เนื้อเพลง Behind The Wall คำอ่านไทย Jewel

[by Tracy Chapman]
([ บาย เทซซี่ แชพแม็น ])
Last night I heard the screaming
(ล๊าสท ไน๊ท ไอ เฮิด เดอะ ซครีมอิง)
loud voices behind the wall
(เลาด ว๊อยซ์ บีฮายน์ เดอะ วอลล์)
another sleepless night for me
(อะน๊าเทร่อร์ ซลีพเล็ซ ไน๊ท ฟอร์ มี)
it won’t do no good to call the police
(อิท ว็อนท ดู โน กู๊ด ทู คอลลํ เดอะ โพลิ๊ซ)
Always come late if they come at all
(ออลเว คัม เหลท อิ๊ฟ เด คัม แอ็ท ดอร์)

Last night I heard the screaming
(ล๊าสท ไน๊ท ไอ เฮิด เดอะ ซครีมอิง)
loud voices behind the wall
(เลาด ว๊อยซ์ บีฮายน์ เดอะ วอลล์)
another sleepless night for me
(อะน๊าเทร่อร์ ซลีพเล็ซ ไน๊ท ฟอร์ มี)
it won’t do no good to call the police
(อิท ว็อนท ดู โน กู๊ด ทู คอลลํ เดอะ โพลิ๊ซ)
Always come late if they come at all
(ออลเว คัม เหลท อิ๊ฟ เด คัม แอ็ท ดอร์)

and when they arrive, they say they can’t interfere with domestic
(แอนด์ เว็น เด อะไร๊ฝ , เด เซย์ เด แค็นท อินเทอร์เฟียร วิธ โดเม๊สทิค)
affairs between a man and his wife
(แอฟแฟร์ บีทะวีน อะ แมน แอนด์ ฮิส ไว๊ฟ)
and as they walked out the door
(แอนด์ แอส เด ว๊อล์ค เอ๊าท เดอะ ดอร์)
the tears were left in her eyes
(เดอะ เทียร์ เวอ เล๊ฟท อิน เฮอ อาย)

Last night I heard the screaming
(ล๊าสท ไน๊ท ไอ เฮิด เดอะ ซครีมอิง)
loud voices behind the wall
(เลาด ว๊อยซ์ บีฮายน์ เดอะ วอลล์)
I pray that I was dreaming when I saw the ambulance in the road
(ไอ เพรย์ แดท ไอ วอส ดรีมมิง เว็น นาย ซอว์ ดิ แอ๊มบูแล้นซ์ อิน เดอะ โร้ด)
and the police man said ” I’m here to keep the peace,
(แอนด์ เดอะ โพลิ๊ซ แมน เซ็ด ” แอม เฮียร ทู คี๊พ เดอะ พี๊ซ ,)
would the crowd please disperse ”
(เวิด เดอะ คราวดํ พลีซ ดิสเพ๊อร์ส “)
I think we all could use some sleep
(ไอ ทริ๊งค วี ออล เคิด ยู๊ส ซัม สลี๊พ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Behind The Wall คำอ่านไทย Jewel

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น