แค็นท เม้ค อิท อะโลน)
Oh no, oo, oh no
(โอ โน , โอโอ , โอ โน)

Then I tell myself I’ll put you down
(เด็น นาย เทลล ไมเซลฟ อิลล พุท ยู เดาน)
Don’t wanna see your face around
(ด้อนท์ วอนนา ซี ยุร เฟซ อะราวนฺดฺ)
Don’t call me up anymore
(ด้อนท์ คอลลํ มี อั๊พ แอนนี่มอ)
When I hear your voice it’s in my ear
(เว็น นาย เฮียร ยุร ว๊อยซ์ อิทซ ซิน มาย เอียร)
You’re kissin’ on the phone
(ยัวร์ คิซซิน ออน เดอะ โฟน)
It makes it all come clear
(อิท เม้ค ซิท ออล คัม เคลียร์)

Now I can’t take it alone
(นาว ไอ แค็นท เท้ค อิท อะโลน)
I can’t make it alone
(ไอ แค็นท เม้ค อิท อะโลน)
I can’t take it
(ไอ แค็นท เท้ค อิท)
I can’t make it alone
(ไอ แค็นท เม้ค อิท อะโลน)
Oh no, oh, oh no
(โอ โน , โอ , โอ โน)

I try to tell myself
(ไอ ธราย ทู เทลล ไมเซลฟ)
Don’t need you anymore
(ด้อนท์ นี๊ด ยู แอนนี่มอ)
Don’t want you hangin’ around my door, oh no
(ด้อนท์ ว้อนท ยู แฮนจิ้น อะราวนฺดฺ มาย ดอร์ , โอ โน)

Now I can’t take it alone
(นาว ไอ แค็นท เท้ค อิท อะโลน)
I can’t make it alone
(ไอ แค็นท เม้ค อิท อะโลน)
I can’t take it alone
(ไอ แค็นท เท้ค อิท อะโลน)
I can’t make it alone
(ไอ แค็นท เม้ค อิท อะโลน)
I can’t take it alone
(ไอ แค็นท เท้ค อิท อะโลน)
I can’t make it alone
(ไอ แค็นท เม้ค อิท อะโลน)
If it’s wrong or right
(อิ๊ฟ อิทซ รอง ออ ไร๊ท)
I can’t take it, I can’t make it alone
(ไอ แค็นท เท้ค อิท , ไอ แค็นท เม้ค อิท อะโลน)

You know how I tried
(ยู โนว์ ฮาว ไอ ทไร)
I can’t take it, I can’t make it alone
(ไอ แค็นท เท้ค อิท , ไอ แค็นท เม้ค อิท อะโลน)
I try tell myself don’t need you anymore
(ไอ ธราย เทลล ไมเซลฟ ด้อนท์ นี๊ด ยู แอนนี่มอ)
I can’t take it alone, I can’t make it alone
(ไอ แค็นท เท้ค อิท อะโลน , ไอ แค็นท เม้ค อิท อะโลน)
Oh baby, my pretty baby
(โอ เบ๊บี้ , มาย พริ๊ทที่ เบ๊บี้)
I can’t take it alone, I can’t make it alone
(ไอ แค็นท เท้ค อิท อะโลน , ไอ แค็นท เม้ค อิท อะโลน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Can’t Take It คำอ่านไทย Cheap Trick

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น